email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У оквиру Програма подршке неразвијеним подручјима, који спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина, општина Рашка је добила 8 милиона динара за реализацију пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва“. Још 10 милиона динара биће издвојено из локалног буџета за реализовање пројектних активности.
Свечанa додела уговора уприличена је 14. марта у Нишу, а у име општине Рашка уговор је потписао заменик председника општине Ђође Гогић.
Реализацијом пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва“ значајно ће бити подигнут квалитет здравствених услуга у Дому здравља, а биће повећан и број доступних дијагностичких процедура. Гинеколошка и интернистичка служба добиће савремене ултразвучне апарате. Поред тога, нову опрему добиће и лабораторија, као и офталмолошка и стоматолошка служба. Како би патронажна служба била ефикаснија, а услуге доступне већем броју корисника, планирана је набавка тернског возила.
Кроз Програм подршке недовољно развијеним општинама подржане су 42 локлне самоуправе. Укупан фонд за реализацију пројеката је 320 милиона динара. Ово је други конкурс овог типа који спроводи Кабинет министра за развој недовољно развјених подручја, усмерен ка побољшању услова живота око милион грађана Србије који живе у општинама са степеном развоја испод 60 одсто републичког просека.

15. 03. 2022. године

У протекла 3 дана потврђено је 13 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирна су 94 узорка. Од почетка марта регистровано је 59 новооболелих од ковида 19, док је у 4. таласу епидемије позитиван резултат тестирања на вирус корона добило 4.045 лица. 

Лекари Ковд амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 11. до 13. марта 127 прегледа – 88 првих и 39 контролних. Тестирано је 80 пацијената. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лече се 2 особе из Рашке.

Прву дозу вакцине против вируса корона до сада је примило 9.350 становника општине Рашка или 47,22% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.611 лица односно 43,48% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.457 особа. У Рашки је до 13. марта вакцинисано 11.111 житеља северног дела Косова.

Општина Рашка је са Министарством рударства и енергетике потписала Уговор о суфинансирању програма енергетске санације у оквиру Националног програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Свечана церемонија потписивања уприличена је 11. марта у Центру за културу и образовање у Аранђеловцу, а уговор је у име општине Рашка потписао заменик председника општине Рашка Ђорђе Гогић.

Уручујући уговоре представницима 151 локалне самоуправе, потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић је рекла да ће укупно бити уложене 4 милијарде динара за субвенције грађанима који се пријаве за учешће у Програму. Процењује се да ће око 20.000 домаћинстава бити у прилици да реализује неку од мера енергетске санације породичних кућа и станова, чиме ће потрошња топлотне енергије бити смањена, а рачуни за грејање нижи за 20 до 30%.

Општина Рашка је од Министарства рударства и енергетике добила 15 милиона динара за суфинансирање Програма енергетске санације. Исти износ издвојен је и из локалног буџета, тако да ће грађани Рашке ускоро моћи да конкуришу за  неку од мера усмерених ка смањењу потрошње енергије.

Општина Рашка је прошле године била једна од првих локалних самоуправа у Србији која је спровела Програма енергетске санације. Право на финансијску подршку остварило 208 корисника – 205 власника породичних кућа и станова и 3 стамбене заједнице. За извођење радова било је опредељено 17 милиона динара. 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19 и 09/20), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК
ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА БЛОК 7

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 10.03.2022.год. закЉучно са 24.03.2022.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.раска.орг.рс).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишЉења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закЉучно са 24.03.2022.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обавЉеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-ВИИ-14/17-8-94 од 01.03.2022. године,

ОГЛАШАВА

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК
ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА БЛОК 2

Јавни увид трајаће 15 дана, од 10.03.2022.год. закЉучно са 24.03.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.раска.орг.рс).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишЉења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закЉучно са 24.03.2022.год.

Јавна презентација плана ће се одржати 21.03.2022. године у 12.00 часова а јавна седница Комисије за планове општине Рашка, одржаће се у згради Општинске управе, у свечаној сали на 1. спрату, 25.03.2022. године са почетком у 12.00 часова.

