email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),
ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Доградње апартманског објекта спаратности Су2-Су1+Пр+2+Пк
Уз постојећу пансионску зграду
На кат. Парцелама бр. 2107/4, 2107/7 и 2107/10 Ко Копаоник


Јавни увид трајаће 7 дана, од 11.06.2021. год. закључно са 17.06.2021.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 17.06.2021. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Још 2 особе са територије општине Рашка оболеле су од ковида 19, показују резултати лабораторијске анализе 32 узорка. У 3. таласу епидемије регистрована су 2.652 случаја инфекције коронавирусом.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка обављено је 20 прегледа – 19 првих и 1 контролни. Тестирно је 18 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 9.599 пи-си-ар и антигенских тестова.
Лекари оцењују да је епидемиолошка ситуација у општини Рашка повољнија у односу на претходни период, али се не може говорити о постојању колективног имунитета. Да бисмо то остварили потребно је убрзати процес имунизације. Општински штаб апелује на грађане да се вакцинишу.

 

11.06.2021. године

На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 10. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању времена и места примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије на бирачком месту бр. 11 Градац

I. Одређује се 11. јун 2021. године (петак) у 10,00 часова, у Сали Општинске управе Рашка, за време и место примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије на бирачком месту бр. 11 Градац ради спровођење поновног гласања на изборима за чланове савета месне заједнице Градац који ће се одржати 13. јуна 2021. године.
II. Кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац имају право да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије.
Позивају се кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац да, уколико желе да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисији и бирачке комисије, доставе обавештење Изборној комисији у писаном облику, не касније од 11. јуна 2021. године у 10,00 часова.
III. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-167/2021-2
Дана: 02. јуна 2021. године
РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

У последња 24 часа нема новозаражених коронавирусом на територији општине Рашка, показују подаци Завода за јавно здравље Краљево. Обрађено је 13 узорака.
Укупан број оболелих од ковида 19 у 3. таласу епидемије је 2.650.
У Ковид амбулнти Дома здравља Рашка јуче је обављено 26 прегледа – 9 првих и 17 контролних. Тестирано је 14 пацијената. До сада је у Дому здравља урађен 9.581 пи-си-ар и антигенски тест.
Током јучерашњег дана 1. дозу вакцине против заразне болести ковид 19 примило је свега 7 становника општине Рашка. У амбулантама у Баљевцу и Брвенику вакцинисала се по 1 особа, у Јошаничкој Бањи 2, а на пункту у Суњу 3 особе. Ревакцинисано је 47 лица. На пункту за масовну имунизацију у Супњу јуче је 1. дозу вакцине примио 61 становник севера Косова. Ревакцинисано је њих 86.
Вакцинација се обавља без заказивања, цепивом по избору. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу како бисмо што пре достигли колективни имунитет и вратили се уобичајеним активостима.


10.06.2021. године

На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 09. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању почетка штампања гласачких листића и осталог неопходног материјала за одржавање поновног гласања за чланове савета месне заједнице Градац које ће се одржати 13. јуна 2021. године

I. Одређује се 10. јун 2021. године (четвртак) у 10,00 часова, у самосталној графичкој радњи „Грамис“ Варево, за почетак штампања гласачких листића и осталог неопходног материјала за одржавање поновног гласања за чланове савета месне заједнице Градац које ће се одржати 13. јуна 2021. године.
II. Штампање гласачких листића надзираће Изборна комисија.
III. Кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића.
Позивају се кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац да, уколико желе да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића, доставе обавештење Изборној комисији у писменом облику, не касније од 10. јуна 2021. године у 10,00 часова.
IV. Ову Одлуку доставити штампарији „Грамис“ Варево, Полицијској станици Рашка и објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-164/2021-6
Дана: 09. јуна 2021. године
РАШКА


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

Још 3 особе са територије општине Рашка позитивне су на вирус корона, показују последњи подаци Завода за јавно здравље Краљево. Анализиран је 41 узорак. Током 3. таласа епидемије од ковида 19 оболело је 2.650 особа.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 35 прегледа – 27 првих и 8 контролних. Тестирано је 25 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 9.567 пи-си-ар и антигенских тестова.
Лекари упозоравају на успоравање процеса имунизације. Током јучерашњег дана 1. дозу вакцине против заразне болести ковид 19 на 3 пункта у општини Рашка примиле су само 4 особе. Ревакцинисано је 40 лица. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу и да на тај начин покажу одговорност према сопственом здрављу и здрављу ближњих.


09.06. 2021. године

Од 25 обрађених тестова са територије општине Рашка, само 1 је био позитиван на коронавирус, показују последњи подаци Завода за јавно здравље Краљево. Од ковида 19 у 3. таласу епидемије оболело је 2.647 особа, док је од почетка епидемије регистровано 2.911 случајева инфекције вирусом корона.
У Ковида амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 46 прегледа – 37 првих и 9 контролих. Тестирана су 34 пацијента. До сада су у рашчанском Дому здравља урађена 9.542 пи-си-ар и антигенска теста.
Из недеље у недељу повећаво се проценат вакцинисаног становништва. Према последњем пресеку, закључно са 6. јуном, прву дозу вакцине против ковида 19 примило је 34,33 одсто становника општине Рашка старијих од 18 година. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу како бисмо се што пре вратили уобичајеним активностима и навикама. Вакцинација се обавља без претходног заказивања, вакцином по избору, на пунктовима у Супњу, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.


08.06.2021. године

На основу члана 26. став 1. тачка 10. и члана 50. Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19) и члана 74. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Рашка расписаних за 06. јун 2021. године ("Службени гласник општине Рашка" број 229/21),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 07. јуна 2021. године, доноси

ОДЛУКУ о утврђивању резултата избора за чланове Савета месних заједнице одржаних 06. јуна 2021. године

Утврђене резултате избора за чланове Савета месних заједнице који су одржани 06. јуна 2021. године можете погледати у прилогу.