уторак, 08 август 2017 12:22

Решење о именовању Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 22. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/2014) доносим следеће
РЕШЕЊЕ I
Именује се Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања пo II јавном позиву за суфинансирање пројекат из буџета општине Рашка, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2017.годину, у саставу:
1. Марина Лазовић, испред општине Рашка;
2. Славољуб Савић, испред ЦК „Сава Дечанац" и РТВ „Мир" Лепосавић и
3. Анел Грбовић, новинар из Новог Пазара.

II
За секретара Комисије именује се Мирјана Вујанац из општинске управе Рашка.

III

Задатак Комисије je да изврши оцену приспелих пројеката пo II јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета СО Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2017.годину и доносиоцу решења предложи одлуку о расподели средстава са образложењима.

IV

Комисија на својој првој седници бира председника Комисије.


V
Решење доставити именованима и архиви.

НАЧЕЛНИК
Спасоје Андрић

Прочитано 1581 пута

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs


Прилози РТВ РАШКА