У петак 18. јануара 2019.г. са почетком у 1300 у сали Општинске управе одржаће се састанак са удружењима грађана поводом расписивања Конкурса за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2019. годину. Позивају се представници удружења да присуствују састанку. Потребну документацију можете погледати…
The project «Town Twinning as a Channel of European Solidarity» (TTChan) (submission number 601592-CITIZ-1-2018-1-LV-CITIZ-TT) was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens" Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning” Participation: The project involved 159 citizens, notably 102 participants from the city…
понедељак, 14 јануар 2019 14:33

ОДЖАНА 55.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Општинско веће је усвојило Одлуку о заштити општинских и некатегорисаних путева, којом се уређују обавезе корисника пута, правног лица или предузетника коме је скупштинском одлуком поверено управљање путем, власника, односно непосредног држаоца земљишта и објеката који имају најмање једну заједничку границу са путем.Чланови Већа усвојили су Одлуку о накнадама за…
55. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 14. јануара 2019. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД - РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 53. И 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ…
четвртак, 10 јануар 2019 14:52

Проглашење ванредне ситуације

Написао
Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка,…
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената…
Општина Рашка, УСАИД Пројекат за одговорну власт и организација Транспарентност Србија упућујуЈАВНИ ПОЗИВ1. удружењима, да предложе своје представнике за кандидате, односно појединцима да се кандидују за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана-а.Радну групу ће, у складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу…
На 39.-ој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 17.12.2018. године одборници су усвојили Одлуку о буџету општине Рашка за 2019. годину. Планирани приходи Одлуком у буџету у 2019.години износе 1.435.004.291,00 динара, а расходи 1.563.268.291,00 динара. У буџету се планира дефицит од 128.264.000,00 динара који ће бити…
четвртак, 13 децембар 2018 10:07

ОДРЖАНА 53.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Чланови Општинског већа усвојили су Нацрт одлуке о буџету општине Рашка за 2019.годину. Буџет за наредну годину износи 1.563.268.291,00 и за 102 милиона динара или за 7,1 одсто већи је од износа утврђеног II ребалансом буџета за 2018.годину. Најзначајније позиције у буџету представљају инвестиције. У наредној години биће завршена изградња…