Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На петнаестој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 27.02.2017. године одборници су донели Одлуку о којом се потврђује престанак мандата одборнику Стевану Бакрачевићу са Изборне листе Двери -Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић - Бошко Обрадовић због поднете писане оставке, као и одборнику Александру Чизмићу са изборне листе Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), због преузимања посла који је неспојив с функцијом одборника.

 Такође, одборници су разматрали и усвојили одлуку којом се прибављају катастарске парцеле неопходне ради решавања имовинско правних односа у вези са проширењем гробља у насељу Власово.

  На седници је, на нови мандатни период од 4 године, Дејан Котурановић, дипломирани економиста из Јошаничке Бање, именован за директора Центра за културу, образовање и информисање„Градац“ Рашка.

  У циљу усклађивања рада Туристичко спортске организације Рашка са Законом о туризму и Законом о јавној својини донета је одлуке о смањењу уписаног основног капитала ТСО Рашка. Одборници су и дали претходну сагласност на нацрт Плана поделе Установе за туризам и физичку културу општине Рашка – Туристичко-спортска организација „Рашка“ који је усвојио Управни одбор одлуком, у циљу спровођења статусне промене- издвајање уз оснивање. 

  Такође, одборници су дали сагласност на измене и допуне Статута ЈКП Путеви Рашка и усвојили одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке.

  Скупштина општине Рашка је донела одлуке којима се приступа изради измени  Плана детаљне регулације „Суво Рудиште“ на Копаонику.

  На седници је донето још неколико аката као што је решење о давању на коришћење пословног простора Републичком Фонду за здравствено осигурање, решење о разрешењу и именовању члана школског одбора у ОШ Сутјеска, затим решење о разрешењу и именовању члана Скупштине Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, решење о разрешењу и именовању председника Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка, као и решење о отуђењу непосредном погодбом грађевинског земљишта грађевинско земљиште у јавној својини означено као кат. парцела бр. 2/53 КО Копаоник, површине 245m2, Живадиновић Зорану из Београда.

На данашњој седници Општинског већа усвојен је Извештај о раду ЦК „Градац“ у 2016.години. Како стоји у документу, ЦК је током протекле године набавио преко 1.500 нових књига, док је у оквиру своје издавачке делатности објавио 7 наслова. У градској галерији одржано је 20 изложби, а у биоскопу 26 филмсих  пројекција. Центар за културу је био организатор или суорганизатор неколико културних манифестација од којих су најзначајније Смотра рецитатора,  „Дани краљице Јелене“, Музички фестивал „Дан заувек“, РДС, „Дани Милунке Савић“. Највеће инвестиционо улагање у протеклој години односи се на реновирање галерије.

Општинско веће је усвојило Програм рада ЦК „Градац“ у 2017.години. У овој години биће набављено преко 1.000 књига. Центар ће објавити 8 наслова. У плану је одржавање свих манифестација које су већ постале традиционалне. Поред тога биће одржане и књижевне вечери, музички и позоришни програми, трибина „Трагање за смислом“ која се организује у сарадњи са Црквеном општином Рашка. Урађен је и пројекат за рeновирање библиотеке. Центар ће конкурисати са овим пројектом код Министарства културе. Поред тога ревидиран је и пројекат уређења Меморијалног центра „Милунка Савић“ у Јошаничкој Бањи, па ће се и за овај пројекат средства тражити од ресорног министарства.

Чланови Већа су утврдили Предлог одлуке о приступању прибављања непокретноси у јавну својину. Наиме, Мирослав Павловић из Супња се обратио МЗ Супње са жељом да поклони општини Рашка део своје парцеле за изградњу игралишта у насељу Ђуровићи. Савет МЗ је подржао ову иницијативу, а данас су то учинили и општински већници.

На седници Већа усвојен је и Правилник о унутрашњој систематизацији послова у ЈКП „Рашка“. До измена у Правилнику дошло је због статусних промена унутар предузећа и припајања ЈП „Стан“, чиме је ЈКП добило 6 нових радника. Други разлог је нови Закон о обезбеђењу објеката, који налаже да одрећени објекти, попут фабрике воде и водозахвата у Брвеници, имају обезбеђење и да тај посао обављају службена лица која ће имати дозволу за ношење оружја. Трећи разлог за доношење новог акта о систематизацији је решавање проблема вишка запослених.

