ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

План јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка ЈНМВ - Н 2/2017. Набавка промо материјала за потребе подршке механизма за родну равноправност Грант 072

Јавна набавка ЈН 1.1.2 – Д/2017. Набавка нафтних деривата – Евро премијум БМБ 95, Евро-дизел за потребе општинске управе Рашка

Јавна набавка ЈН 1.2.14- У/2017. Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рашка

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016 ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015 ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014 ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013 ГОДИНА