уторак, 16 август 2016 09:50

ШЕСТА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

ШЕСТА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 18. августа 2016. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

2. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПИН БЕТ ДОО ИЗ ЗЕМУНА НА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ БРОЈ 04-434-20/89/2015 ОД 29.05.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗЕРО БЕТ ДОО ИЗ ИНЂИЈЕ НА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ БРОЈ 04-434-20/90/2015 ОД 29.05.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

5. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ТИМОТИЈЕВИЋ ДРАГАНЕ ИЗ РАШКЕ НА РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА БРОЈ 04-433-2-19/61-1/2016 ОД 14.03.2016.Г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОДАЈЕ АУТОБУСА МАРКЕ БОВА ПРЕДУЗЕЋУ „ЈАБЛАНОВИЦА“ ДОО ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине.

9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, председник комисије за пољопривреду.

10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Прочитано 3959 пута

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs