четвртак, 16 новембар 2017 14:44

31. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

31. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 21. новембра 2017. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29. И 30. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА ТРАЈНЕ СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1, 233/8 И 239/1 КО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ- ПО УГОВОРУ О САРАДЊИ СА КОМЕСАРИЈАТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ - ОШ „СУТЈЕСКА" РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ – СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
12. ПРВA ИЗМЕНA И ДОПУНA ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНУ СА ИЗМЕЊЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
15. РАЗМАТРАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРЕЦИЗИРАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕМА ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ КРАЉЕВО БР. 1803/1 ОД 10. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
16. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА – ПРЕСЕК 01. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ 4/17 ОД 21.06.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 16. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
21. ТЕКУЋА ПИТАЊА;
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Прочитано 2082 пута

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs
НД САТ ТВ

Извор није пронађен

Прилози РТВ РАШКА