У протекла 4 дана потврђено је још 17 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирано је 156 узорака. Од 1. до 10. марта од ковида 19 оболело је 46 лица, док су у 4. таласу епидемије позитиван тест на коронавирус добиле 4.032 особе.
Да се епидемијска ситуација смирује, потврђује и мањи број прегледа у Ковид амбуланти Дома здравља. Од 7. до 10. марта обављено је 176 прегледа – 122 прва и 54 контролна. Тестирано је 76 пацијената. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лече се 2 пацијента из Рашке.

Предмет овог Плана управљања заштитом животне средине и социјалним питањима јесте
Пројекат електроенергетских инсталација који је део инвестиционог одржавања система
Јавног осветљења на територији општине Рашка.Пројектом је обухваћена замена
светиљки у општини Рашка и то у следећим насељима: Баљевац на Ибру, Бела Стена, Беоци,
Биљановац, Брвеница, Брвеник, Драганићи, Гњилица, Градац, Јошаничка Бања,
Казновиће, Копаоник, Корлаће, Ковачи, Крушевица, Кућане, Милатковиће, Носољин,
Панојевиће, Павлица, Пискања, Побрђе, Радошиће, Рашка, Рудница, Рвати, Сементес,
Супње, Трнава, Варево, Војмиловићи и Жераде. Предмет извођења радова је замена
постојећих светиљки јавног осветљења уз пратеће радове мањег обима уз додатну
уградњу мањег броја нових светиљки на већ постојећим стубовима на којима тренутно
нема постављених светиљки.
Сврха Плана управљања заштитом животне средине и социјалним питањима је да прикаже
негативне утицаје на животну средину и друштвену заједницу, и проблеме управљања у
току извођења грађевинских радова, као и неопходне мере ублажавања које Извођач
мора да примени. Кључне компоненте Плана су: План за ублажавање негативних
утицаја на животну средину и друштвену заједницу, План за праћење утицаја на животну
средину и друштвену заједницу, и Укључивање заинтересованих страна и извештавање са
јавних консултација.
Међународне финансијске институције класификовале су пројекат у Б категорију животне
средине, за који је потребна израда Плана управљања животном средином и социјалним
питањима.
Република Србија је са Европском инвестиционом банком дана 15. априла 2019. године
потписала Финансијски уговор „Партнерство за локални развој“ између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке, којим је дефинисано финансирање Пројекта и услови
коришћења кредита, и који је потврђен Законом о потврђивању Финансијског уговора
„Партнерство за локални развој“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
(„Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 6/2019).
Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС), као
Промотер Пројекта и Програм Уједињених нација за развој, као имплементациони партнер
у спровођењу Пројекта, ће кроз реализацију Пројекта пружити помоћ јединицама локалне
самоуправе које су из 3. и 4. категорије развијености у поправљању постојеће
инфраструктуре и унапређењу квалитета живота локалних заједница и смањења одлива
становништва.
У складу са Финансијским уговором и Пројектним документом „Партнерство за
програм локалног развоја”, као могуће области интервенције наведене су: поправка и
побољшање јавних зграда, реконструкција/изградња локалних пијаца, обнова јавних
простора и локалних обележја, и обнова или доградња других елемената локалне
инфраструктуре.
Пројекат ће бити израђен у складу са српским законодавством, као и са конвенцијама
и смерницама заштите које су издале Међународне финансијске институције и институције
Европске уније.
План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима,
урађен је кроз теоријске студије, истраживања на терену, као и кроз консултације са
представницима власти на регионалном и локалном нивоу.
С обзиром на то да се пројекат финансира средствима Европске инвестиционе банке
(European Investment Bank - EIB), обрађивач овог документа је у свему испоштовао
еколошке и социјалне стандарде(EIB Environmental and Social Standards)ове
институције, којом је прописано да се уз пројекат обавезно мора израдити и План
управљања заштитом животне средине и социјалним питањима – ESMP (Environmental and Social Management Plan),
, који ће бити у складу са политиком ЕИБ и испоштовао све
релевантне Услове за реализацију (УР), који су дефинисани у овом документу, са
посебним акцентом на мере заштите животне средине и друштвене заједнице и адекватни
мониторинг програм.
Жалбени механизам
Један од начина укључивања и ангажовања заинтересованих страна је жалбени механизам,
који представља веома важно средство за рано откривање и отклањање нежељених или
непредвиђених утицаја и других недоумица које могу да произађу у току реализације пројектних
активности. У оквиру овог механизма ће бити документоване и размотрене жалбе свих
заинтересованих страна и на брз и ефикасан начин отклонити утицаји и недоумице произашле током
реализације пројекта.
Жалбени механизам може се дефинисати на следећи начин:
Пријем приговора
Корисник може поднети приговор у писаној форми на припремљеном обрасцу Министарству
државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) или Општини:
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Јединица за имплементацију пројекта “Партнерство за локални развој”
Тел: +381 11 3620 622; +381 63 430 314
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Општина Рашка
Тел: +381 36 736 224
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
План управљања животном средином и дрштвом и Жалбени механизам можете преузети у прилогу.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
објекта јавне намене
Меморијални комплекс Великог рата – Милунка Савић
на катастарској парцели број 7928/3 КО Јошаничка Бања

