CFP 06-2018Јавни позив за подршку организацијама цивилног друштва за спровођење социјално-иновативних пројеката• Датум објаве: среда, 20. јун 2018.• Датум затварања: петак, 3. август 2018. 24:00________________________________________Желите да спроведете нове идеје по мери своје заједнице?Да ли се ваше идеје односе на оснаживање рањивих група кроз запошљавање, образовање и обуку или бољу доступност…
Комисија за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка на седници одржаној 15. Јуна 2018. године донела је ОДЛУКУ Продужава се рок за достављање иницијатива по јавном позиву за достављање иницијатива за давање назива улицама и трговима на територији општине Рашка до 31.08.2018. годинеУ свему осталом Јавни позив…
На основу чланова 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр.83/14) , члан 2. Одлуке о буџету општине Рашка за 2018.годину, и члана 4. и 8. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС бр.16/16), начелник Општинске…
Република Србија је инвеститор пројекта изградње разводног гасовода РГ-09-04/2 Александровац - Копаоник - Нови Пазар - Тутин. Део трасе пролази кроз општину Рашка.Имајућу у виду да је Република Србија инвеститор, све имовинско правне односе, решаваће Република Србија.Предрадње које се односе на проверу безбедности трасе разводног гасовода Александровац - Копаоник -…
33. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 22. јуна 2018. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.За ову седницу предложен је следећи дневни ред:- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ…
На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 ,38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.…
На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 ,38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.…
На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 ,38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.…
44. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 14. јуна 2018. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова. За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА…