Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Управа за пољопривредно земљиште расписала је конкурс којим се утврђују услови и критеријуми за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања.

Прочитајте конкурс у целини: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСИМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У 2014. ГОДИНИ

Извор: http://www.mpsv.gov.rs/

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, на основу чл.10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), обавештава јавност да је предузеће „CREDO INVEST“ д.о.о. Београд, поднело захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – мале хидроелектране „Рашка“ на реци Ибар, 1,5 км узводно од ушћа реке Рашке у Ибар, кат. парцела 170, КО Рашка, инсталисанe снаге 2780 kW.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити радним даном од 10 – 14 часова у просторијама надлежног органа – Општинска управа – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у периоду од 01.04. до 16.04.2014. године.

Молимо Вас да у року од 15 дана од дана оглашавања, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

уторак, 18 март 2014 13:59

Избори 2014

Резултате избора за републички парламент на територији општине Рашка можете погледати ОВДЕ!

Амбасадор Мајкл Д. Кирби  посетиће 6. марта 2014. општину Рашка и разговарати са председником општине Јованом Чорбићем о важности бесплатне правне помоћи која се пружа расељеним лицима, избеглицама, социјално угроженим слојевима и локалном становништву.

Правна инфо табла, постављена у згради опшине, део је пројекта  вредног  600,000 долара под називом "Подршка расељеним лицима са Косова да се интегришу у Србији ". Пројекат је финансирала Канцеларија за становништво, избеглице и миграције Stejt Departmenta, а спроводи га организација Catholic Relief Services  у сарадњи са невладином организацијом Балкански центар за миграције и Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије .

Циљ пројекта је да допринесе напорима локалне самоуправе у пружању бесплатне правне помоћи расељеним лицима, избеглицама и угроженом становништву.  Бесплатна правна помоћ се углавном односи на решавање имовинских питања, захтева који се односе на приватизацију државних фирми и прибављању или повраћају личних докумената, као и докумената везаних за радни однос на Косову.  Истовремено, правне инфо табле пружају информације локалном становништву о њиховим грађанским и људским правима, а такође им помажу у сналажењу са правним поступцима који се односе на регистрацију предузећа, спорове, породично право, имовину и друга питања. 

16. СЕДНИЦA СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 06. марта 2014. године (четвртак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу општине Рашка.

2.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, директор ЈКП „Рашка“.

3.ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, директор ТСО „Рашка“.

4.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

5.ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“ Рашка.

6.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

7.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У РАШКИ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад.

8.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

9.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2013. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миладија Миливојевић, самостални стручни сарадник за буџет Општине Рашка.

12.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА „НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЛОКАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

13.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

14.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

15.ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

На основу члана 61. Статута општине Рашка и члана 4., 5., 6., 7. и 8. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 24. фебруара 2014. године, донело је следећу

О Д Л У К У

I

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2013/2014. годину, додељује се: 

 

А. НАГРАДЕ

Новчане награде ученицима који су у школској 2012/2013. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:

Р.

БрИме и презимеНаграда  за  освојено:Новчана награда

1.Вуковић Владимир

Рашка1. место,  републичко такмичење

Рачунарство и информатика10.000,00

2.Ђокић Ивана

Рашка1. место републичко такмичење из солфеђа,

Теорије музике и музичких вештина10.000,00

3.Кузмановић Јана

Рашка2. место, републичко такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада7.000,00

4.Беочанин Анђелија

Рашка3. место, републичко такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада5.000,00

5.Јовановић Софија

Рашка2. место, окружно такмичење из Српског језика и језичке културе3.000,00

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2013. године до 30. септембра 2014. године, (за десет месеци), следећим студентима:

Р. бр.Име и презимеФакултетГод.

