Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

 
У циљу едукације пољопривредних произвођача у производњи малине, Општинска управа Рашка у сарадњи са Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Институтом за примену науке у пољопривреди, организује стручну трибину: Стање и песрпективе у производњи малине. Организацију трибине помогла је фирма: Euro fruits SMS - Рашка.
Трибина се одржава 21. фебруара 2018. године у сали биоскопа Рашка са почетком у 12 часова.
На трибини биће присутни државни секретар Министарства пољопривреде Жељко Радошевић, помоћник министра Зоран Јањатовић и посебни саветник министра Радивој Надлачки.
Предавачи:
- Стање и перспективе у производњи малине у Србији
др Александар Лепосавић, Институт за воћарство Чачак

-Значај употребе квалитетног садног материјала у гајењу малине
др Милан Лукић, Институт за воћарство Чачак

-Представљање саветодавног модула у области воћарства у 2018. години
др Драган Раховић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

-Примена добре хигијенске праксе у производњи малине
Момир Недић, дипл.инж. Пољопривредна саветодавна и стручна служба, Крушевац

-Заштита малине од економски најзначајнијих болести и штеточина
Бранко Галовић, дипл.инж., Пољопривредна саветодавна и стручна служба, Краљево.

 

 

САВЕТНИК
за послове пољопривреде
и водопривреде
Зоран Сташевић

На основу члана 22. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр, 126/2014) доносим следеће
РЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања по I јавном позиву за суфинансирање пројекат из буџета општине Рашка. ради остваривања јавног интереса у области Јавног информисања у медијима за 2018.годину, у саставу:
1. Едиб Хонић. испред Удружења новинара Србије;
2. Славољуб Савић, испред ПРОНУС -Ниш и РТВ „Мир“ Лепосавић и
3. Анел Грбовић, новинар из Новог Пазара.
II
За секретара Комисије именује се Мирјана Вујанац из општинске управе Рашка,
III
Задатак Комисије је да изврши оцену приспелих пројеката по I јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета СО Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину и доносиоцу решења предложи одлуку о расподели средстава са образложењима,
IV
Комисија на СВОЈОЈ првој седници бира председника Комисије.
V
Решење доставити именованима и архиви.
VI
Чланови Комисије који нису из редова запослених имају право на новчану надокиаду у нето износу од 10.000,00 динара.


НАЧЕЛНИК
Спасоје Андрић

27. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 14. фебруара 2018. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивана Илић, координатор канцеларије за младе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, радник општинске управе;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, радник општинске управе;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић, помоћник председника општине за локални економски развој;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊУ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЗАКУПУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДЕСИМИРКИ ФРКОВИЋ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ СЛАЂАНИ НИКОЛИЋ ИЗ БЕОГРАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И МИЛИЦИ ЧОРБИЋ, ГРАДАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Пројекат “Млади сутрашњице” представља интеркултурално искуство које је део схватања појма мира у свету. У данашњем времену, када је све очигледније да је појам мира компромитован и неразумљив, пројектом намеравамо да младим људима пружимо прилику за боље разумевање концепта односно значаја мира и омогућимо активно учествовање у схватању ове тематике као представника своје нације и државе из које долазе. Кроз ово кратко интеркултурално путовање желимо да промовишемо посвећеност младих према миру и освестимо их о могућим улогама и могућностима које могу урадити како би правда, поштовање људских права и једнаке могућности постале реалност за сваког појединца на овом свету.

Размена ће се одржати у месту Полпеназе дел Гарда (Италија). Радни језик ће бити енглески.
КОЈЕ ОПШТИНЕ/ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТУ?
а) Општина Полпеназе дел Гарда (Италија)
б) Волонтерски центар Дунав (Румунија)
ц) Општина Рашка (Србија)
д) Комарка дел Бајо Цинца/Баикс Цинца ( Шпанија)

Учесници не морају бринути око трошкова смештаја и исхране - обезбеђује их водећа пројектна организација. Путни трошкови ће бити рефундирани по Еразмус плус принципу. Учесници морају бити рођени између 2001. године и 2005. године (13-17 година).
КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ ЗА УЧЕШЋЕ?
Пријаве се подносе до 23.02.2018, у услужном центру општинске управе Рашка (Предрага Вилимоновића 1), с назнаком на предњој страни коверте: "КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТУ 'МЛАДИ СУТРАШЊИЦЕ' " - НЕ ОТВАРАТИ".
Предуслов за учешће представља достављање следећих података:
- Копија прве странице из ђачке књижице, с наведеним основним подацима о ученику/ученици, оверена у услужном центру Општинске управе Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1 ;
- Успех у школи (копија оцена из ђачке књижице или сведочанства, из првог полугодишта текуће школске године, оверених у услужном центру Општинске управе Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1);
- Владање у школи (копија оцене из владања из ђачке књижице или сведочанства, из првог полугодишта текуће школске године, оверена у услужном центру Општинске управе Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1);
- Писмо препоруке (слободна форма, од наставника или званичног представника удружења грађана/спортског клуба испред ког долазите);
- Есеј на енглеском језику на тему мира и толеранције или поштовања људских права (минимум 200 речи);
- Због специфичности узраста групе писано одобрење за путовање преко границе оба родитеља/старатеља, оверено у општинској управи Рашка или у Основном суду у Рашки.

Поводом 23.Зимских oлимпијских игара у Пјонгчангу, Олимпијски комитет Србије у сарадњи са ЈП „Скијалишта Србије”, општином Рашка и МК Ресортс организује пројекат „Олимпијска чаролија”. У циљу едукације деце о олимпизму и олимпијским вредностима, стотинак основаца из Рашке 9.фебруара ће учестовавати у различитим спортским активностима које ће бити организоване на Копаонику, у Долини спортова. Аниматори ће децу провести и кроз пет станица које симболизују пет континената и пет олимпијских вредности које се стичу бављењем спортом, а то су: радост игре, фер плеј, поштовање, изузетност, јединство духа, тела и ума. У другом делу програма малишани ће посетити изложбу “Зимске олимпијске игре – од Шамонија до Пјонгчанга”, која је постављена у хотелу “Гранд”.
Општина Рашка и Спортски савез општине Рашка обезбедили су превоз за децу до Копаоника, као и храну и топле напитке.

среда, 31 јануар 2018 11:59

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама:

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА МАЛИНЕ
Владимир Костић, дипл. инж. заштите биља
ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА МЛЕКА ПРИМЕНОМ ДОБРЕ ХИГИЈЕНСКЕ ПРАКСЕ
Љиљана Неранџић, дипл. инж. сточарства
ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПРИХОДА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ
Зорица Здравковић, дипл. инж. агроекономије
ИПАРД ПРОГРАМ—АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ
Зорица Здравковић, дипл. инж. агроекономије
ПРЕДСТАВЉАЊЕ БЦ ХИБРИДА ЗА 2018.
Мирољуб Тодосијевић, БЦ хибриди
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВОГ МЛЕКА
Марко Дмитрић. ВСИ Краљево
ЗАДРУГАРСТВО
Никола Михаиловић, Задружни савез Србије
ЗАШТИТА ЈАГОДИЧАСТОГ ВОЋА
Марко Михаиловић, Chemical Agrosava
Школа ће се одржати 8. фебруара 2018. године у сали Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 1100. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ
(ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ)

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 29.01.2018.год. закључно са 12.02.2018.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 12.02.2018.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

