email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 02 јун 2022 14:18

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Рашка за 2022. годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу Одлуке Општинског веће општине Рашка о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије број 06-V-45/2022-1 од 02. јуна 2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, број 06-V-30/2021-11 од 15. новембра 2021. године, општина Рашка, дана 02. јуна 2022. године,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Рашка за 2022. годину

I. ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

- набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места (погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места - Прилог 6 ), снаге до и једнако 6 kW
- набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
- уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
- израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

1) домаћинстава која су у претходном периоду користила средства Општине Рашка за сличне активности и иста оправдали и
2) домаћинстава која су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве:
(1) власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
(2) уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
2) да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kWh.;

Опширније у прилогу

Прочитано 619 пута