Јавни увид трајаће 7 дана, од 11.03.2022. год. закључно са 17.03.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2) и у просторијама Месне канцеларије Јошаничка Бања.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 17.03.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Према подацима Дома здравља Рашка, од 1. до 6. марта потврђено је 29 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 219 тестова. У 4. таласу епидемије, од ковида 19 је оболело 4.015 особа.
У Ковид амбуланти Дома здравља од 1. до 6. марта обављено је 208 прегледа – 167 првих и 41 контролни. Тестирано је 159 пацијената. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализована је 1 особа из Рашке са потврђеном инфекцијом коронавирусом.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 до сада је примило 9.348 становника општине Рашка или 47,21% старијих од 18 година. Ревакцинисано је 8.607 особа, одосно 43,46% пунолетних Рашчана. Трећу дозу вакцине примило је 4.445 лица. На пункту за имунизацију у Рашки, до сада је вакцинисано 11.111 житеља северног дела Косова.


7.3.2022. године

На основу чланова 2, 17. и 18. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за жене жртве породичног насиља и особа са инвалидитетом кроз реконструкцију кућа и мере активне инклузије, Комисија за спровођење поступка за избор корисника социјалног становања, на седници одржаној 04.02.2022. године. године, доноси

 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

I

Редни број

Број пријаве

Број бодова

Циљна група

Број чланова  домаћинства

Структура

мушко

женско

1

06-V-29/21-16-3

195

ОСИ

5

3

2

2

06-V-29/21-16-1

185

ЖЖН

4

0

4

3

06-V-29/21-16-8

170

ОСИ

4

1

3

4

06-V-29/21-16-7

130

ОСИ

3

2

1

5

06-V-29/21-16-2

125

ЖЖН

3

2

1

6

06-V-29/21-16-5

110

OСИ

3

1

2

7

06-V-29/21-16-4

100

ОСИ

3

1

2

8

06-V-29/21-16-6

не испуњава услове конкурса

 

II

Укупан број пакета донаторске помоћи износи 5. Пакет донаторске помоћи обухвата 3 сегмента, и то:

 • пакет помоћи који се одобрава се за куповину и уградњу грађевинског материјала и опреме неопходних за побољшање животних услова становања, при чему вредност једног пакета помоћи по породичном домаћинству корисника, износи максимално до 8.000,00 долара и словима (осамхиљададолара);
 • пакет помоћи који се одобрава за опремање породичног домаћинства намештајем и/или уређајима, при чему вредност једног пакета помоћи по породичном домаћинству корисника износи максимално 1.200,00 долара и словима (хиљадудвестотинедолара) и
 • пакет помоћи, односно подршке, који се одобрава члановима породице, корисницима стамбене подршке а који се односи на мере социјалне инклузије и садржи следеће:

3.1. Правну подршку у остваривању социјалних права (социјална заштита, образовање и здравство), која се пружа појединцима из породица корисника који су у потреби;

