Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

17. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 03. маја 2017. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 13,30 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.
2. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Рашковић, секретар Туристичке организације Рашка.
3. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинска управа Рашка и ове године организује посету Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду од 13 до 19 маја.
Поводом тога позивају се заинтересовани регистровани пољопривредни произвођачи који желе да посете ову манифестацију да се пријаве у канцеларију број 17 Општинске управе Рашка. Са собом понети потврду о активном статусу газдинства. Полазак је 16.05 2017. године у 0345 са аутобуске станице. Цена улазнице 400,00 динара. Број места је ограничен.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ПАВЛИЦА НА РЕЦИ ИБАР

Рани јавни увид трајаће 7 дана, од 28.04.2017.год. закључно са 04.05.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.
Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.
Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 04.05.2017.год.
По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У партнерству са Владом Србије, Америчка агенцијом за међународну сарадњу уложила је преко 4,2 милиона долара у развој предузетништва у Србији, речено је на скупу „Пословни сусрети и мини сајам старт уп команија“, који је у организацији Развојне агенције Србије, Регионалне развојне агенције Санџака-СЕДА и Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, организован у Новом Пазару 24. и 25.априла. Средства су пласирана у 184 предузећа кроз пројекат „Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“.
По речима извршне директорке Развојне агенције Србије, Тамаре Јуренић, основни циљ пројекта је развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, као и повћање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у агробизнису, лакој и текстилној индустрији у 12 општина југозападне Србије.“Директну помоћ имала су 184 предузећа. Обучено је 318 корисника, међу којима је 190 жена и младих, 9 предузећа увело је међународне стандарде, а 15 је усвојило нове технологије.
„Бесповрата средства у вредности од 350.000 долара добило је 60 фирми, а у току је набавка опреме чија је вредност 220.000 долара за даљи развој 30 фирми“, нагласила је директорка канцеларије за демократски и економски развој УСАИД мисије у Србији, Лора Палмер Павловић.
Координаторка пројекта Ана Жегарац истакла је да је у претходних годину дана, уместо 60 планираних, кроз пројекат отворено 588 нових радних места.
Обраћајући се учесницима скупа председник општине Рашка Игњат Ракитић нагласио је да је кроз овај пројекат прошло 6 малих и средњих предузећа са територије општине Рашка.
„Подаци говре следеће: 6 новооснованих фирми, захваљујући добрим и одрживим бизнис плановима, добило је пакет помоћи од УСАИД-а, који је обухватао обуке и едукације, набавку опреме за рад и одласке на међународне сајмове. Рашка данас може да се похвали “Благом Копаоника” чији се прехрамбени производи могу наћи у великим хотелским ланцима, као и на тржиштима Канаде, Аустралије, Мексика, Катара, а део производног асортимана нашао је своје место и у новом концепту Мекдоналдс ресторана који ће промовисати здраву храну.
Помоћ није изостала ни када су у питању већ афирмисане и на тржишту позициониране компаније које су захваљујући техничкој пордшци УСАИД-а успеле да имплементирају нове стандарде и да одраде добре маркетиншке кампање у циљу представљања својих понуда, рекао је Ракитић. Председник општине је изразио наду да ће се програми подршке предузетницима од стране Владе Републике Србије и међународних донатора бити настављени.
На мини сајму предузетништва представило се свих шест компанија из Рашке које су добиле помоћ: ПЛАНИНСКО БЛАГО, В МЕТАЛ 983, ЧАКИ ТЕРМО ТИМ, ВСД МИЛК КОРЛАЋЕ, ТРГОПЛАСТ 036 И НАДЂА КОШАНИН-ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОДЕЋЕ.
Пројекат ,,Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (“PSD”)’’се спроводи на територији јужне и југозападне Србије и то у градовима Врање, Лесковац и Нови Пазар и општинама Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош. Циљ пројекта је јачање ММСПП у одабраним регионима путем ширег повезивања. Пројекат се бави унапређењем развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва са циљем повећања продаје, унапређења извоза и креирања нових радних места.

