email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs


У протеклих 7 дана на територији општине Рашка регистровано је 5 случајева заразе вирусом корона. Анализирана су 134 узорка. У 4. таласу епидемије, од ковида 19 оболеле су 4.144 особе.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 16. до 22. маја 110 прегледа – 84 прва и 26 контролних. Тестирано је 85 пацијената. До сада је у Дому здравља урађен 22.731 пи-си-ар и антигенски тест.
Прву дозу вакцине против коронавируса примило је 9.358 грађана Рашке, односно 47,26% пунолетних становника наше општине. Ревакцинисано је 8.629 лица или 43,59% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.507 особа. У Рашки су вакцинисана 11.122 становника северног дела Косова.

 

44. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 23. маја 2022. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ ОСТВАРЕНОГ СУФИЦИТА ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
5. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКE НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 307 ОД 11. МАЈА 2022. ГОДИНЕ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКA УСЛУГА И РАДОВА КОЈЕ ОБАВЉА ИСКЉУЧИВО ЈКП „РАШКА“ – ГРАДСКА ГРОБЉА ВЛАСОВО, СУПЊЕ И БАЉЕВАЦ БР. 310 ОД 16. МАЈА 2022. ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ РАШКА, ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА И ОПШТИНЕ ТУТИН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА И ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КАО ДРУШТВА КАПИТАЛА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ ВЛАСОВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ ВЛАСОВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПKУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАKНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ KОЈУ ПРОУЗРОKУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ III БРОЈ: 06-IV-55/19-8 ОД 14. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за решавање захтева грађана за накнаду штете настале услед напада напуштених животиња;
20. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за развој пољопривреде;
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за развој пољопривреде;
22. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗБОГ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРA ВЛАДАНА ЧИНГЕЛИЋА, УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БАЉЕВЦУ, УЛ. ПРЕДРАГА ВИЛИМОНОВИЋА БР.18, ИЗЈАВЉЕНОГ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА III БР. 06-V-30/2021-18 ОД 15.11.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
24. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА СЛАВКА МАРИНКОВИЋА, АУТО СЕРВИС КУЋАНЕ, ОПШТИНА РАШКА БР.18, III БР.217-1395/21-1 ОД 18.02.2022. ГОДИНЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР. 217-1395/21-1 ОД 16.11.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ,,ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2027. ГОДИНЕ“ И ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе Рашка;
26. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА УСТУПАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НА КОРИШЋЕЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
27. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 18. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
28. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 10. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
29. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА МЕШТАНА СЕЛА ЈАБЛАНОВИК ЗА ПОМОЋ У РАШЧИШЋАВАЊУ ШУТА КОЈИ ЈЕ НАСТАО У ЕЛЕМЕНТАРНОЈ НЕПОГОДИ – ПОЖАРУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа;
30. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 18. маја 2022. године, расписује поновљени

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I
Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II
Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти :

структура објекта

површина* (м²)

Објекат бр.1

двособан

30 до 48

Објекат бр.2.

четворособан

60 до 86


Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.
Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и
49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30.марта
2022.године, а у складу са локалним планским документорм у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.годину број 1208-
101- 2/2022 од 15.04.2022. године, дана 16.05. 2022. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2022. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000, 00 динара, односно 330.000,
00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање
12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000, 00 динара, односно 330.000, 00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под условом да је:

- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе- Филијале Краљево-
Испостава Рашка,

- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији
Националне службе или друге одговарајуће организације,

- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и

- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

 

Право на субвенцију незапослено лице не може да оствари:

- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;

- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;

- за оснивање удружења и

- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 – др. закон и
49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 30, 35 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022. години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од
30.03.2022. године, а у складу са локалним планским докуметом у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023. година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2022.годину број 1208-101- 2/2022 од
15.04.2022. године, дана 16.05.2022. годинe


НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).


Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
 Лица без основног занимања,
 Лица без завршене средње школе,
 Лица старости преко 50 година,
 Дугорочно незапослена лица који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци;
 Жене,посебно дугорочно незапослене
 млади до 30 година старости – а послебно младе жене,млади без завршеног средњег образовања,као и млади без радног искуства,
 особе са инвалидитетом;
 Роми;
 Корисници новчане социјалне помоћи ,
 Лица у статусу вишка запослених,
 Самохрани родитељи,
 Суприужници из породице у којој су оба родитеља незапослена и
 Родитељи деце са сметњама у развоју


Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.


Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и за општину Рашка износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.


Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30.марта
2022.године, а у складу са локалним планским документорм у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.годину број 1208-101 - 2/2022 од
15.04.2022.године дана 16.05.2022. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.


Мера се реализује без заснивања радног односа.


