Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2020. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2020. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-2260/2020-09 од 27.04.2020. године, на седници одржаној 18. маја 2020. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:
-Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
- Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2019. године;
- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

Опширније на линку: https://drive.google.com/file/d/1QYkJmOUa_kSElKLtAMRlBUvzNtBowJTu/view?usp=sharing

Епидемиолошка ситуација на територији општине Рашка је мирна. У петак, 22.маја, у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка узети су узорци од 12 лица код којих је постојала сумња на присуство вируса корона. Сви тестови су били негативни. Последњи случај обољевања од Ковида 19 у Рашки је забележен је 20.маја.
Од почетка епидемије нови вирус потврђен је код 59 особа. Излечених пацијента је 37. На кућном лечењу се налази 9 лица која су са једним негативним тестом отпуштена из болница и чекају друго тестирање. Према важећим протоклима, пацијент се са болничког лечења отпушта са једним негативним тестом, а друго тестирање се обавља по истеку 14 дана кућне изолације. У ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 13.априла данас тестирано је 246 особа.


25.05.2020.године

Нема новоинфицираних вирусом корона на територији општине Рашка. Јуче је тестирано 6 особа и сви налази су били негативни. Од почетк епидемије од Ковида 19 оболело је 59 лица. 31 особа је излечена, док се 15 пацијената који су из болница отпуштени са једним негативним тестом налази у кућној изолацији и чека друго тестирање. Тек када други тест буде негативан, сматраће се потпуно излеченим. Од 13. априла у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка тестиране су 234 особе са симптомима који су упућивали на могуће присуство новог вируса.


22.05.2020.године

49. СЕДНИЦA ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 26. маја 2020. године (уторак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложем је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 48. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
2. ПРОГРАМ И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
9. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА И БЛОКОВА ЗA ОДРЖАВАЊE И УНАПРЕЂИВАЊЕ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА РЕЗЕРВАЦИЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
13. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО” О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АБ СТУБА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СПЦ, ЦРКВА СВ. ПЕТКЕ У КРАВИЋУ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 1021 КО КРАВИЋЕ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СПЦ, ЦРКВА СВ. ПРОРОКА ИЛИЈЕ У ИВАЊУ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 1648 КО БОРОВИЋЕ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, председник комисије за отуђење непокретности;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2020), Одлуке о проглашењу болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (“Сл. гласник РС”, бр. 23/2020-3, 24/2020-3, 27/2020-13, 28/2020-3, 30/2020-3, 32/2020-3, 35/2020-18, 37/2020-3, 38/2020-17, 39/2020-4, 43/2020-4, 45/2020-3, 48/2020-4, 49/2020-3, 59/2020-3, 60/2020-263), Одлуке Општинског већа III Број: 06-IV-76/2020-1 о привременој обустави извршење појединих расхода и издатака свим корисницима средстава буџета општине Рашка и Одлуке о укидању ванредног стања (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2020), Општинско веће општине Рашка на седници одржаној дана 20. маја 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о процедури измена предлога пројеката удружења на основу јавних конкурса расписаних 28.02.2020.г. за доделу средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови и критеријуми за измену предлога пројеката удружења која су на расписани конкурс, у законском року, доставила своје предлоге пројеката закључно са 13. мартом 2020. године.

