Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
понедељак, 01 јануар 2001 01:00

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

четвртак, 01 децембар 2011 10:11

Родна равноправност у служби развоја

Културни Центар ДамаД уз подршку ЕУ ПРОГРЕС-а, Програма европског партнерства са општинама, наставља да спроводи пројекат „Родна равноправност у служби развоја" у сарадњи са 12 општина Југозападне Србије и Топличког округа. На радионици одржаној 23 и 24.11.2011. године разматране су следеце активности:

  • Јачање капацитета локалних механизама за родну равноправност;
  • Промовисање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и лобирање за њено усвајање у локалним скупштинама;
  • Израда Локалног плана акције за промовисање женских права и родне равноправности.

Комисија за роду равноправност општине Рашка је активно учествовала у свим активностима.

Пројекат финансира Европска унија и Влада Швајцарске.

 

На основу члана 8. Одлуке о установљавању јавних признања и награда Општине Рашка, (''Службени гласник escort atakoy општине Рашка'', бр. 108/ 2010) и члана 39. Статута општине Рашка (''Службени гласник  општине Рашка'', бр. 91/08), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на  седници одржаној 22. новембра 2011. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2011. ГОДИНУ

 

Члан 1.

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА, за 2011. годину, додељује се:

НЕБОЈШИ ПОКИМИЦИ, Помоћнику Министара животне средине, рударства и просторног планирања, за несебичан допринос реализацији пројеката из области заштите животне средине на територији општине Рашка.

Члан 2.

ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ РАШКА, за 2011. годину, додељује се:

ДР ИВАНУ ВУКОВИЋУ, доктору ветерине из Баљевца, за заслуге у области здравствене заштите животиња и људи на подручју наше општине и подизању квалитета услуга и угледа ветеринарске професије;

ЗОРАНУ МИЛОШЕВИЋУ из Брвеника, председнику Удружења за борбу против шећерне болести, за заслуге у едукацији оболелих од шећерне болести и помоћ истим у циљу побољшања њиховог положаја и  њиховог бољег лечења;

ДР СРБОЉУБУ НИКИЋУ, доктору медицине из Брвенице, за стручни, професионални и предани рад и лични допринос повратку поверења у здравство.

Члан 3.

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ, у износу од 20.000,00 динара,  за 2011. годину, се додељују:

НЕДИ СТОЈАНОВИЋ, победници такмичења „ТОП МОДЕЛ“, за представљање наше општине у најлепшем светлу на спроведеном такмичењу,

МИЛОРАДУ ЖАРКОВИЋУ, вишеструком добровољном даваоцу крви из Баљевца, за хуманитарни рад и спашавање многобројних живота,

ЗОРАНУ КОШАНИНУ, пољопривреднику из Горњих Рвата, за постигнуте резултате из области сточарства.

Члан 4.

Јавна признања и награде из члана 1. до 3. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати 28. новембра 2011. године, поводом Дана општине.

Члан 5.

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VI-28/2011
Дана: 22. новембра 2011. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Урош Миленковић

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2011/2012 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА
1.    Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од И до ИИИ места) може се додели новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ
2.    Студентима II године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивамо све заинтересоване да дају своје писане иницијативе за доделу награда и признања Општине Рашка.

Иницијативу за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са  седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације, месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групe, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

Награде се могу доделити правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

среда, 30 новембар 2011 11:24

Стипендије 2011-2012

На основу члана 4. Одлуке о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка, Општинско веће општине Рашка на седници одржаној 24. новембра 2011. године, донело je одлуку по конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2011/2012 годину.

Одлуку можете погледати ОВДЕ.

31.10.2011. Министарство животне средине и просторног планирања, субвенционисаће кредите за повећање енергетске ефикасности, односно промену изолације и столарије на кућама и зградама. За ове намене већ је обезбедјено два милиона евра, а тренутно се разматрају два начина помоћи државе заинтересованим градјанима. 

Просечна цена изолације за домаћинство од 150 квадрата је око 3.000 евра. Квалитетном изолацијом штеди се струја и друге врсте огрева, па би се инвестиција у замену столарије и добру изолацију исплатила за неколико година. 

”Држава је одлучила да субвенционише кредите за побољшање енергетске ефикасности и имамо два различита модела. Први, мање вероватан, јесте да кредит, који износи од 2.000 до 4.000 евра са 50 одсто финансира банка, а да 50 одсто новца иде из Фонда за заштиту животне средине. Други модел је да држава “покрије” камату на кредите које ће градјани узимати од банака, колика год та камата била”, каже Бојан Дјурић, државни секретар Министарства животне средине и просторног планирања. 

Дјурић верује да ће ови субвенционисани кредити градјанима бити доступни за око месец дана.

 

петак, 28 октобар 2011 16:12

600.000 ЕВРА ЗА ЈУГ И ЈУГОЗАПАД

Сјеница, 26. октобар 2011. - Европска унија и Влада Швајцарске финансираће са 460.000 евра пет инфраструктурних пројеката који су изабрани за најбоље у оквиру другог јавног позива Програма европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС, одлучено је данас на петом састанку  Управног одбора. 