У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.


Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.
Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.


Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и
9/18), Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у
2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-
00631/2022-24 од 30.03.2022. године, а у складу са локалним планским докуметом у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2022.годину број 1208-101- 2/2022 од
15.04.2022. године, дана 16.05. 2022. годинe

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.


Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалне самоуправе, које према степену развијености утврђеном у складу са посебним прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).


Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.

 


Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.


Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.


На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.


Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.


Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.


Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.


Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:


 исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;


 накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
o 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
o 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
o 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;


 накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по
интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања одраслих; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за
обуком, уколико исто није регулисано законом.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Од 1. до 15. маја на територији општине Рашка регистровано је 27 случајева заразе вирусом корона. Обрађено је 285 тестова. У 4. таласу епидемије од ковида 19 оболело је 4.139 особа. 

У првих 15 дана маја лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су 261 преглед – 207 првих и 54 контролна. Тестирано је 185 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 22.658 пи-си-ар и антигенских тестова.

Прву дозу вакцине против вируса корона примило је 9.357 становника општине Рашка или 47,25% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.629 лица односно 43,58% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примиле су 4.504 особе. У Рашки су вакцинисана 11.122 житеља северног дела Косова.

Општинском већу општине Рашка и Скупштини општине Рашка је 16. маја 2022. године поднет захтев ЈКП „Рашка“ за давање сагласности на Ценовник услуга и радова које обавља искључиво ЈКП "Рашка" - градска гробља Власово, Супње и Баљевац бр. 310 од 16. маја 2022. године.

Општинско веће општине Рашка и Скупштина општине Рашка у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) овај захтев, истог дана, објављују на wеб презентацији општине Рашка и на огласној табли Општинске управе Рашка.

Ценовник можете погледати и преузети у прилогу!

Записник о раду Стручне комисије за оцену пројеката, Предлог за расподелу средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и Решење о расподели средстава можете погледати и преузети у прилогу

У прилогу је објављена прелиминарна ранг листа за доделу подстицајних средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике у политике руралног развоја за 2022. годину

Општинском већу општине Рашка и Скупштини општине Рашка је 12. маја 2022. године поднет захтев ЈКП „Рашка“ за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем бр. 2823 од 12. маја 2022. године.

Општинско веће општине Рашка и Скупштина општине Рашка у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) овај захтев објављују на wеб презентацији општине Рашка и на огласној табли Општинске управе Рашка.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 99. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), организује
ЈАВНУ РАСПРАВУ

ЗА НАЦРТ АКТА-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 98/5 И 99/41 КО СУПЊЕ

Јавна расправа трајаће 8 дана, од 12.05.2022. године закључно са 19.05.2022. године. Нацрт акта биће изложен на увид, сваког радног дана, од 12.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Измене и допуне Програма постављања привремених објеката се односе на постављање привремених објеката на кат. парцелама 98/5 и 99/41 КО Супње. Привремени објекти ће садржати пословни простор, а поједини ће бити у функцији складишта.
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Предлози, мишљења и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 19.05.2022.године.

По завршеном увиду, одржаће се отворени састанак представника надлежних органа општине и заинтерсованих грађана дана 20.05.2022. године у сали Скупштине општине Рашка (зграда бившег комитета), у 12 часова. Отвореном састанку могу присуствовати сва лица која су поднела примедбе у току увида.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА

 


На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 10. 5. 2022. године, донео


О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у областима
«Култура»
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 18.02.2022.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2022. годину.


Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2022. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

ПРОС. БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

ОБЛАСТ КУЛТУРА

Манастир Светих Благовести Градац

Оживљени живопис

85.80

149,940.0

Пројекат се финансира у целости

СПЦО Трнава

Обележавање завршетка фрескописа у храму Успења Пресвете Богородице у Трнави

80.20

300,000.0

Пројекат се финансира у целости

Изворак

Од збирке до беседе

75.60

124,000.0

Пројекат се финансира у целости

КУД "Јошаничка Бања"

Очување националне традиције

73.80

249,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена  структура трошкова  за набавку ношње, средстава за хигијену просторија а ставка "остали трошкови" није прецизирана .

Српска православна црквена општина Никољачка

Васкрс најрадоснији празник!

71.60

104,000.0

Пројекат се финансира у целости

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Фестивал "Брвеница пева и игра"

71.40

225,000.0

Пројекат се делимично финансира. Трошкови канцеларијског материјала нису образложени па се стога не могу ни прихватити у наведеном износу. Комисија није  прихватила термин "секундарне циљне групе"  па   су неприхватљиви  трошкови путовања за промоцију пројекта у Македонији.

