Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У оквиру подршке политикама родне равноправности и јачању улоге и видљивости жена у политици UN Women, агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији, је уз финансијску подршку Европске уније и Владе Швајцарске кроз програм Европски ПРОГРЕС, спровела низ активности на јачању капацитета одборница на југоистоку и југозападу Србије.
Европска унија и Влада Швајцарске су преко развојног програма Европски ПРОГРЕС подржале 18 пројеката које су у општинама на југоистоку и југозападу Србије спровели локални механизми за родну равноправност ради унапређења друштвеног и економског положаја жена.
Један од локалних механизама за родну равноправност је и Комисија за унапређење родне равноправности на територији општине Рашка која је урадила и спровела пројекат ,,Пријави насиље-сазнај коме да се обратиш“. У току реализације пројекта одржане су две трибине у Рашки и Јошаничкој Бањи, урађен и подељен пропагандни материјал са бројевима телефона за пријаву насиља на постерима, флајерима, привесцима, хемијским оловкама.
тел. за пријаву насиља:364-067 и 738-060
Обзиром на квалитет спроведеног пројекта локални механизам за родну равноправност, Комисија за родну равноправност општине Рашка, на свечаности у Београду добитник је плакете у виду Захвалнице за спровођење политике родне равноправности и унапређење друштвеног и економског положаја жена на локалном нивоу.

Др. онколог Алесандровић Душица из Краљева обавила је палпаторне прегледе у четири термина и то:
-29.04.2017.године прегледала 45 жена
-07.05.2017.године прегледала 45 жена
-21.05.2017.године пргледала 46 жена
-28.05.2017.године прегледала 42 жене

У четири термина прегледано је укупно 178 жена и обављена контрола за 36 жена и 4 мушкарца који имају дијагнозу обољење од малигне болести.Резултати прегледа:
-на мамографски преглед упућено је 30 жена
-на ултразвучни преглед упућено је 45 жена
-5 жена је упућено на операцију младежа
-од малигне болести установљене су две прогресије које су комплетно обрађене и упућене на конзилијум ради измене терапије
У извештајном периоду већ су обављене две операције карцинома дојке.

На основу изнетих података може се констатовати да је палпаторни преглед дојке у потпуности оправдао ангажовање докторке онколога и да је спроведена акција Комисије за родну равноправност била од изузетног значаја за превенцију лечења болести дојке.

уторак, 06 јун 2017 00:48

Project “UNITED”

Youth Office of the Municipality of Raska, with the support of the Europe for Citizens programme of the European Union, implemented a project of twinning of towns and municipalities in the period from 26th of May to 1st of June 2017th.
In the above mentioned period, participants had the opportunity to meet each other through presentations of towns /municipalities they represent. More about the places and countries from which the partners come, attendees could find out by asking questions. Considering that the Municipality of Raška - Youth Office Raška is the project leader, an important issue for the host was a youth policy. In one and a half hourly discussion,the participants represented youth policy practice in their seats and examples of good practice. Significant debates were related to the topic of cooperatives and rural development, and that is actually the greatest potential for further contacts and cooperation between the partners of the project.
With colleagues from Lithuania (Jonava), Latvia (Daugavpils), Bulgaria (BS Group), Slovenia (Mladinski center Hrastnik), Greece (Farkadona), Slovakia (Hel’pa village) and Italy (Caltanissetta), we visited Semeteš Lake, Kopaonik, Gradačka and Jošanička Spa, ethno village "Toplina duše" in Pavlica, with the aim of international networking, development of rural areas and promotion of cooperation in the field of tourism.
In their towns/municipalities, all the partners will present results of the project and the advantages and potentials of the Municipality of Raška, as well as of the other partners in the project.
This year in June, all the partners involved in the implementation of the United will sign a Memorandum on mutual cooperation and became twinned towns.

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рашка од 30. маја 2017. године, Општина Рашка расписује
Ј А В Н И К О Н К У Р С
за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017. години

I. Јавни конкурс за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) расписује се за превознике регистроване за превоз путника у друмском саобраћају, ради подношења понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама, које ће бити суфинансиране од стране Општине Рашка.

II. Опис предмета Јавног конкурса:
- Општина Рашка субвенционише трошкове услуге јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама које су предмет овог конкурса;
- субвенција за ову услугу предвиђена је за период од 12 месеци;
- наведени износ ће се плаћати у једнаким месечним ратама, за време трајања пружања услуге;
- субвенција се даје по оствареним километрима на линијама које су предмет субвенције;
- максимални износ субвенције по пређеном километру на одређеној линији приградског превоза може да износи 41,31 дин/км;
- у случају повећања – смањења цена горива (евродизела) више од 3% на месечном нивоу, месечна субвенција за одржавање линија на релацијама из табеле се плаћа у одговарајућем износу који је сразмеран повећању – смањењу цена горива;
- у следећој табели су дати подаци, према регистрованим редовима вожње код органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја, о процењеном броју километара за субвенцију на релацијама:

 

 

 

 

Ред. бр.

