ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину прва измена

План јавних набавки за 2017. годину друга измена

План јавних набавки за 2017. годину трећа измена

План јавних набавки за 2017. годину четврта измена

План јавних набавки за 2017. годину пета измена

План јавних набавки за 2017. годину шеста измена

План јавних набавки за 2017. годину седма измена

План јавних набавки за 2017. годину осма измена

 

Јавна набавка ЈН 1.3.12.-Р_2017. Рестриктивни поступак 2 фаза

Јавна набавка ЈН 1.2.14 – У/2016. JN ELEKTRIČNA ENERGIJA  2017 отворени поступак

Јавна набавка ЈН 1.2.14 – У/2016. JN Kolektor Suvo Rudiste KOPAONIK

Јавна набавка ЈН 1.2.14 – У/2016. JN kompjuteri OU Raska 2017

Јавна набавка ЈН 1.2.7-У/2017. JN Nabavka prevoza za zaposlene OU Raška 2017

Јавна набавка ЈН 1.3.13-Р_2017. Хоризонтална саобраћајна сигнализација

Јавна набавка ЈН 1.1.5 - Д_2017. Набавка безбедносних седишта

Јавна набавка ЈН 1.2.15-У_2017. Закуп просторија

Јавна набавка ЈН 1.3.12-Р_2017. Рестриктивни поступак 1 фаза

Јавна набавка ЈН 1.2.4 -У_2017. Угоститељске услуге

Јавна набавка ЈН 1.3.13-Р_2017. Хоризонтална саобрацајна сигнализација

Јавна набавка ЈН 1.2.3 - У_2017. Штампање и копирање

Јавна набавка ЈН 1.2.1-У_2017. Осигурање возила дугорочне имовине и запослених

Јавна набавка ЈН 1.2.15-У_2017. Закуп просторија

Јавна набавка ЈНМВ - Н 2/2017. Набавка промо материјала за потребе подршке механизма за родну равноправност Грант 072

Јавна набавка ЈН 1.1.2 – Д/2017. Набавка нафтних деривата – Евро премијум БМБ 95, Евро-дизел за потребе општинске управе Рашка

Јавна набавка ЈН 1.2.14- У/2017. Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рашка