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у Рашки 05.05 2016 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у трајању од 1000 до 1400 . Право на највише десет узорака имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње и потврду о активном статусу газдинства које се предају. Анализа је бесплатна.
Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.

16. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 03. маја 2017. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата одборника,

в) Полагање заклетве изабраних одборника.

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“ Рашка.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

8. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У ПОСЛОВНОЈ 2016. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У ПОСЛОВНОЈ  2016. ГОДИНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка.

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ  РАШКА И ГАШЕЊУ ПОДРАЧУНА ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, самостални стручни сарадник Општинске управе.

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У РАШКИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1, 233/8 и 239/1 КО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "РАШКА" – РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА'' У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

Министарство привреде је, након спроведеног јавног позива, донело одлуку да  са 3,51 милиона динара, подржи општину Рашка приликом припреме пројектно техничке документације за развијање комуналне инфраструктуре на Копаонику. Предвиђена је израда Студије о процени утицаја на животну средину, Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење.

Mинистар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић и председник општине Рашка Игњат Ракитић јуче су на реци Рашки у Батњику пустили у рад мрежну брану за сакупљање амбалажног отпада. Брана која ће спречавати да пластичне флаше, кесе и други амбалажни отпад плутају реком и загађују приобаље, прва је ове врсте у Србији, а изграђена је у сарадњи општине Рашка и фирме „СЕКОПАК“ чији су партнери донирали 100.000 евра за овај пројекат. Подршку за постављање бране дало је  Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Свечаности су присуствовали амбасадор САД Мајкл Скат, амбасадор Канаде Филип Пинингтон, представници „СЕКОПАКА“, „АПАТИНСКЕ ПИВАРЕ“ и друге званице.

 Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић је истакао да се на овај начин најбоље обележава Дан очувања животне средине.

„Ово је пилот пројекат, чију је важност држава препознала и уколико се потврде добри резултати, а верујемо да хоће, у плану је да подржимо отварање оваквих брана и на другим рекама широм Србије. Циљ нам је да животну средину учинимо здравијом, али и да апелујемо на људе у Србији да много више пажње поклоне екологији“, рекао је министар.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић сматра да је овај пројекат важан за целу Србију као и да има неке симболике у томе да се прва мрежна брана у Србији отвара у срцу прве српске државе. Он је рекао да ће наредних месеци 40 незапослених кроз јавне радове чистити десетак километара реке Рашке од бране до ушћа у реку Ибар, а да ће ова "показна вежба" утицати на младе генерације да реку боље чувају. Амбасадор САД у Србији Кајл Скат каже да је очување животне средине европски стандард коме Србија тежи и у чему је његова земља подржава. И он указује на потребу да се у том правцу подучавају и деца да не бацају отпад у реку. Амбасадор Канаде Филип Пинингтон истиче да је од бране могућ поглед на две стране, али да је поглед низводно на чисту реку много лепши. Амбасадор је похвалио решеност локалне самоуправе да крене у борбу за заштиту и очување животне средине, као и спремност друштвено одговорних компанија да препознају горуће проблеме у друштву и да донирају средства за проналажење решења. Владимир Новаковић, генерални директор "Апатинске пиваре" казао је да је у изградњу бране уложено 100.000 евра. “Надам се да је ово почетак праксе да не будемо држава где расту кесе на дрвећу, рекао је Новаковић, који је и члан управе "Секопака". Директорка „Секопака“ Виолета Белановић Кокир истиче да ће овај пројекат поставити нове стандарде у очувању река у Србији и да ће његови ефекти и резултати бити полазна основа за постављање нових брана. 

Брана је израђена од висококвалитетног нерђајућег челика и не нарушава речни биљни и животињски свет. Рашка је овде широка око 20 метара, али самонивелацијом, брана

прикупља отпад и кад се подигне водостај и река рашири и на 40 метара. Отпад се сакупља у специјалном металном кошу, запремине девет кубних метара, код обале реке, а одатле иде у рециклажу.  

