петак, 20 март 2020 10:40

Затварање за коришћење библиотека у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18) а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, на предлог директор ЦКОИ Рашка, дана 20. марта 2020. године, доноси


ЗАКЉУЧАК
о затварању за коришћење библиотека у
Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи

I
Наређује се Центру за културу, образовање и информисање Градац да у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије вируса COVID-19 на територији општине Рашка, у време трајања ванредног стања, затвори за коришћење библиотеке у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

III
Закључак објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: Сл.
Дана: 20. марта 2020. године


КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

Прочитано 127 пута