Веће је усвојило и Правилник о унутрашњој систематизацији у Центру за социјални рад. Измене се односе на пружање услуга на локалном нивоу. Изради нове систематизације приступило се у складу са Законом о социјалној заштити, чије одредбе дефинишу и развијања услуга на локалном нивоу. Центар за социјални рад је 2009.године увео услугу Помоћ у кући, 2010.године Дневнои боравак  за децу и одрасле са сметњама у развоју, а од прошле године и услугу  Лични пратилац  детета.  

Данас је усвојен Предлог одлуке о спровођењу Програма уређења грађевинског земљишта. Имаући у виду приспеле захтеве МЗ, као приоритетни су одређени пројекти попут изградње пешачке стауе на мосту на Трнавској реци, реконструкције расвете у Баљевцу, изградње пешачког прелаза код гробља у Власову, изградње расвете код споменика у парку, асфалтирања неколико локалних путева. Укупна вредност средстава је преко 53 милиона динара.

Општинско веће је усвојило Предлог одлуке о одабиру пројеката којима се из буџета општине Рашка финансирају удружења. На конкурс је приспело 35 пројеката, а 24 ће бити суфинансирана.

На данашњој седници донета су решења о образовању  Жалебене комисије и Комисије за расподелу средстава МЗ.

O већини дана усвојених одлука коначну реч даће одборници СО Рашка на наредној седници.

 

1.03.2016.год.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић потписао је јуче   са представницима Савета Европе Меморандум о сарадњи и разумевању у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“. 

Европска унија донирала је 2 милиона евра за унапређење управљања људским ресурсима у локалној самоуправи. Поред Рашке у пројекат су укључени Београд и градске општине Стари град и Савски венац, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Панчево, Краљево, Смедерево, Зрењанин, Чачак, Ваљево, Лозница, Пирот, Бач, Трстеник, Медвеђа, Сврљиг и Бујановац.  

Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић рекла је да су се за укључивање у пројекат пријавиле 93 локалне самоуправе у Србији, те да је то одличан знак њихове одговорности и тога да знају да препознају своје потребе. Она је најавила да ће у априлу почети обуке запослених у локалној самоуправи и да је циљ да локалне самоуправе буду сервис грађана.

Шеф Делегациј ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт рекао је да је ефикасна и транспарентна јавна управа један од стубова сваке демократије и саме ЕУ, а реформа јавне управе један је од приоритета у оквиру политике проширења ЕУ, попут владавине права и економског напретка. „Чињеница да се више од 90 општина јавило за учешће у програму показује велики интерес у општинама за овакве програме усавршавања и побољшања система руковођења људским ресурсима“ – каже Девенпорт, истичући да су „општине мотор свих реформи“.

Шеф Мисије Савета Европе Тим Картрајт рекао је да локалне самоуправе имају кључну улогу у реформи јавне управе, те да је важно да њихове услуге грађанима и привреди буду ефикасне и квалитетне, а да запослени буду одговорни и да њихов рад буде транспарентан. 

Председник општине Рашка Игњат Ракитић истиче да је општина Рашка и до сада чинила напоре да рад свих служби учини што доступнијим грађанима, али да ће обука и оспособљавање запослених омогућити да се одговори свим изазовима и да локална самоуправа буде много ближа грађанима. „ Надам се да ћемо на крају процеса добити ефикаснији систем одговорне јавне управе и да ћемо побољшати рад запослених, што ће директно утицати на унапређење квалитета услуга које се пружају грађанима “, рекао је председник општине Рашка.   

 

28.02.2017.год.

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

 

ЗАКАЗУЈЕМ

19. СЕДНИЦУ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 01. марта 2017. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГA ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,РАШКА“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“ Рашка.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА O УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Позивам Вас да присуствујете овој седници.

