понедељак, 03 јул 2017 07:16

ИЗВЕШТАЈ СА 22. СЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 24. седници Општинског Већа усвојен је План детаљне регулације пословне зоне југ 2 у Супње, затим План детаљне регулације пословне зоне Баљевац, са проширеним обухватом до леве обале реке Ибар као и План детаљне регулације Рашка – део индустријске зоне север, у којима се одређује адекватна организација и уређено коришћење грађевинског земљишта у постојећим пословним зонама и стварање услова за рационално коришћење и изградњу додатне ифраструктуре.

Чланови Већа су размотрили и једногласно усвојили предлог Одлуке о давању сагласности за изградњу стубне трафостанице у с. Канићи-Гњилици ради решавања енергетског питања, а по захтеву „ЕПС Дистрибуција“ Огранак ЕД Краљево погон Рашка.

Општинско веће је размотрило и усвојили предлог Одлуке о политици управљања љуским ресурсима у општинској управи Рашка, којој се приступило на основу препоруке Сталне конференције градова и општина и Савета Европе, а у оквиру учешћа општине Рашка у пројекту под називом „Управљање људксим ресурсима у локалној самоуправи“ у којем је наша општина изабрана као једна од 20 пилот локалних самоуправа које ће примити пакет подршку за унапређење управљање људским ресурсима.
На данашњој седници је размотрен и једногласно усвојен предлог Одлуке о даваљу на коришћење средстава за техничко опремање органа надлежног за послове безбедности саобраћаја- Саобраћајној полицијској испостави Рашка.

Jедногласно је усвојена Одлука о додели средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средства пољопривредним газдинствима. Број пристиглих захтева је био157, од чега је су два одбијена, док је један подносилац одустао. Укупан одобрени износ новчаних средства је близу 5.000.000,оо динара.
Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања која се састајала два пута , где је пристигло укупно 43 захтева, одобрено је 27. Укупан износ одобрених средстава је 450.000,оо динара.
Размотрен је и Закључак Комсије за утврђивање последица елементарних непогода од 21.06 2017.године. Од 17 пристиглих захтева, одобрено је 8 . Укупан износ одбрених средстава је 360.000,оо.динара
Чланови Већа су размотрили и усвојили предлог Решења о додели новчане надокнаде за образовање и усвршавање из дела буџета општине Рашка за 2017.годину, која је намењена талентима, усваршивању и научно-истраживачким радовима. Укупан износ одобрених средстава је 15.000,оо динара.
Општинско веће је једногласно усвојило решење о куповини сезонских карата за градски базен свим носиоцима Вукове дипломе за четири основне и две основне школе на подручју тероторије Рашка,за школску2016/2017, годину. Број ученика који су носиоци Вукове дипломе из четири средње и две основне школе је 49.
Усвојен је и Закључак којим је дата сагалсност да ЈКП „Рашка“ из Рашке спроведе поступак преузимања гробља МЗ Супње на управљање у складу са важећим прописима који регулишу ову област
16.Такође је усвојен и Закључак Комисије за вантелесну оплодњу од 22.06.2017.године, за коју је пристигао један захтев ,а одобрена средстав за исти су у износу од 270.000,оо динара.

Прочитано 1181 пута

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs


Прилози РТВ РАШКА