 

12.04.2017.год.

На 21.седници Општинског већа усвојен je Предлог одлуке о ауто-такси превозу  путника на територији општине Рашка, којим су прописани ближи услови за обављање ауто-такси превоза. Тако у нашој општини тренутно има 30 такси превозника и 78 возила. 

Чланови Већа су усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о уређење насеља.  У складу са Законом о прекршајима, прописане су казнене мере дефинисане као казне затвора, новчане казне и рад у јавном инетерсу (од 20-40сати), док се новчана казна може прописати у фиксном износу  и то за физичка лице и одговорно лице у износу од 1.000,оо динара до 50.000,оо динара, за правна лица од 10.000,оо динара до 300.000,оо динара, и за предузетнике од 5.000,оо динара до 150.000,оо динара, а чији износ се дели на пола уколико  се уплата изврши у року од 8 дана.

Усвојен је и предлог Одлуке о грађевинском земљишту, којом је приказан начин располагања грађевинским  земљиштем у јавној својини општине Рашка, као и начин на који се може исто отуђити и то: на основу јавног конкурса ( лицитација и прикупљање понуда)  и непосредном погодбом. У свим наведеним случајевима цена не може бити мања од тржишне цене. 

Општинко веће је усвојило и Предлог Одлуке  о изради и изменама и допунама плана детаљне регулације  дела насеља Супње, чији циљ јесте  усаглашавање са Генералним планом  Рашка 2020.годину.

 Размотрен је и једногласно усвојен  план и програм  васпитно образовног рада у издвојеном објекту на Копаонику  Предшколске установе „Весело детињство“ и дата је сагласност на  план и програм  васпитно  образовног рада  у издвојеном објекту на Копаонику. Овим документом којом се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасна организована делатност свих ученика у раду у току ове године у објекту на Копаонику. Програм је предвиђен за узраст деце од 2,5- 6,5 година, који се спорводи у скалду са предшколским програмом и додатно специјализованим програмом.

 Чланови већа су размотрили и једногласно усвојили Извештај о раду Дома здравља Рашка за 2016.годину.

Општинско веће је усвојило и извештаја о раду  Туристичко-спортске организације „Рашка“ за 2016.годину. Такође је утврђен и од стране чланова већа једногласно усвојен предлог Одлуке о статусној промени ТСО „Рашка" којом је предвиђена подела ТСО „Рашка“. Одлука предвиђа измене и допуне  Оснивачког акта ТСО“Рашка“ у циљу  издвајања установе у области спорта под називом јавна установа „Спортски центар“ Рашка. Усвојена је  је и одлука о усклађивању оснивачког акта  у скалду са Законом о туризму и Законом о јавној својини , у циљу спровођења статусне промене, по коме ТСО „Рашка“ наставља да послује под називом Туристичка организација Рашка, која је организована као установа за туризам. 

 На данашној седници утврђен је и усвојен предлог Одлуке о измени одлуке о локалним и некатегорисаним путевима. 

Чланови Већа су усвојили  Предлог Одлуке о спорвођењу  јавног конкурса  за избор директора Јавног комуналног предузећа „ ПУТЕВИ РАШКА “из Рашке.  

Општинско веће је  размотрило и усвојио предлог Одлуке  оперативног плана одбране од поплава  за воде II реда  за територију општине Рашка за 2017.године која је предвиђена  за следеће водотоке: Брвеничка река, Рудничка река, Радошичка река, Трнавска река, Медаревски поток, Курићки поток , поток у селу Биорци, Белостенски поток и Кучански поток.

