Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2017. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2017. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-00960/2017-09 од 23.02.2017. године, на…
Четвртак, 06 Април 2017 13:14

Трибина за пољопривреднике

Написао
Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује трибину са следећим Д Н Е В Н И М Р Е Д О М 1.Правилник о подстицајима за инвестицеје у физику имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора. - Модератор: Ненад Нешовић, дипл. 2.Правилник о подстицајима…
Четвртак, 06 Април 2017 13:12

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Написао
Република Србија Општина Рашка Општинска управа-Одсек за привреду и друштвене делатности Абр. 322- 706/17 Дана: 04.04 2017.г. Рашка О Б А В Е Ш Т Њ Е Због сезоне извођења пољопривредних радова, када мештани села општине Рашка на својим њивама и ливадама врше чишћење корова, трава и другог отпада, а…
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената…
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић отворио је у суботу, 25.марта, реновирано купатило у Јошаничкој Бањи. У реконструкцију бањског купатила уложено скоро 15 милиона динара. Највећи део средстава, око 10 милиона динара, обезбедило је Министарство туризма, док је у реализацији пројекта са око 5 милиона динара учествовала општина Рашка.…
Понедељак, 27 Март 2017 09:55

МИНИСТАР ОТВАРА БАЊСКО КУПАТИЛО

Написао
Министар трговине, туризма и телекомуникација у Влади Републике Србије Расим Љајић свечано ће сутра, 25.марта, у 10:30, отворити реновирано бањско купатило у Јошаничкој Бањи . Купатило саграђено 1935.године добило је нови изглед захваљујући средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација и општине Рашка. Вредност инвестиције је око 15 милиона динара. 10…
Привредна комора Србије у сарадњи са Асоцијацијом града Шенџена за економску и културну сарадњу са земљама Централне и Источне Европе (Shenzhen Central and Eastern European Countries Economy and Culture Association – CEEEC www.szceeec.com), организује Недељу привреде, трговине и културе Србије у Шенџену у периоду од 26. до 28. марта. На…