ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину прва измена

План јавних набавки за 2017. годину друга измена

План јавних набавки за 2017. годину трећа измена

План јавних набавки за 2017. годину четврта измена

Јавна набавка ЈН 1.2.4 -У_2017. Угоститељске услуге

Јавна набавка ЈН 1.3.13-Р_2017. Хоризонтална саобрацајна сигнализација

Јавна набавка ЈН 1.2.3 - У_2017. Штампање и копирање

Јавна набавка ЈН 1.2.1-У_2017. Осигурање возила дугорочне имовине и запослених

Јавна набавка ЈН 1.2.15-У_2017. Закуп просторија

Јавна набавка ЈНМВ - Н 2/2017. Набавка промо материјала за потребе подршке механизма за родну равноправност Грант 072

Јавна набавка ЈН 1.1.2 – Д/2017. Набавка нафтних деривата – Евро премијум БМБ 95, Евро-дизел за потребе општинске управе Рашка

Јавна набавка ЈН 1.2.14- У/2017. Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рашка

 

ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 10/2017. Услуга израде сајта општине Рашка поновљени поступак
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 3/2017. Понуда радови лајсне за столарију општина Рашка 2017.
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Понуда израда ПТД Дечији Вртић
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Набавка канцеларијског материјала
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 5/2017. Понуда израде елабората о ЕЕ
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 6/2017. Понуда закуп ппословног простора за ГИС
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 7/2017. Усагласавање ПТД Рециклажно двориште
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 8/2017. Израда ПТД за водоснадбевање Трнавска река
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 9/2017. Израда ПТД за осветљење Трнавска река
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 10/2017. Услуга израде сајта општине Рашка
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 11/2017. Набавка бетонских армираних цеви
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 12/2017. Набавка садног материјала
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Набавка канцеларијског материјала поновљен поступак
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 13/2017. Извођење радова у Ибарској улици - пропусти
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 14_2017. Уградња лајсни за дихтовање столарија
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 17_2017. Израда идејног решења и Израда Гл свеске Кеј Ј. Бања
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 18_2017. Набавка електронске опреме