email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 13 јун 2012 11:12

ИЗБОР ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА Истакнут

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

За чланове Општинског већа општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се

-БРАНИСЛАВ МАТОВИЋ, дипломирани политиколог из Корлаћа.

-МИХАЈЛО МОЈОВИЋ, професор технике и информатике из Беоца.

-МИРКО ПУЗОВИЋ, професор физичке културе из Рашке.

-ЗОРАН ЈЕЛЕНКОВИЋ, економиста из Варева.

-ПРВОСЛАВ РАДОЈИЧИЋ, грађевински инжењер из Рашке.

-СТАНИСЛАВ ПЕРИШИЋ, дипломирани економиста из Баљевца.

-ЉУБИСАВ ЏОДИЋ, пензионер из Рашке.

-БОЈАНА РАДУЛОВИЋ, дипломирани биолог из Рашке. 

-СЛАВОМИР КОЛОВИЋ. доктор стоматологије из Супња.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраним члановима Општинског већа и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-2/2012-5

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

Прочитано 9615 пута