3.2. Обука за запошљавање појединаца из породица корисника за познате приватне послодавце у Рашки;

3.3. Помоћ у запошљавању појединаца из корисничких породица, путем субвенција приватним послодавцима у Рашки;

3.4. Помоћ у запошљавању појединаца из породица корисника у јавним предузећима у Рашки;

Врста помоћи која ће бити пружена члановима породица корисника стамбене подршке ће бити одређена на основу процене социо – економских потреба и израђеног индивидуалног социо - економског плана подршке за изабране појединце чланове, на тај начин што ће исти у оквиру Пакета подршке у запошљавању добити мере и услуге у вредности до 3.000,00 долара и словима (трихиљадедолара).

 • Одабрани корисници у обавези су да користе овај сегмент пакета подршке у складу са дефинисаним потребама изабраних корисника.
 • Корисницима се не преносе средства за наведене пакете помоћи, односно подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке.

III

На предлог листе првенства подносиоци пријаве могу уложити приговор Комисији, преко Општинске управе општине Рашка, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

IV

Комисија, после провере навода у приговорима и утврђеног чињеничног стања, доноси и објављује коначну листу реда првенства.

 

Секретар комисије:                                                                             Председник комисије:

 

____________________                                                                    _____________________

Анђелка Маринковић                                                                              Срђан Васиљевић

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике основног образовања и васпитања.

Право на бесплатне уџбенике, у складу са одговарајућом одлуком Владе Републике Србије, имају следеће категорије ученика:
• Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
• Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
• Ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
• Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
За школску 2022/2023. годину, новина је да поред ученика из наведених категорија, право на бесплатне уџбенике остварују и:
• ученици са изузетним способностима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану са проширеним и обогаћеним садржајима, односно по ИОП-у 3; и
• ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Уџбеници који су бесплатни:
1. У првом циклусу (1-4. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
2. У другом циклусу (5-8. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.
Као и други ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, глуви ученици првог и другог разреда добиће све предвиђене бесплатне уџбенике, а додатно, када се обезбеде сви услови, глуви ученици који похађају први и други разред основне школе добиће и прилагођене уџбенике у електронском формату, са видео садржајем на српском знаковном језику за наставни предмет Српски језик.
Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство обезбеђује уџбенике на језицима националних мањина у програму бесплатних уџбеника. Овим програмом додатно се пружа подршка ученицима из социјално и материјално угрожених породица. Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља активан рад на обезбеђивању доступности и квалитета образовања, а уџбеници на језицима националних мањина су значајан део ових настојања.

Како до бесплатних уџбеника
Информисање родитеља
Школа обавештава родитеље преко одељењских старешина и прикупља податке о:
• ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
• ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП-3;
• ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
• ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
• ученицима првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Потребна документација
Након добијања упутстава од стране одељењског старешине родитељи достављају потребну документацију:
• за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
• за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
• за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. закон), члана 19. Статута Јавне установе „Спортски центар“ Рашка и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, број 118/22 од 28.02.2022. године,
УПРАВНИ ОДБОР

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА

Подаци о Установи: Јавна установа „Спортски центар“ Рашка, ул. Немањина 1/2, Рашка, матични број 17904060, ПИБ 110062325, претежна делатност 93.11-делатност спортских објеката.
Радно место: Директор Јавне установе „Спортски центар“ Рашка. Директора именује Скупштина општине Рашка на период од 4 (четири) године, на основу предлога Управног одбора Установе, а по спроведеном јавном конкурсу.
Место рада: Седиште Установе, ул. Немањина 1/2, Рашка.
Услови за именовање директора: Поред општих услова предвиђених Законом, лице које је кандидат за директора мора да испуњава и следеће посебне услове:
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама из области спорта, правних или економских наука;
- најмање две године радног искуства;

-да достави предлог програма рада и развоја установе за период на који се именује.

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку, увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у листу „Данас“.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се на адресу:
Јавна установа „Спортски центар“ Рашка, ул. Немањина 1/2, 36350 Рашка, са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА-НЕ ОТВАРАТИ.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуства.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати за директорa дужни су да приложе:
- кратку биографију са подацима о досадашњем радном искуству,
- фотокопију личне карте,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- диплому или уверење о стручној спреми,
- потврде, уверења или друге исправе којима се доказује радно искуство,
- предлог програма рада и развоја установе за мандатни период од 4 године.
Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији, не старији од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа.