студ.Про-сек

1.Букара ТијанаСаобраћајни факултет – Београд15,00

2.Вељковић СањаЕкономски факултет – Крагујевац15,00

3.Илић ЂорђеФак. организационих наука - Београд15,00

4.Јеленковић ЈеленаФак. организационих наука – Београд15,00

5.Јеленковић ПредрагФилолошки факултет – Београд15,00

6.Коминац НаталијаМатематички факултет – Београд15,00

7.Кућеровић МилицаФакултет музичке уметности15,00

8.Кнежевић ИвонаФак. организационих наука – Београд15,00

9.Карановић МаријаМедицински факултет – Београд15,00

10.Комарац МаријаЕкономски факултет – Крагујевац15,00

11.Лешевић БојанаФакултет политичких наука – Београд15,00

12.Миљковић ЈованаЕкономски факултет – Београд15,00

13.Милојевић МирјанаМедицински факултет – Крагујевац15,00

14.Премовић ИванВисока железничка школа – Београд15,00

15.Шћеловић ЈеленаФак. организационих наука – Београд15,00

16.Максић МилицаФилозофски факултет – Бања Лука29,36

17.Јањовић ВукашинСтоматолошки факултет – Београд28,88

18.Милићевић ЗоранаПравни факултет – Београд28,86

19.Јездимировић ВладимирДржавни универзитет – Нови Пазар28,75

20.Марић ДушанШумарски факултет – Београд28,75

21.Кекерић МаријаСтоматолошки факултет – Београд28,63

22.Скуковац МаријаЕкономски факултет – Крагујевац28,57

23.Мартаћ ИванаФакултет политичких наука – Београд28,56

24.Пековић ЈованаФилол.-уметнички фак. – Крагујевац28,55

25.Драгојловић НаташаФилозофски факултет – Ниш28,54

26.Радомировић КристинаФилолошки факултет – Београд28,54

27.Медаровић ЈеленаМашински факултет – Краљево28,54

28.Карановић ВукашинСтоматолошки факултет – Београд39,13

29.Баловић ФилипПравни факултет – Београд39,08

30.Нинчић СараФил.-уметни. факултет - Крагујевац38,96

31.Вјештица МајаФилолошки факултет – Београд38,91

32.Петровић СтанишаБеоградска пословна школа – Београд38,90

33.Бабић СтанкаСаобраћајни факултет – Београд38,88

34.Радовић СањаДржавни универзитет – Нови Пазар38,87

35.Патричевић НевенаПрирод.-матем. факултет – Крагујевац38,81

36.Живковић ИванаФак. организационих наука – Београд38,77

37.Кућеровић МиленаФак. медицинских наука  Крагујевац38,75

38.Мартаћ МиленаФакултет техничких наука – Нови Сад38,67

39.Раковић СнежанаВисока медицинска школа – Ћуприја38,67

40.Пењишевић ТатјанаФилол.-уметни. факултет - Крагујевац38,65

41.Вулићевић БранкоФакултет медиц. наука – Крагујевац38,64

42.Лештанин НаташаДржавни универзитет – Нови Пазар38,54

43.Котуровић ВладимирФакултет политичких наука – Београд410,00

44.Јанићијевић ИванаФилоз. факултет – Кос. Митровица49,30

45.Бељаковић АлександарФак. музичке уметности – Београд49,10

46.Здравковић ПредрагДржавни универзитет – Нови Пазар48,94

47.Драгојловић ИсидораФилол.-уметни. факултет  Крагујевац48,81

48.Здравковић СањаФилол.-уметни. факултет  Крагујевац48,74

49.Бошковић МаринаПољопривредни факултет – Београд48,72

50.Вељковић ЈованаФак. медицинских наука  Крагујевац48,71

51.Поповић НиноМедицински факултет – Крагујевац48,63

52.Поповић НинаМедицински факултет – Крагујевац58,93

53.Поповић МиљанаФармацеутски факултет – Београд58,86

54.Огњановић МаријаФармацеутски факултет – Београд58,65

55.Здравковић РадеФармацеутски факултет – Београд58,52

56.Поповић ЈеленаМедицински факултет – БеоградАпс.8,50

57.Миливојевић АлександраПравни факултет – БеоградАпс.9,73

58.Милошевић НевенаМедицински факултет – Нови СадАпс.9,15

 