На данашњој седници Општинског већа усвојен је Локални акциони план за младе. Ово је документ, усклађен са Националном стратегијом за младе Републике Србије, дефинише различите сегменте омладинске политике на локалном нивоу и пружа институционалну подршка омладинским програмима. Жеља општине Рашка је да створи подстицајно окружење које ће пружити подједнаке шансе свим младим људима да уче, стичу различита искуства, учествују у доношењу одлука на локалном нивоу и да буду активни де локалне заједнице.
Већници су усвојили План и програм рада Центра за социјални рад за 2018.годину. Законом о социјалној заштити одређене групе услуга пренете су на локалное самоуправе. То су: дневне услуге у заједници као што су - дневни боравак, помоћ у кући, лични пратилац детета, затим услуге подршке за самостални живот, саветодавно-терапијске услуге и смештај у прихватилиште. Центар за социјални рад ће радити процену потреба корисника услуга а пружаоци услуга ће бити изабрани на конкурсу. У плану је да се у наредном периоду створе услови за оснивање прихватилишта за жртве насиља.
На седници је усвојена одлука о утврђивању минималне цене одржавања зграда и накнаде за професионалне управнике. Општинска управа је формирала регистар стамбених заједница. Око 50 стамбених зејдница је регистровано и већина је изабрала орагне управљања, чиме су створени услови да стамбена заједница функционише као правно лице. Минимална висина трошкова за текуће одржавање је 300 динара за зграде са лифтом и 230 динара за зграде без лифта. Што се инвестиционог одржавања тиче зграде су подењене у 4 категорије, а цене се крећу до 6 динара по метру квадратном стамбеног простора. Управници зграда ће добијати надокнаду за свој рад. Висина ндаокнаде креће се од 150 до 200 динара, зависно од броја станова у згради.
Општинско веће је дало сагласност за оглашавање јавног конкурса за попуњавање радног места начелника Општинске управе, као и на решење о образовању комисије за избор начелника Општинске управе. Данас је усвојено и решење о постављењу в.д.начелника општинске управе до окончања поступка избора начелника.
Чланови Општинског већа су усвојили Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја. За ову намену издвојено је скоро 5,5 милиона динара, што је 30-ак процената од наплаћених саобраћајних прекршаја. Средства ће бити утрошена за унапређење саобраћајне инфраструктуре,уређење школских полигона, превентивно-промотивне активности.
Веће је усвојило извештај о раду Комисије за заштити и унапређењу животне средине. Комисија је у прошлој години спровела низ активности усмерених ка заштити шивотне средине као што су:уклањање дивљих депонија, изношење кабастог отпада, набавка контејнера, уређење зелених површина, едукација деце школског узраста, органозовање акције „Улепшајмо месну заједницу“, а усвојен је и Програм заштите животне средине за 2018.годину. Буџет за 2018.годину износи 1,5 милиона динара.
Чланови Већа усвојили су извештај Комисије за социјална питања. Комисији је у претходном периоду упућено 8 захтева грађана и сви су позитивно решени.


36. СЕДНИЦАЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 26. јануара 2018. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивана Илић, координатор канцеларије за младе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, радник општинске управе;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, радник општинске управе;
5. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА, БР. 06-IV-25/2017- 10. ОД 28.07.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
6. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине Рашка;
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине Рашка;
8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине Рашка;
9. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2018. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 25. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2018. годину, Председник општине, расписује:

КОНКУРС
за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2018. годину

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу финансирају се из следећих области:
1. заштите лица са инвалидитетом, социо-хуманитарних области, друштвене бриге о деци и задовољења потреба младих,
2. културе и образовања,
3. пољопривреде, туризма и рекреације,
4. заштите животне средине,
5. деловања етничких и верских заједница и
6. афирмације женских права.
На конкурсу може да учествује удружење:
• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка;
• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2017. годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Овим конкурсом планирана средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Рашка износе 5.500.000,00 динара.
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 10. децембра 2018. године.
Удружење може конкурисати само са једним предлогом пројекта.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. Предлог пројекта (који садржи: попуњени образац за предлог пројекта, образац за буџет пројекта, образац за наративни буџета пројекта, опционо - доказ о суфинансирању од донаторске организације и потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту) – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;
2. Потписан и оверен извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину.
3. Картона депонованих потписа (оверена фотокопија);
4. ОП образац (оверена фотокопија);
а у складу са Закона о општем управном поступку опционо
5. Доказ о регистрацији удружења;
6. Статут удружења;
7. Биланс стања и биланс успеха за претходну годину;


Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашка www.raska.gov.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 064/8128693 Симовић Зоран , или на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива, односно до 06. фебруара 2018. године.
2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници oпштине Рашка или / и на огласној табли Општинске управе општине Рашка у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.
3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско веће доноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.
Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.
Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs. Јавни позив ће бити објављен и у најмање једном локалном медију.


ОПШТИНА РАШКА
II Број 22/18
Дана 22. јануар 2018. године

Потрбну документацију можете преузети О В Д Е!


Прилози РТВ РАШКА