НАПОМЕНА: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији код надлежног органа, неблаговремене, неразумљиве пријаве биће одбачене Закључком Управног одбора, против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Управни одбор Установе.
Конкурс се објављује у листу „Данас“, званичној интернет презентацији ЈУ „Спортски центар“ Рашка, званичној интернет презентацији општине Рашка и на огласној табли Установе.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Светлана Чоловић, 064/8094690.

Председник
Управног одбора
Ивана Делетић

 


На основу члана 13. Правилника о условима и критеријумима за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима (Сл. гласник општине Рашка бр. 242/2022), Председник општине Рашка, на предлог Комисије за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

I
Јавни позив се расписује за доделу награда и једнократних новчаних накнада ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2021/2022. годину и то за:
1. НАГРАДУ УЧЕНИЦИМА НОСИОЦИМА ЗВАЊА"ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ"
- Поступак за избор и доделу награда носиоцима назива "Ђак генерације" спроводе школе, у складу са посебним правилником школе о избору ђака генерације;
- Одлуку о додели награда, на образложен предлог, по спроведеном поступку школе, доноси Председник општине;
- Врсту награде која се додљује носиоцима звања "Ђак генерације" утврђује Председник општине, за сваку школску годину;
- Пријаве подносе школе. Пријаве се подносе Одсеку за привреду и друштвене делатности – саветнику за образовање и спорт;

2. НАГРАДУ УЧЕНИЦИМА НОСИОЦИМА ДИПЛОМЕ "ВУК КАРАЏИЋ"
- Поступак за избор и доделу награда носиоцима дипломе "Вук Караџић" спроводе школе, у складу са посебним правилником школе о избору носиоца дипломе "Вук Караџић";
- Одлуку о додели награда, на образложен предлог, по спроведеном поступку школе, доноси Председник општине;
- Врсту награде која се додљује носиоцима дипломе "Вук Караџић" утврђује Председник општине, за сваку школску годину;
- Пријаве подносе школе. Пријаве се подносе Одсеку за привреду и друштвене делатности – саветнику за образовање и спорт;

3. НАГРАДУ УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНУ ОД ПРВЕ ТРИ НАГРАДЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ
- Поступак за избор и доделу награда ученицима који су освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу спроводе школе;
- Одлуку о додели награда, на образложен предлог, и по спроведеном поступку школе, доноси Председник општине;
- Врсту награде која се додљује утврђује Председник општине, за сваку школску годину;
- Пријаве подносе школе. Пријаве се подносе Одсеку за привреду и друштвене делатности – саветнику за образовање и спорт;

4. ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ, УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА, ЗА УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, ОБРАЗОВНИМ КАМПОВИМА, РАЗВОЈНИМ И ИСТРАЖИВАЧКИМ ЦЕНТРИМА, ЗА ОДЛАЗАК НА СТУДИЈСКО УСАВРШАВАЊЕ И СЛ.
- Право на једнократну новчану накнаду, уколико је она неопходна, имају ученици и студенти, ради учешћа на домаћим и међународним такмичењима, образовним камповима, развојним и истраживачким центрима, за одлазак на студијско усавршавање и сл. које се реализује у текућој календарској години.
- Висина једнократне новчане накнаде која се додељује зависи од висине неопходних трошкова и расположивих средстава у буџету општине Рашка;
- Пријаве се подносе током целе године, до утрошка средстава предвиђених за календарску и буџтску годину.
- Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима са назнаком ,,Пријава на јавни позив за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима“.
- Одлуку о додели једнократне новчане накнаде доноси Општинско веће, на образложен предлог Комисије;
- Потребна документација: захтев у писаној форми са основним подацима, уверење о држављанству републике Србије, потврда о сталном пребивалишту, позивница организатора такмичења, образовног кампа, развојног или истраживачког центра и сл, фотокопија ђачке књижице или сведочанства/уверење да су редовни студенти, препорука предметног наставника/професора и др.