 

 

 

 

Релација

Растојање  на линији

(у једном смеру) км

Број   полазака, односно повратака  за субвенцију на линији, по једном смеру

Процењени број километара за субвенционисање на линији,  месечно (за 22 радна дана)

у оба смера 

км

 

 

 

Напомена:

радним даном

суботом

1.

Рашка- Кравиће-Гњилица

7/10

2

2

776

превоз радним даном до Гњилице (7км) и суботом до Кравића (10км)

 

2.

Рашка-Радошиће-Кижевак

10

3

2

 

1.480

превоз радним даном и суботом

3.

Рашка-Крушевица-Биниће

32

3

2

3.812

превоз радним даном до Крушевице и  суботом до Бинића

4.

Рашка-Милатковиће

8

3

2

 

1.184

превоз радним даном и суботом

5.

Рашка-Кути

25

0

2

400

превоз само суботом

6.

Рашка-Трнава

11

3

0

1.452

превоз радним даном

7.

Рашка-Петрово Поље

20

2

0

 

1.760

превоз радним даном

 

8.

Раковац-Још. Бања-Ковачи

12

 

2

0

 

1.056

 

превоз радним даном

9.

Рашка-Шипачина

18

0

2

288

превоз суботом

10.

Рашка-Рвати

6

1

1

624

превоз радним и суботом

 УКУПНО  МЕСЕЧНО КИЛОМЕТАРА ЗА СУБВЕНЦИЈУ

12.832

 

 

 

III. Услови за доделу субвенција превознику-правном лицу:
- превозник мора да поседује регистрован ред вожње за обављање приградске линије за коју конкурише за доделу субвенције;
- превозник мора да поседује важеће решење министарства Републике Србије надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника за регистрациони период, односно лиценцу за линијски превоз путника;
- превозник мора да поседује доказ да је обезбедио коришћење Аутобуске станице Рашка о обављању превоза на линији, односно друге локације-стајалишта за пријем/отпрему путника у складу са прописима;
- услуга превоза треба да се врши у континуитету, радним данима и суботом; поласци недељом и празницима нису планирани.

IV. Пре закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног конкурса коначан регистрован ред вожње и гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа за субвенцију одређеног у тачки II Јавног конкурса, доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.

V. Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу Општинска управа Рашка, ул. Ибарска бр. 2, 36350 Рашка, путем поште или непосредно на писарницу, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за услугу превоза путника’’ и са назначеним називом превозника на полеђини затворене коверте.

VI. Понуде које не буду сачињене у складу са овим Јавним конкурсом неће бити прихваћене.

VII. Рок за достављање понуда је до 20. јуна 2017. године до 14 часова без обзира на начин достављања; рок за избор најповољније понуде ће бити 10 (десет) дана од дана истека рока за достављање понуда.

VIII. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs.

уторак, 06 јун 2017 14:37

ПРОСЛАВЉЕНА ГРАДСКА СЛАВА

ПРОСЛАВЉЕНА ГРАДСКА СЛАВА

Заветни дан града Рашке, Мали Спасовдан, ове године обележен је у два празнична дана по благослову Његовог преосвештенства владике жичког гопсодина Јустина.
Уочи Малог Спасовдана, 31.маја, служена је Вечерња молитва и организована литија коју је предводио владика жички господин Јустин, а у којој су учествовали председник општине Рашка Игњат Рактић са сарадницима, председница СО Рашка Мирјана Скорић која је овогодишњи домаћин славе, свештенство и монаштво жичке и рашко-призренске епархије, представници војске, полиције, градских предузећа и установа, предшколци вртића „Весело детињство“, ученици основних и средњих школа, деца из локалних спортских клубова и културно-уметничких друштава и многобројни грађани Рашке. Након литије, пригодним програмом уприличеним на градском тргу представили су се чланови КУД „Рашка“ и Ансамбла „Фрула“.
На Мали Спасовдан, 1.јуна, у Цркви светог архангела Гаврила служена је Света архијерејска литургија. Након надахнуте беседе, владика жички господин Јустин уручио је посебно признање – Грамату - председнику општине Рашка Игњату Ракитићу, сврставајући га тиме у ред великих добротвора Цркве. У присуству верника и званица пресечен је славски колач и благосиљано славско жито.
Током трпезе љубави, присутнима се обратио председник општине Рашка Игњат Ракитић, који се захвалио владици на указаној части и истакао да га велико црквено признање обавезује, али и да му је подстрек да настави да ради на успостављању још боље и плодотворније сарадње општине и СПЦ.
Мали Спасовдан обележава се у оквиру празника Вазнесења Господњег, а као заветни дан града Рашке прославља се дуже од једног века.
Аутор фотографија са литије и Свете архијерејске литургије је Светлана Дингарац.

19. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 06. јуна 2017. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
5. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
6. ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК – ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ ЗА КОМБИНОВАНУ ГРУПУ И ДОДАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО" РАШКА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉУ БРВЕНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

22. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30. маја 2017. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
5. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка.
6. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
8. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка.
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК – ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ ЗА КОМБИНОВАНУ ГРУПУ И ДОДАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО" РАШКА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉУ БРВЕНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
14. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,РАШКА“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине и председник Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка намењених Месним заједницама.
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНИ, А ПРЕМА ПРЕДЛОГУ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор Општине Рашка.
17. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор Општине Рашка, члан Савета.
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 03. МАЈ 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ЈОВИЦЕ ЂУРЂИЋА ИЗ РАШКЕ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине.
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ ЗА ТЕРЕТАНУ НА ОТВОРЕНОМ У ТЦ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA СТР „AQVA – KOP’’ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.
24. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 05. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.
25. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 08. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.
26. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ ОД 11. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије.

27. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ, КУД БРВЕНИЦА И ЕТНО УМЕТНИЧКОГ КЛУБА ЧЕРЕЊСКИ ЗА ПРЕУСМЕРАВАЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.
28. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ЗВЕЗДАНА СТОЈАНОВИЋА ИЗ НИША ЗА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА БР. 401-924/17 ОД 03.05.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
29. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

понедељак, 29 мај 2017 11:38

ГРАДСКА СЛАВА – МАЛИ СПАСОВДАН

Заветни дан града Рашке, Мали Спасовдан, обележава се 47. дан по парзнику Вазнесења Господњег традиционалним обичајем окупљања и литургијског сабрања који су установили наши преци. Ове године, програм обележавања градске славе биће уприличен у два дана.
У среду, 31.маја, у 18 сати, биће служена Вечерња литургија, након чега ће литија проћи централним улицама Рашке. Литију ће предводити Његово преосвештенство епископ жички господин Јустин са монаштвом и свештенством Епархије жичке и Епархије рашко-призрнсеке. На платоу испод цркве, у 19 сати, концерт ће одржати ансамбл „Фрула“ и КУД „Рашка“.
Света архијерејска литургија биће служена 1.јуна, у 9 сати. Након сечења славског колача, биће послужена трпеза љубави. Домаћин славе је председница СО Рашка Мирјана Скорић.
Прослава Малог Спасовдана, као заветног дана града Рашке, има традицију дугу више од једног века. Претпоставља се да је обележавање Малог Спасовдана, који се прославља у оквиру празника Вазнесења Господњег, почело одмах по подизању Цркве светог архангела Гаврила, односно након 1874.године. Сачувани документи сведоче да се тога дана народ окупљао око цркве и после службе полазио у литију са црквеним заставама, крстовима и иконама.

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, која укључује и изградњу колектора и делимичну реконструкцију постојећег канализационог система и цевовода сирове воде, почиње ове недеље. Истовремено ће се радити на три локације:у Брвеници, Драганићу и Рватима. Пројектом је предвиђено да се у области водозахвата у Брвеници гради водоводна мрежа, у Дрганићу, на деоници дугој 1.194 метра градиће се канализациона мрежа, док ће се изградња система за постављање главног колектора обухватити потез од Рвата према граду. Извођач радова је словеначка фирма РИКО са својим подизвођачима, док је надзор поверен комапнији ЕПТИСА. У РИКУ кажу да су уговором обавезани да се придржавају зоне која је пројектом дефинисана као област за извођење радова. Након обављеног посла, парцеле на којима су извођени радови, биће враћене у пређашње стање.
Пројекат финансирају Делегација ЕУ, Влада Републике Србије и општина Рашка.
Изградња система за прикупљање и прераду отпадних вода директно ће утицати на заштиту животне средине, подизање еколошких тсандарда, стварање бољих услова за живот, као и на запошљавање.

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА
Р а с п и с у ј у
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује сеу једнократном износу од 180.000,00 динара, односно200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, сваколице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

 Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXYlFZOGgyRVFDQzg?usp=sharing


Прилози РТВ РАШКА