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

1.Гољовић МилицаФилолошки факултет – БеоградАпс.7,85

2.Бошковић ЈеленаСаобраћајни факултет – Београд14,93

3.Бошковић БранкаФилозофски факултет – Београд37,38

4.Милосављевић АнђелијаВисока економска школа  - Лепосавић27,55

5.Распоповић ЛукаМедицински факултет – Београд37,75

6.Пејић НаташаВисока железничка школа – Београд14,83

7.Јовановић БиљанаДржавни универзитет – Нови Пазар14,42

8.Васиљевић СрђанВисока економска школа – Лепосавић18,25

9.Павловић ЈеленаЕкономски факултет – Крагујевац28,13

10.Којовић МаријаФилоз. факултет – Кос. Митровица36,50

11.Васиљевић МилицаФак. технич. наука – Кос. Митровица17,40

12.Раковић ЈованаСаобр. факултет – Београд37,11

 

II

Висину стипендије, одредиће председник општине Рашка, полазећи од средстава планираних Одлуком о буџету општине Рашка за 2013. и 2014. годину и укупног броја студената који се стипендирају.

Висина стипендије се одређује у односу на износ просечне плате (бруто) у привреди општине Рашка која је објављена у време доношења Правилника о закључењу Уговора о стипендирању и иста не може бити мања од 10% нити већа од 25% од те зараде, (5.000 динара).

 

III

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

 

IV

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе.

 

V

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-25/2014-18

Дана: 24. фебруара 2014. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Јован Чорбић

 

На основу конкурса за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2013/2014. годину, студенти који су корисници републичке стипендије – не испуњавају услове по расписаном Конкурсу на општинску стипендију. Као такви одбијени су:

 

Р.

БрИме и презимеФакултетГод.

студ.Просек

1.Петровић БојанаЕлектротехнички факултет – Београд29,36

2.Милићевић ИсидораФилолошки факултет – Београд29,50

3.Дубовац ЂорђеШумарски факултет – Београд29,58

4.Кашић НемањаШумарски факултет – Београд29,33

5.Поповић ФилипПриродно-математ. факултет – Крагујевац29,22

6.Чорбић ТијанаФармацеутски факултет – Крагујевац29,44

7.Белоица АнаЕкономски факултет – Крагујевац39,31

8.Гољовић СимионМашински факултет – Београд39,14

9.Милојевић МаријаФилозофски факултет – Ниш39,12

10.Јаснић МирјанаВисока медицинска школа – Ћуприја39,06

11.Кијевчанин РужицаПравни факултет – Крагујевац39,50

12.Милетић НиколинаМедицински факултет – Нови Сад

3

9,00

13.Вељковић МаријаФилозофски факултет – Кос. Митровица49,25

14.Јовичић МаринаФилолошки факултет – Крагујевац49,00

15.Раковић ЈованаЕкономски факултет – Крагујевац49,46

 

Следећи студенти се одбијају пошто не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања) за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2013/2014. годину: 

 

Р.

БрПрезиме и имеФакултетРазлог за одбијањеГод. студ.Просек

1.Вујанац ДанкаПриродно матем. факултет – Нови СадСтудент мастер студија28,88

2.Вучковић НевенаФилолошки факултет - КрагујевацНедовољан просек28,45

3.Дамљановић БиљанаБиолошки факултет - БеоградНедовољан просек47,56

 

25. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 24. фебруара 2014. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,30 часова.

За ову седницу предлoжен је следећи дневни ред:

1.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу општине Рашка.

3.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, директор ЈКП „Рашка“.

4.ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, директор ТСО „Рашка“.

5.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

6.ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“ Рашка.

7.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

8.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У РАШКИ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад.

9.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

12.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2013. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миладија Миливојевић, самостални стручни сарадник за буџет Општине Рашка.

13.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ ПРАВОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ УЗ НАКНАДУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Зорица Здравковић, самостални стручни сарадник Општинске управе.

14.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РОДИТЕЉСКОЈ НАКНАДИ ЗА ПРВОРОЂЕНО, ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО ДЕТЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Јован Чорбић, председник општине.

15.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Добрила Филиповић, председница Комисије.

16.ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

17.ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА) ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

18.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

19.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

20.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, директор ЈКП “Рашка“.

21.ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бојана Вељковић, члан Општинског већа.

