email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 24 фебруар 2014 08:10

25. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

25. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 24. фебруара 2014. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,30 часова.

За ову седницу предлoжен је следећи дневни ред:

1.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу општине Рашка.

3.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, директор ЈКП „Рашка“.

4.ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, директор ТСО „Рашка“.

5.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

6.ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“ Рашка.

7.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

8.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У РАШКИ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад.

9.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

12.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2013. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миладија Миливојевић, самостални стручни сарадник за буџет Општине Рашка.

13.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ ПРАВОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ УЗ НАКНАДУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Зорица Здравковић, самостални стручни сарадник Општинске управе.

14.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РОДИТЕЉСКОЈ НАКНАДИ ЗА ПРВОРОЂЕНО, ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО ДЕТЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Јован Чорбић, председник општине.

15.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Добрила Филиповић, председница Комисије.

16.ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

17.ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА) ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

18.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

19.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

20.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, директор ЈКП “Рашка“.

21.ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бојана Вељковић, члан Општинског већа.

22.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА СЛОБОДНЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПЕТРОВИЋ МОМИРУ ИЗ БЕОГРАДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

23.РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ СРБОЉУБА ИВАНОВИЋА ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 03 БР. 360-307/12 ОД 06.12.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

24.ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ОД 31. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бранислав Матовић, члан Општинског већа и председник Комисије за разматрање поднетих захтева.

25.ДОПУНСКА ЛИСТА ЂАКА И СТУДЕНАТА ЗА КУПОВИНУ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ПО ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КУПОВИНУ МЕСЕЧНИХ КАРАТА ЂАЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа и председник Комисије.

26.ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Прочитано 9125 пута Последњи пут измењено понедељак, 24 фебруар 2014 08:31