С поштовањем, 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

Материјал као и до сада можете наћи на следећем линку

https://drive.google.com/open?id=0B9_MvcxWvaaQdVc1cnBfZE01R1U

понедељак, 27 фебруар 2017 13:58

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НА САЈМУ ТУРИЗМА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НА САЈМУ ТУРИЗМА

Председник општине Рашка Игњат Ракитић посетио је 39.међународни сајам туризма који је прошле недеље одржан у Београду. Након присуствовања церемонији свечаног отварања најзначајније манифестације ове врсте у југоисточној Европи, председник је обишао штанд ТСО Рашка, која је на Сајму наступила заједно са хотелијерима са Копаоника. У изјави за медије председник је подсетио је Рашка туристичка општина и да је то своје опредељење дефинисала и планским и стратешким документима. Издвајања за туризам су значајна, па тако ове године буџет ТСО Рашка износи преко 7 милиона динара. Улагања у Копаоник, као већ профилисану туристичку дестинацију, која се својим највећим делом налази на територији општине Рашка, повећавају се из године у годину. У претходном периоду доста је урађено на решавању проблема паркирања, превоза скијаша, чишћења прилазних путева и стаза и одржавања комуналне хигијене. У току је израда пројектно-техничке документације за изградњу система за прераду отпадних вода, а у плану је реконструкција и изградња пешачке стазе у викенд насељу. Копаоник је, како каже Ракитић, највећи изазов за општину Рашка, па ће се континуирано радити на подизању квалитета свих услуга које су у директној надлежности локалне самоуправе. По речима Игњата Ракитића страни и домаћи инвеститори показују све веће интересовање за Јошаничку Бању. Општина ће заједно са ЈП „Србијаводе“ радити на уређењу приобаља реке Јошанице. Захваљујући средствима Министарства трговине и туризма завршени су радови на бањском купатилу, које ће, како се очекује, представљати зачетак модерног здравственог и рекреативног туризма.  Председник је истакао да радује и податак да ће центар интересовања Владе Репбулике Србије и ресорних министарстава у наредним годинама бити Голија и изградња модерног туристичког центра на овој планини. У току је израда Плана детаљне регулације за изградњу коридора инфраструктуре Парка природе Голија, који се финансира преко програма Европски Прогрес, а за који средства издвајају ЕУ, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије.

Слоган Сајма туризма био је „Уживајте на време“, а земља партнер била је Црна Гора. Први пут на Сајму туризма учествовале су Русија и Кина. На Сајму су се представиле најзначајније туристичке агенције, организације, туристички центри, хотели, планине, бање, градови, регије, ваздухопловне компаније.

Coca-Cola систем организује јавни конкурс  за професионалне тренере, инструкторе и професоре спорта 

 

Да ли си ти нови Coca-Cola амбасадор Покрета за радост у свом граду?

 

Coca-Cola систем у Србији  ове године организује други по реду Национални програм бесплатне рекреације у земљи у који ће бити укључене све општине у којима су изграђене Coca-Cola активне зоне, теретане на отвореном. Као и претходне године, у њима ће бити организовани бесплатни стручно вођени тренинзи за све заинтересоване вежбаче, али и бројни изазови, догађаји и дружења.

 

Тим поводом, Coca-Cola систем у Србији од 9. фебруара до 9. марта ове године организује јавни конкурс за Амбасадоре Coca-Cola Покрета за радост – професоре спорта и спортске раднике за вођење јавних тренинга и подучавање грађана о могућим вежбама у Coca-Cola активним зонама широм Србије. 

 

Захваљујући успеху прошлогодишњег програма, Coca-Cola активне зоне постале су место настанка бројних иницијатива, добре енергије, нових дешавања, правилне рекреације и дружења. Ангажманом наших Coca-Cola амбасадора Покрета за радост, утицали смо на то да професионални тренери, професори физичке културе и спортски радници из 23 општине у којима је програм трајао, стекну искуство рада у нашем систему и остваре додатну зараду. Ове године желимо да у програму учествује свих 40 општина у којима постоје Coca-Cola активне зоне.

 

Конкурс

 

Циљ Coca-Cola система је да тренинзи у активним зонама буду вођени од стране стручних и квалификованих лица, која се пријаве на конкурс и испуне наведене услове, а како би се грађани подстакли и подучили да користе постојања активне зоне у њиховој општини. 

 

Градови у којима су потребни тренери су: Београд, Нови Кнежевац, Шид, Сјеница, Лозница, Бољевац, Мајданпек, Босилеград, Бела Паланка, Бабушница, Осечина, Лајковац, Ваљево, Свилајнац, Баточина, Лапово, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Обреновац, Рашка, Ковин и Лесковац.