22.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА СЛОБОДНЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПЕТРОВИЋ МОМИРУ ИЗ БЕОГРАДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

23.РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ СРБОЉУБА ИВАНОВИЋА ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 03 БР. 360-307/12 ОД 06.12.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

24.ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ОД 31. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бранислав Матовић, члан Општинског већа и председник Комисије за разматрање поднетих захтева.

25.ДОПУНСКА ЛИСТА ЂАКА И СТУДЕНАТА ЗА КУПОВИНУ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ПО ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КУПОВИНУ МЕСЕЧНИХ КАРАТА ЂАЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа и председник Комисије.

26.ТЕКУЋА ПИТАЊА.

уторак, 18 фебруар 2014 08:36

Пољопривредна трибина

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Краљево, организује трибину са следећим 

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Уредбе о расподели подстицаја  у пољопривреди и руралном развоју 

 - Предавач: Ненад Нешовић  ПССС  Краљево

2. Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регуистрације као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства

 -Предавач: Миријана Остојић  ПССС Краљево

Трибина ће се одржати 20.02 2014. године са почетком у 1100 часова, у мотелу Рудар у Баљевцу.

 У 1400 часова у сали основне школе „Јошаничка Бања“ у Јошаничкој Бањи поред презентације уредби МПШВ биће одржано предавање о заштити малине

Предава.: Радомир Ђекић – Галеника – Фитофармација.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за борачко-инвалидску заштиту, упућује јавни позив заинтересованим невладиним организацијама у чије   циљеве деловања спадају неговања традиција ослободилачких ратова Србије и/или побољшања положаја бораца, ветерана, инвалида и породица палих бораца,  да  поднесу предлоге пројеката који ће бити финансирани из буџета Републике Србије за 2014. годину.

Приоритет у овом позиву јесте унапређење положаја бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца у Републици Србији као и неговање традиције ослободилачких ратова Србије, кроз пружање подршке пројектима у области:

1. психосоцијалне рехабилитације бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца;

2. неговања традиција ослободилачких ратова Србије.

ПОДНОСИОЦИ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА МОГУ БИТИ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ:

-   делују на подручју Републике Србије 

-  у чије   циљеве деловања спадају неговања традиција ослободилачких ратова Србије 

   и/или побољшања положаја бораца, ветерана, инвалида и породица палих бораца,

-  уписане су у Регистар удружења код надлежног органа;

-  имају материјалне и људске ресурсе за спровођење пројекта, а за предлоге пројеката 

   који се односе на област коју у оквиру своје редовне надлежности обављају одређене 

   институције/установе/заводи наступају у партнерству са њима;

-  воде уредно финансијско пословање;

-  да су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта, а не да делују у   

   својству посредника;

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Пројектне активности реализују закључно са 31.12.2014. године, што ће се посебно прецизирати уговором о реализацији пројекта. 

ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА

Свака организација може пријавити највише три пројекта које ће реализовати у 2014. години.

Максимална вредност појединачног пројекта је до 3.000.000,00 динара.

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, врсту и обим активности који би се вршили у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма .

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- пројекат се пријављује сваки засебно, на за то предвиђеном обрасцу (Образац 1);

- предлог буџета се доставља за сваки пројекат засебно, на за то предвиђеном обрасцу (Образац 2);

- уколико се предлог пројекта односи на област коју у оквиру своје редовне надлежности обављају одређене институције/установе/организације, предност ће имати програми/пројекти који се спроводе у партнерству са том институцијом/установом/организацијом (Образац 3 – модел уговора о партнерству);

- детаљно разрађен елаборат за сваки од пројеката;

- копија  оснивачког акта (статута) удружења. 

Пријаву за учешће на јавном позиву по конкурсу подноси овлашћено лице невладине организације и оно је одговорно  за све податке из пријаве. Уколико се утврди нетачност података садржаних у пријави, иста ће бити одбачена.