Центар за алтернативну културу

Промоција музичког албума рок групе De Sade

71.20

100,000.0

Пројекат се финансира у целости

ЦО Рашка

Васкрс, највећи хришћански празник

71.00

100,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку  мајица.

КУД  "Рудар" Баљевац

Летњи дани културе, традиције, фестивали фолклора "Видовдан" и "Сусрети ветерана"

70.60

240,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку ношње и израду промо материјала.

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Обојимо дечји свет

70.40

177,000.0

Пројекат се делимично финасира. У наративном буџету пројекта није јасно образложен  трошак  за материјал за осликавање зида у школи.

Етно уметнички клуб "Черењски"

Културни мозаик - култура у служби напретка локалне заједнице

67.40

195,000.0

Пројекат се делимично финасира. У наративном буџету пројекта нису образложени  трошкови  за израду видео прилога за медијску презентацију пројекта и организацију Дана клуба.

Културно уметничко друштво "Рашка"

Културно - уметничко стваралаштво Рашке и околине

67.00

220,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку ношње и мајица.

Друштво српско - руског пријатељства "Душа"

Словенска душа

59.80

0.0

Предлог пројекта је вреднован са мање од 60 бодова

СПЦО Баљевац

Израда каменог пода у цркви под земљом

59.60

0.0

Предлог пројекта је вреднован са мање од 60 бодова

Манастир Светог Николе - Кончул

Саборовање о Владичин дану

0.00

0.0

Предлагач пројекта није испунио један од основних услова конкурса да предлог пројекта  буде   из области деловања црквених и верских заједница. По оцени комисије пројекат  спада у област Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштваЧлан 3.
Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:
- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ
обезбеђена;
- Изјаву о непостојању сукоба интереса;
- Интерни акт о антикорупцијској политици;
- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са
одобреним средствима;
Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.


Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.


Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 266
Дана: 10.5.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), члана 20. став 8. и 9. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, број 06-V-30/2021-11, од 15. 11. 2021. године и утврђене коначне ранг листе директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације, на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 06. маја 2022. године, донело је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРOВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ

САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

 

I

У поступку избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Рашка, на основу јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка, изабрани су следећи привредни субјекти, и то:

 

Ред. бр.

Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

1.

ENEL PS DOO, NOVI BEOGRAD

Зеленгорска 1Г, 11070 Нови Београд

0113132113

2.

SOLAR ENERGY DOO

Ђорђа Јовановића 10, 21000 Нови Сад

0628913420

3.

ALU MARKOM-COM DOO GOSPOĐINCI

Живојина Мишића 49, Госпођинци, Жабаљ 21237

0658371670

4.

S.O.K. DOO KRALJEVO

Мирка Луковића 2, 36000 Краљево

063683093

5.

SZTR FORMEL

12. децембар 133, 36310 Сјеница

063488791

6.

Green Watt Innovations d.o.o. Beograd-

Zvezdara

Подујевска 20, 11000 Београд - Звездара

0114435530

7.

DRAGAN TODOROVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU SOLARNE OPREME VRNJAČKA BANJA

Жике Ваљаревића 33, 36210 Врњачка Бања

036612665

8.

MLS EXING DOO BEOGRAD

Трстењакова 3, 11090 Раковица Београд

0112660120

9.

TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD,

ZEMUN

Угриновачки пут 22. део 52

0113169599

 

 

 

10.

GREEN WORLD PHOTOVOLTAIK Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ

19. октобар 68, 34000 Крагујевац

0638868404

11.

ENERGY NET SERVICES DOO KAĆ

Партизанска 160, Каћ

0216861000

12.

MARATON DOO ĆUPRIJA

Лоле Рибара 36, 35230 Ћуприја

0358476304

13.

HASTECH DOO

Јошанички кеј 54, 36300 Нови Пазар

020600010

14.

MT-KOMEX DOO BEOGRAD

Ослобођења 22Б, 11090 Раковица

0113564240

15.

ДЕЛПРОМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Војводе Глигора 6, 34000 Крагујевац

063535333

16.

RD SOLAR SISTEM DOO KRAGUJEVAC

Солунска 21А, 34000 Крагујевац

034326259

17.

KEY4S DOO BEOGRAD

Милована Миловановића 2/36 11000 Београд

0114065715

 

II

            Са изабраним привредним субјектима биће закључен Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мера путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе енергетске санације, а по расписаном Јавном позиву за појединачне пројекте грађана и утврђивању коначног броја корисника по привредном субјекту, општина Рашка потписује тројни уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

 

III

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине Рашка.

 

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.                        

 

 

                                    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

                                      III Број: 06-V-43/22-10

                                      Дана, 06. маја 2022. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић