уторак, 20 септембар 2016 07:50

ВИШЕ ОД 5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Општина Рашка добила је од Министарства привреде 5.400.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације за пројекат „Одвођење отпадних вода са Копаоника“. 

Министарство привреде након спроведеног јавног позива донело је одлуку да са 80 милиона динара подржи 40 локалних самоуправа у припреми инфраструктурних пројеката за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Од укупно 40 одобрених пројеката, 22 су намењена неразвијеним општинама, од чега 8 у девастираним, тако да укупна подршка Министарства неразвијеним и девастираним општинама по овом програму износи чак 56,5 милиона динара, саопштило је Министарство привреде. Подршка у припреми пројектно-техничке документације се реализује у оквиру програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016.години, а Министарство, у зависности од развијености локалне самоуправе, суфинансира у одређеном проценту укупне трошкове израде документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.   

Одлука о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације, објављена је  у „Службеном гласнику РС” број 77/2016, од 14. септембра 2016. године и на сајту Министарства привреде. 

Јединице локалне самоуправе су у обавези да спроведу поступак јавне набавке одмах након доношења ове одлуке, а све активности су у обевези да реализују најкасније до 15. новембра 2016. године, што подразумева и закључивање уговора са понуђачем. Министарство ће закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са јединицом локалне самоуправе након достављања комплетне документације о спроведеном поступку јавне набавке и закљученог уговора са пројектантном (понуђачем) од стране јединице локалне самоуправе. Након тога Министарство привреде ће извршити пренос припадајућег износа са суфинансирање пројектно-техничке документације.

Прочитано 4340 пута

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs
НД САТ ТВ

Извор није пронађен

Прилози РТВ РАШКА