Критеријуми за оцену предложених пројеката су:

1.      усклађеност предлога пројекта са циљевима и приоритетима конкурса;       

2.      јасно описани проблеми и предуслови реализације пројекта;

3.      јасно описане активности пројекта;

4.      креативност и иновативност понуђених решења;

5.      јасно описани и мерљиви резултати пројекта;

6.      укљученост већег броја припадника циљних група у реализацију пројекта;

7.      јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта (прецизно структуиран према врсти трошкова)

8.      реалан и оправдан буџет у односу на предложене активности пројекта

9.      капацитети (технички и људски) подносиоца пројекта за реализацију  пројектних  активности;

10.  могућност развијања пројекта и његова одрживост

Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 100 на основу чега ће бити сачињена ранг листа пројеката. 

КОРИШЋЕЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

Финансирање пројеката врши се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, којим се дефинишу услови плаћања.

Одобрена средства организација може користити искључиво за спровођење прихваћеног пројекта.

Индиректни односно режијски трошкови (текући, редовни трошкови везани за рад саме организације), из Обрасца 2 – Буџет пројекта, не могу прећи 25 % од предложеног буџета  пројекта.

     Организација не може користити одобрена средства за :

•промоцију политичких странака или ставова, нити за обављање делатности у циљу стицања профита. 

•покривање дуговања;

•намиривању пристиглих обавеза по основу лизинга и пасивне камате; 

•ставки које се већ финансирају из других извора;

•куповину земље и изградња објеката;

•куповина опреме која не служи за спровођење пројектних активности и није у вези са пројектним активностима.

•индивидуално спонзорство за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, стипендије за студирање и обуку запослених у удружењима; 

•куповину возила;

•ретроактивно финасирање пројеката који се тренутно спроводе или чија је реализација окончана.

Током реализације одобрених пројеката финансијер ће вршити контролу и процењивање (мониторинг и евалуацију) спровођења прихваћених пројеката. Негативни извештај утицаће на даље финансирање одобрених пројеката.

Финансијер има право да захтева модификацију пројекта као и закљученог Уговора, односно по отпочињању реализације Уговора, у односу на евентуалну редукцију буџета Министарства, са једне стране, али и уколико се покаже да поједине буџетске ставке пројеката не одговарају реалним потребама и/или трошковима за реализацију пројеката, као и уколико се на основу извештаја установи да Удружење у току имплементације није остварило планиране резултате или није спровело сва планиране активности. 

Финансирање пројеката се врши на годишњем нивоу, месечним исплатама у складу са расположивим буџетским средствима.  

Министарство ће на основу овог позива донети одлуку о финансирању пројеката на основу које ће бити закључени уговори о финансирању.

РОК И НАЧИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Заинтересоване организације, дужне су да предлоге програма/пројеката доставе најкасније до 28. фебруара 2014. године у 12 часова. 

Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца или формата    ( на пример : ако је прописани образац у Word документу онда се образац попуњава и доставља у Word документу  а не на пример у PDF- у, JPG  или у неком другом формату)  неће се узети у разматрање. 

Предлог пројеката доставља се у једном  одштампаном примерку  који мора бити оверен и у електронској форми на CD-у, у затвореној коверти Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4а, Београд, искључиво препорученом поштом или курирским путем односно личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: ''НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА''.

Обрасци за пријаву доступни су на web адреси www.minrzs.gov.rs  Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. 

Закаснеле пријаве, као и непотпуне и оне које не задовољавају услове из овог Позива неће се разматрати.

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката који се финансирају из опредељених средстава доноси се у року, не дужем од 15 радних дана од дана закључења конкурса. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страници Министарства рада,запошљавања и социјалне политике.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања листе. Увид се може извршити искључиво уз претходну најаву.

На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма који се финансирају доноси Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања која се  објављује на званичној интернет страници министарства.

До подношења коначног извештаја носиоци пројекта су дужни да закључе уговор са овлашћеним ревизором (уписаним у регистар Коморе овлашћених ревизора www.kor.rs/registri.asp) и да оригинални примерак уговора доставе Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Након потписивања уговора о финансирању Министарство рада, запошљавања и социјалне политике ће уплатити средства на наменски подрачун корисника, који је отворен само за потребе одобреног пројекта.

За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити искључиво електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Линк: http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.php

Сву потребну документацију можете преузети и О В Д Е!