ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 10/2017. Услуга израде сајта општине Рашка поновљени поступак
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 3/2017. Понуда радови лајсне за столарију општина Рашка 2017.
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Понуда израда ПТД Дечији Вртић
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Набавка канцеларијског материјала
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 5/2017. Понуда израде елабората о ЕЕ
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 6/2017. Понуда закуп ппословног простора за ГИС
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 7/2017. Усагласавање ПТД Рециклажно двориште
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 8/2017. Израда ПТД за водоснадбевање Трнавска река
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 9/2017. Израда ПТД за осветљење Трнавска река
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 10/2017. Услуга израде сајта општине Рашка
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 11/2017. Набавка бетонских армираних цеви
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 12/2017. Набавка садног материјала
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Набавка канцеларијског материјала поновљен поступак
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 13/2017. Извођење радова у Ибарској улици - пропусти
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 14_2017. Уградња лајсни за дихтовање столарија
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 15_2017. Набавка мрежне опреме за ГИС Грант 110
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 17_2017. Израда идејног решења и Израда Гл свеске Кеј Ј. Бања
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 18_2017. Набавка електронске опреме
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 19_2017. Израда ПТД канализација ПТД Трнавска река
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 20_2017. Израда ПТД ЕЕ Сутјеска
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 21_2017. Услуге штампе ЈУНАЈТЕД Пројекат