Размотрен је, утврђен и усвојен  предлог Одлуке годишњег програма  заштите, уређења  и коришћења пољопривредног земљишта  на територији оштине Рашка за 2017.годину којим се утврђује  врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења истих, улагање средстава, а садржи  и податке о укупној површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта  на територији општине Рашка, корисницима пољопривредног земљишта у државној својини, земљишту које није дато на коришћење, као и оном које се планира дати на коришћење. У складу са тим програмом чланови Већа су усвојили предлог Решења о образовању комисије за спорвођењње поступка  јавног надметања за давање у закуп  пољопривредног земљишта  у државној својини на територији општине Рашка, у циљу давање под закуп  без плаћање надокнаде .

Општинско веће је усвојило предлог Одлуке о приступању изради идејног пројекта  за изградњу објекта Дома здравља за специјалистичко консултивне услуге  са хоспиталним делом у насељу Супње. 

 Размотрен је и усвојен Правилник о расподели средстава буџета општине Рашка  намењених месним заједницима. 

Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристиглих 16 захтева, одобрено је 7. Укупан износ одобрених средстава је 175.000,оодинара. 

Одобрена су  новчана средства за образовање и усавршавање и то за два поднета захтева у укупном износу од 60.000,оо динара

 Усвојен  је и Записник  Комисије за спровођење  поступка доделе бесповратних финасијских средстав  из буџета за удружења грађана.  

Чланови Већа су усвоји предлог Правилника о критеријумима и условима доделе једнократне помоћи због штета насталих у случају вандредне ситуације, елементарне непогоде и других несрећа.

Размотрен је усвојен  записник Комсије  за утврђивање последица елементарних  непогода од 06.04.2017.године, где је пристигло  12 захтева, од чега су усвојена три захтева и одобрен износ од 150.000,оо динара за санације насталих штета, два захтева по једногласности комије треба  проследити ЈКП ПУТЕВИ РАШКА , два пристигла захтева проследиће се  МЗ из којих су подносиоци, а четири захтева одбијена као неоснована .

 

10.04.2017.године  

ПРВА МРЕЖНА БРАНА У СРБИЈИ НА РЕЦИ РАШКИ

 

Мрежна брана за прикупљање амбалажног отпада на реци Рашки у Батњику, свечано ће бити потворена у уторак, 11.априла у 12 сати.

Инвестиција је вредна око 80.000 евра. Пројекат је урадила фирма СЕКОПАК, чији су партнери донирали средстава за изградњу бране. Реализацију пројекта подржали су и Министарство пољопривреде и заштите животне средине и општина Рашка. 

Свечаном отварању бране присуствоваће министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић, амбасадор САД Мајкл Скат, амбасадор Канаде Филип Пенингтон, представници амбасаде Данске, руководство компаније СЕКОПАК и друге званице. Отварању бране претходиће састанак председника општине Рашка Игњата Ракитића са министром пољопривреде Браниславом Недимовићем и амбасадором САД Мајклом Скатом.

Са циљем да заштити реку Рашку и њено приобаље од даљег загађивања и девастације, општина Рашка је, у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и компанијом СЕКОПАК и њеним партнерима, изградила прву мрежну брану у Србији. 

Овакав модел речне бране наменски је прилагођен постојећем терену. По свом дизајну и материјалима апсолутно не нарушава речни екосистем, флору и фауну. Састоји се из елемената израђених од висококвалитетног нерђајућег челика, и као такав применљив је у свим условима. Ширина реке је у овом делу око 20 м. С обзиром на поставку и потребни пад дужина бране је прилагодљива 35 - 40 м. Брана је закачена на два стуба који су фиксирани на обалама реке и имају самонивелацију зависно од нивоа висине речног тока. Плутајући  материјал, типа дрво растиње и слично, који није амбалажни отпад, може прећи преко бова јер су ротирајуће око своје осовине. Кош за прихват амбалажног отпада је 9x3m и потопљен је у корито реке.

Циљ је апсолутно спречавање загађења речног тока амбалажним отпадом, а на овај начин тај амбалажни отпад не само да неће моћи даље да се креће реком, већ ће бити сакупљан и рециклиран. 

 


Прилози РТВ РАШКА