5. НОВЧАНУ НАГРАДУ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНУ ОД ПРВЕ ТРИ НАГРАДЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ
- Право на једнократну новчану накнаду имају студенти који су освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу у текућој или претходној календарској години, под условом да за исти резултат већ нису награђивани новчаном наградом на терет буџета општине Рашка;
- Пријаве се подносе током целе године, до утрошка средстава предвиђених за календарску и буџтску годину.
- Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима са назнаком ,,Пријава на јавни позив за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима“.
- Одлуку о додели новчане награде доноси Општинско веће, на образложен предлог Комисије;
- Потребна документација: захтев у писаној форми са основним подацима, доказ о освојеном месту, уверење о држављанству републике Србије, потврда о сталном пребивалишту, позивница организатора такмичења и уверење да су редовни студенти;


6. ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ УСПЕШНИМ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ
- Право на једнократну новчану накнаду имају студенти првог или другог степена који се школују на терет буџета Рпублике Србије, који су чланови породица са троје и више деце, од којих је минимум троје деце у систему редовног школовања уз услов да током судија нису изгубили годину студија и да су према наставном плану и програму високошколске установе положили све испите из претходних година студија или су у току школовања остварили просечну оцену 8,00 и вишу за све године студирања и при томе први пут уписују текућу годину студија.
- Пријаве се подносе до 30. маја 2022.г;
- Пријаве са документацијом се подносе Комисије за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима са назнаком ,,Пријава на јавни позив за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима“;
- Одлуку о додели једнократне новчане накнаде доноси Општинско веће, на образложен предлог Комисије;
- Потребна документација: захтев у писаној форми са основним подацима, уверење о држављанству републике Србије, потврда о сталном пребивалишту за свако дете које је у систему редовног школовања, уверење да су редовни студенти, уверење о просечној оцени и броју остварених бодова за све године студирања;

II
За награде и једнократне новчане накнаде, наведене у овом јавном позиву, могу се пријавити:
- ученици и студенти који имају држављанство Републике Србије;
- ученици и студенти који имају пребивалиште са породицом на територији општине Рашка, најмање последње три године, до дана подношења захтева;
- студенти који се школују на високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и под условом да нису у радном односу;
- ученици и студенти који се школују на терет буџета Републике Србије;

III

Подносиоцу захтева који се не усвоји, Комисија је дужна да у року од 8 дана од дана доношења одлуке писмено образложи разлоге зашто је захтев одбијен. Учесник јавног позива може изјавити приговор Општинском већу општине Рашка, у року од 8 дана од дана пријема писменог образложења.
IV
Јавни позив објавити у средствима јавног информисања, на огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка.

ОПШТИНА РАШКА
II Број 87
Дана 3. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

 

Последњег дана фебруар вирус корона потврђен је код 1 особе са територије општине Рашка. Обрађено је 25 тестова. У фебруару је од ковида 19 оболело 430 особа, док је у 4. таласу епидемије позитиван тест добило 3.986 лица. Од почетка епидемије, на територији општине Рашка званично је потврђено 6.917 случајева заразе коронавирусом.

У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 48 прегледа – 26 првих ии 22 котролна. Тестирано је 26 пацијената. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лече се 2 особе из Рашке.

У протекла 3 дана регистровано је 10 новооболелих од ковида 19 на територији општине Рашка. Анализирано је 108 тестова. У 4. таласу епидемије вирусом корона заражено је 3.985 особа.

Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 25. до 27. фебруара 127 прегледа – 95 првих и 32 контролна. Тестирано је 87 пацијената. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализована су 2 ковид пацијента из Рашке.

Прву дозу вакцине против вируса корона до сада је примило 9.346 особа са територије општине Рашка или 47,20% пунолтних становника наше општине. Ревакцинисана су 8.603 лица односно 43,44% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине добило је 4.430 Рашчана. На пункту за имунизацију вакцинисано је 11.110 житеља северног дела Косова. Другу дозу вакцине примило је 10.789 особа, а трећу њих 3.488.