 

Пријава и процес селекције

 

Пријава се обавља на сајту www.coca-colaaktivnezone.rs  и facebook страници Фабрика радости, а уз online пријаву је потребно приложити и радну биографију. 

 

Процес одабира се одвија кроз више фаза: online пријава, тестирање, процена вештина и интервју. Конкурс траје од 09. фебруара до 09. марта 2017. године.  У селекцији кадидата учествују стручни представници Института за медицину рада Србије и представници Coca-Cola система.

На конкурс се могу пријавити: 

 

Дипломирани студенти факултета спорта и физицког васпитања, као и високих акредитованих струковних скола које имају смер за спортске тренере. Могу се пријавити и фитнес инструктори са другим обликом одговарајуће едукације за коју су обавезни да приложе диплому или сертификат оверен од стране институције која их је издала у attachment -у. 

Особе са наведеним квалификацијама и  претходним радним искуством до 1(једне) године на позицији тренера/инструктора 

Особе против којих није покренут кривични поступак и нису претходно осуђиване 

 

Одговорности одабраних тренера:  

 

Вођење јавних тренинга, минимум један тренинг недељно, укупно до 5 тренинга месечно

Вођење евиденције о тренинзима, броју грађана који посећују Coca-Cola активне зоне и редовно извештавање о истом

Мотивисање грађана да тренирају, кроз учествовање у промотивним активностима пројекта ( учествовање у снимању промотивних материјала: огласа, видео материјала и активности на друштвеним мрежама)

Ha основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник PC бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( Сл. гласнк PC бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која je донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, a после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2017.годину доносим следеће:

 

РЕШЕЊЕ

 

1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.01. до 30.06.2017.додељују се:

 

1. НД САТ у износу од 700.000,00 РСД

2. Коперникус Телевизија Рашка у износу од 5.220.402,00 динара

3. Коперникус Радио Рашки у износу од 3.150.000,00 динара

4. Бета Радио Сто плус у износу од 250.000,00 динара

5. ЕУК Черењски у износу од 150.000,00 динара

6. СЗТВР Петреса у износу од 100.000,00 динара

7. Данас - дан граф д.о.о. у износи од 230.000,00 динара

8. КВ Новости у износу од 70.000,00 динара

9. Продикцији Прајм тајм у износу од 120.000,00 динара

 

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе,

записници са прве и друге седнице стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава

3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и објавити га на веб сајту општинске управе.

4. Подносиоца пројекта којима су одобрена средства су обавези да сходно висини одобрених средстава сачине ревидирани пројекат са спецификацијом расхода.

5. Решење ступа на снагу даном доношења.

6. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.

 

Образложење

 

Начелник општинске управе Рашкаје дана 6. јануара 2017.године расписао јавни позив ( конкурс) за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за период 01.јануара до 30.јуна 2017.године..

У остављеном року на конкурс je достављено 18 пројекта, од којих je после прегледа од стране стручне службе општинске управе, 17 разматрала и оцењивала стручна комисија.

Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

    Спасоје Андрић

 

 

На основу члана 49. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'' бр. 91/08 и 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 47. и члана 49. Пословника Скупштине општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 91/08, 95/08 и 132/13)

 

З  А  К  А  З  У  Ј  Е  М

15. СЕДНИЦУ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА

Седница ће се одржати 27. фебруара 2017. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, председник комисије за прибављање непокретности.

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник комисије за административна питања.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СМАЊЕЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ТУРИСТИЧКО - СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ПЛАНА ПОДЕЛЕ УСТАНОВЕ ЗА ТУРИЗАМ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ РАШКА – ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, референт за правне послове, радне односе и опште послове у ЈКП Путеви Рашка.

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник комисије за избор директора.

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник комисије за планове општине Рашка.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник комисије за планове општине Рашка.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА'' У СУПЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ И МОРАВИЧКОГ ОКРУГА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 2/53 КО КОПАОНИК, ПОВРШИНЕ 245M2, ЖИВАДИНОВИЋ ЗОРАНУ ИЗ БЕОГРАДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за отуђење и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

Позивам Вас да присуствујете овој седници.