Између шеснаест поднетих инфраструктурних пројеката, одобрено је финансирање следећих: завршетак изградње обданишта у Буковици, општина Ивањица; побољшање канализационог система у Црној Трави; реконструкција фабрике Термовент у Медвеђи како би могла да се користи за производњу брикета; изградња моста у селу Тибужде у Врању; и замена столарије у Основној школи  “Ибрахим Кељменди” из Прешева.

Управни одбор је такође одобрио план ПРОГРЕС-а за пружање финансијске подршке за унапређење рада локалне пореске администрације у Прибоју, Сјеници, Бујановцу, Прешеву, Врању, Сурдулици, Лебану, Блацама, Прокупљу, Бојнику и Житорађи. Средства ће бити првенствено утрошена за унапређење база података пореских обвезника, за куповину рачунарске опреме и одговарајућег софтвера. Европска унија и Влада Швајцарске ће обезбедити око 85.000 евра за подршку овој активности, а општине корисници ће учествовати са 9.500 евра.

На крају, одобрени су и пројекти које су припремили бизнис инкубатор центри из Врања и Прокупља. Први пројекат подржава запошљавање повратника по основу реадмисије, а други ће помоћи оснивање воћарског кластера у Топличком крају.  

Уз одобравање финансијске подршке за горе наведене активности, овај састанак је био посвећен анализи досадашњег напретка у спровођењу одобрених пројеката, а посебно у области инфраструктуре. Оцењено је да су општине, највећи корисници средстава, после периода у којем је било кашњења у уплаћивању доприноса и у припреми тендерске документације, оствариле напредак, па се очекује интензивнији рад на самој реализацији пројеката крајем ове јесени.

Грем Тиндал, менџер ПРОГРЕС-а је рекао: “Важно је да општине поштују обавезе које произилазе из уговора о додели бесповратних средстава. Тако ћемо, с једне стране, успети да спроведемо одобрене пројекте на добробит грађана, а са друге, општине ће спремно дочекати прилике да обезбеде нова бесповратна средства из донаторских, а првенствено европских претприступних фондова.”  

У раду састанка учествовали су представници министарстава Републике Србије, општина које учествују у реализацији ПРОГРЕС-а, представници развојних агенција и пројеката, цивилног друштва, донатори – представници Европске уније и Владе Швајцарске, док је  Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге – УНОПС, као извршни партнер, имала секретарску улогу Одбора.

Европска унија финансијски подржава развојни програм ПРОГРЕС, са 14,1 милион евра, Влада Швајцарске са 2,5 милиона евра, док Влада Републике Србије учествује са 1,5 милион евра. ПРОГРЕС се реализује у 25 општина јужне и југозападне Србије и има за циљ да подржи друштвено-економски развој 25 општина јужне и југозападне Србије.

 

За додатне информације молим Вас контактирајте: 

Марко Вујачић
Службеник за комуникације
Мобилни: +381 (0)62 88 50 423
Електронска пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Програм европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС расписао је наградни ликовни конкурс за ученике и ученице средњих школа из 25 општина јужне и југозападне Србије, а на тему „Србија  – Загрљај цивилизација“. Конкурс се, поред пружања подршке младим ликовним талентима, организује са циљем да промовише културолошке, етничке, традиционалне и верске различитости као вредност Србије и Европе.

Дванаест радова који буду изабрани за најбоље на конкурсу красиће странице ПРОГРЕС календара за 2012. годину, а њихови аутори биће награђени видео камерама и фото апаратима. Три школе чији радови буду најбоље оцењени добиће школску опрему у вредности од 200.000 динара. Конкурс ће бити отворен до 10. новембра 2011, а проглашење победника, додела награда и промоција календара се очекују половином децембра.

Овогодишња тема за конкурс представља главну поруку Недеље Уједињених нација у Србији, која се обележава током октобра. Приликом дефинисања теме, пошло се од чињенице да се Србија, током своје историје, често суочавала са унутрашњим и спољним миграцијама и утицајима различитих култура. Бројне различитости су учиниле да Србија постане свет у малом. Као место на коме се сусрећу различите цивилизације и једно од најзначајнијих раскршћа у Европи, Србија је постала место загрљаја, у коме је Србија прихватила друге цивилизације, као и оне Србију. 

Знајући да уметност има моћ да на позитиван начин представи различитости, ПРОГРЕС жели да пружи прилику учесницима овог ликовног конкурса да представе изванредну културну, етничку и религијску шареноликост као богатство и вредност грађана Србије и Европе.

Организовање конкурса је део напора ПРОГРЕС-а да промовише позитивне друштвене вредности у 25 општина јужне и југозападне Србије. Програм такође помаже партнерским општинама да унапреде инфраструктуру, побољшају квалитет услуга које пружају грађанима и привреди, те да осавремене рад у складу са принципима доброг управљања. 

Европска унија финансијски подржава Програм европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС, са 14,1 милион евра, Влада Швајцарске са 2,5 милиона евра, док Влада Републике Србије учествује са 1,5 милион евра. 

Програм европског партнерства са општинама - ПРОГРЕС је искључиво одговоран за садржај овог саопштења и он не одражава неопходно ставове Европске уније или Владе Швајцарске. 

За додатне информације молим Вас контактирајте: 

Марко Вујачић

Службеник за комуникације

Мобилни: +381 (0)62 88 50 423

Електронска пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.