email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 15 април 2021 13:16

Р Е Ш Е Њ Е о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021.години

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС “ број 16/2016 и 8/2017), члана 43. став 2. и став 6. и члана 44. став Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др.закон други закон и 47/2018), и чланова 72. и 75. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), и Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години број 401-2190/20-2 од 02.02.2021. године, и образложеног предлога Комисије за оцену пројеката о расподели средстава поднетих на Конкурс суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години број 401-2190/20-2 од 02.02.2021. године, начелник Општинске управе општине Рашка, је дана 14.04.2021. године, донео следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021.години
I
Средства из буџета Општине Рашка за 2021. годину намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години, опредељена су у укупном износу 20.000.000,00 динара.
Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији општине Рашка, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана општине Рашка, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.
Право да добију средства имају и медији који имају националну покривеност, под условом да је предложени пројекат од значаја за грађане општине Рашка.
Носиоци пројекта могу бити приватна предузећа и невладине и друге непрофитне организације, издавачи медија уписаних у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео продукције које имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани, а који су уписани у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, односно радиjског програма).
Подносиоци пројеката, којима су средства додељена за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, називи пројеката и износ распоређених средстава, а на основу предлога конкурсне комисије, су:

 


1. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ “SIMPLE LOOK” - ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ РАШКА“ – 90.000, 00 динара;
2. КВ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „СТАРА ПАВЛИЦА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА ЗАВИЧАЈНИХ ВЕЗА“ – 80.000,00 динара;
3. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „СРПСКЕ СВЕТИЊЕ РАШКЕ“ – 500.000,00 динара;
4. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА – WEST MEDIA PRESS UŽICE – ПРОЈЕКАТ „РАШКА ТУРИСТИЧКА ОПШТИНА БУДУЋНОСТИ“ – 100.000,00 динара;
5. РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „ОПШТИНА РАШКА – ЗА БОЉЕ СУТРА“ – 800.000,00 динара;
6. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР – RM PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ РАШКЕ“ – 200.000,00 динара;
7. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ – ПРОЈЕКАТ „СЕЛО РАШКЕ ЛЕПШЕ ОД ПАРИЗА“ – 100.000,00 динара;
8. TV SUPER – SAT COMMUNICATIONS D.O.O. – ПРОЈЕКАТ „ГРАДСКЕ ТЕМЕ РАШКЕ“ – 150.000,00 динара;
9. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПРОДУКЦИЈА PRIME TIME – 120.000,00 динара;
10. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – РАДИО РАШКА – ПРОЈЕКАТ „СВАКОГА ДАНА У 2021 – КОПЕРНИКУС РАДИО РАШКА СА РАШЧАНИМА ЗАЈЕДНО“ – 7.900.000,00 динара;
11. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – ТВ РАШКА – ПРОЈЕКАТ „РАШКА У ФОКУСУ ТВ РАШКА 365 ДАНА ЗАЈЕДНО“ – 9.600.000,00 динара.

II
Средства за суфинансирање пројеката којим ће се суфинансирати пројекти производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години опредељена су у укупном износу од 20.000.000,00 динара, Одлуком о буџету општине Рашка за 2021. годину .
III
Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од пријема решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет пројекта) или обавештење да одустају од средстава која су им додељена.

IV
Скенирано Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту општине Бечеј и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.

V
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Опширније у прилогу

 

Прочитано 1328 пута