С' поштовањем,

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић

 

Materijal za sednicu se kao i do sada nalazi na sledecem linku

https://drive.google.com/open?id=0B7JyjW2TyudiWGlCM05EeG80QzQ

Председник општине Рашка Игњат Ракитић посетио је компанију МГ СЕРБИЕН и са директором овог предузећа Драганом Ђоровићем разговарао о пословним плановима, новим инвестицијама, унапређењу производње и заштити животне средине. Посебна тема разговора била је могућност запошљавања већег броја радника. 

MГ СЕРБИЕН је компанија са богатим искуствому производњи примарног и секундарног магнезијума. Основне делатности усмерене су на производњу доломита и секундарног магнезита, где годишњи капацитет тренутно износи  6000 т у инготима и по томе смо један од лидера у Европи.  

Намера руководства је да у наредном периоду модернизује и унапреди производна постројења, прошири производни програм и капацитете и унапреди квалитет производа. 

Сви планови развојни компаније  компатибилни су са захтевима сектрора заштите животне средине, о чему се посебно води рачуна.

Копманија тренутно упошљава 80 радника различитих профила. Увођење нових производних програма створиће могућност за отварање нових радних места.

Ha основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC" бр. 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр.91/08 председник Општине доноси

РЕШЕЊЕ

Образује се РАДНА ГРУПА за успостављање послова управљања људским ресурсима у Општинској управи Рашка, у следећем саставу:

1. Стеван Бакрачевић, координатор радне групе

2. Марина Лазовић, заменица координатора радне групе

3. Мирослав Чомагић, члан

4. Слободан Краговић, члан

5. Дарко Радоњић,

 

Задатак Радне групе je да у координацији са начелником Општинске управе и руководиоцима осталих организационих јединица:

 

-   Спроведе процену и анализу тренутног стања no питању управљања људским ресурсима у Општинској управи,

Предложи одговарајући облик организовања послова управљања људским ресурсима и ,сходно томе, систеллатизацију нових радних места,

Пружи подршку начелнику општинске управе у припреми нацрта обавезних аката no Закону о запосленима у АП и ЈЛС (Одлуку о организацији општинске управе, Правилник о организацији и систематизацији радних места и Кадровски план,

Припреми нацрт препоручених оквирних докумената и то: Политике и Процедуре управљања људским ресурсима и Плана комуникације у вези са управљањем људским ресурсима,

Припреми оперативни план за увођење функције управљања људским ресурсима и координира његово спровођење,

Припреми план за прађење и оцену спровођења оперативног плана,

Предложи и припреми нацрт осталих, допунских и додатних прописа, докумената и образаца неопходних за спровођење функције управљања људским ресурсима и обављање послова у вези са управљањем људским ресурсима,

Предложи неопходне измене и допуне у бази података о људским ресурсима,

Врши надзор над успостављањем функције управљања људским ресурсима и подноси редовне извештаје начелнику општинске управе,

Обавља друге активности у вези са увођењем послова и унапређењем функције управљања људским ресурсима, no потреби,

 

Координатор Радне групе се, истовремено, одређује за координатора за сарадњу са Саветом Европе у оквиру пројекта Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи. Радна група може да тражи податке, документа и извештаје који су од значаја за делокруг рада Радне групе од свих органа и организационих јединица општинске управе, a уз пристанак запосленог и од органа државне управе, јавних предузећа и других организација, док ће стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обављати општинска управа. Радна група je у обавези да најкасније до 5 у месецу поднесе извештај о свом раду председнику Општине.

Рок за извршење побројаних задатака Радне групе je 12 месеци од дана доношења овог решења.

Образложење

 

Чланом 44. ЗЛС прописано je да председник општине усмерава и усклађује рад општинске управе и доноси појединачне акте за које je овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине. Чланом 188. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе прописано je да се код послодавца посебно организују послови упраељања људским ресурсима.

 

Ha основу наведеног одлучено je као у изреци решења.

 

Решење доставити: -Члановима радне групе, -Начелнику општинске управе, -Кадровској евиденцији, -Архиви.

 

Председник 

Игњат РакитићПрилози РТВ РАШКА