ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину прва измена

План јавних набавки за 2017. годину друга измена

План јавних набавки за 2017. годину трећа измена

План јавних набавки за 2017. годину четврта измена

Јавна набавка ЈН 1.2.4 -У_2017. Угоститељске услуге

Јавна набавка ЈН 1.3.13-Р_2017. Хоризонтална саобрацајна сигнализација

Јавна набавка ЈН 1.2.3 - У_2017. Штампање и копирање

Јавна набавка ЈН 1.2.1-У_2017. Осигурање возила дугорочне имовине и запослених

Јавна набавка ЈН 1.2.15-У_2017. Закуп просторија

Јавна набавка ЈНМВ - Н 2/2017. Набавка промо материјала за потребе подршке механизма за родну равноправност Грант 072

Јавна набавка ЈН 1.1.2 – Д/2017. Набавка нафтних деривата – Евро премијум БМБ 95, Евро-дизел за потребе општинске управе Рашка

Јавна набавка ЈН 1.2.14- У/2017. Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рашка