Члан 2.
Како би Комисија извршила бодовање и рангирање пројектних предлога, у складу са новонасталим условима, удружења су у обавези да доставе следећу ревидирану документацију:
1) Ревидиран образац предлога пројекта;
а) Ревидирани образац не сме садржати предлоге нових пројектних активности.
б) Уколико је могуће, првобитно планиране активности , али искључиво у истоветном облику, које су биле планиране до 1. јуна 2020. могу се уврстити у ревидирани предлог пројекта и реализовати у неком новом термину закључно до 10.12.2020. и приказати у тачки 15. План активности и трајање. У супротном, нпр. обележавање неког значајног датума који је прошао, манифестације која није одржана из познатих разлога, као и друге активности које је немогуће организовати у новом термину, не могу се уврстити у ревидирани образац предлога пројекта.
в) сви трошкови који су првобитно били планирани као путовања на активности и манифестације у земљи и иностранству неће бити прихватљиви.
г) прихватљиве су само активности које се одржавају на територији општине Рашка у складу са мерама Владе Србије које су на снази све док траје опасност од ширења заразе болести covid 19. Одговорност за последице не придржавања ових мера сносиће удружење које је организатор конкретне активности
д) Уколико се ради о планирању учешћа на активностима и манифестацијама које организује Општина Рашка претходно проверити да ли ће исте бити организоване.
2) Ревидиран образац буџета пројекта;
а) Називи ставки у ревидираном буџету морају бити идентични са називима и редним бројевима као у првобитном предлогу буџета. Ревидиране ставке не могу бити приказане у већем новчаном износу него у првобитном предлогу буџета. Ставке које из објективних разлога неће бити финансиране у ревидираном буџету, приказују се под истим редним бројевима као у првобитном предлогу буџета, само се ти називи прецртавају и уписује се вредност 0,00дин. као трошак финансиран од стране Општине Рашка.
б) Дозвољено је у ревидираном буџету рашчлањавање постојећих ставки буџета на подставке како би се прецизније објаснио њихов садржај (нпр. 2.1. се може разложити на 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.... с тим да нпр. износ наведених подставки не може прећи укупан износ основне ставке 2.1.) Ревидиране ставке морају бити истог редног броја и назива као у првобитном предлогу буџета.
в) Свака ставка и подставка ревидираног буџета мора садржати: јединицу, број јединице и бруто цену по јединици уколико то није био случај у првобитном предлогу буџета.
3) Ревидиран образац наративног буџета пројекта; ПОСЕБНО ВАЖНО:
а) Наративни образац ревидираног буџета мора имати истоветне бројеве и називе као и ревидиране буџетске ставке и уз то детаљан опис (посебно назив активности, број учесника, датум реализације и друге неопходне информације) и спецификацију трошкова (неопходне количине (никако паушалне процене), цене засноване на тржишним информацијама и сл.)
4) Свако одступање од наведених упутстава значиће аутоматску дисквалификацију предлога пројекта из процеса бодовања и рангирања.

Члан 3.
Рок за достављање ревидираних предлога пројеката је 7 дана од дана објављивања ове одлуке.
Ревидирани предлози пројеката се достављају на адресу: Општинска управа Рашка – Услужни центар, Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка.
Уколико удружење у назначеном року не достави тражену документацију сматраће се да је одустало од предлога пројекта.

Члан 4.
Начин преноса финансијских средстава, за одобрене ревидиране предлоге пројеката, ближе ће се дефинисати уговором између даваоца и корисника средстава.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општинске управе и интернет страници Општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-80/2020-20
Дана: 20. маја 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

 

О б р а з л о ж е њ е

Председник Општине Рашка је 28.02.2020. расписао 6 јавних конкурса за доделу средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину. На конкурс је у законском року, до 13.03.2020. пристигао 31 пројекат.
Дана 15.03.2020. проглашено је ванредног стања које је трајало до 06.05.2020.
У предлозима пројеката удружења многе активности су биле планиране за април и мај. Такође неке од планираних активности, које тек треба да се реализују, нису у складу са мерама и препорукама Владе Србије које су на снази све док траје опасност од ширења заразе болести covid 19.
Поступајући по важећим одлукама, упутствима и препорукама, све у циљу да се предлози пројеката удружења усагласе са насталом ситуацијом, и удружењима омогући рационалнија, ефикаснија и безбеднија реализација планираних активности, предлажем Општинском већу да донесе одлуку о процедури делимичних измена достављених предлога пројеката удружења.


Зоран Симовић, члан Општинског већа

У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је тестирано 15 особа код којих је постојала сумња да су оболели од Ковида 19. 14 тестова је било негативно, док је присуство вируса корона потврђено код једног лица. Ради се о мушкарцу рођеном 1958.године. У складу са новим протоколима тестирања, узорци се свакодневно шаљу Заводу за јавно здравље Краљево, одлакле се са осталим тестовима достављају на обраду лабораторији „Ватрено око“ која је 20.априла отворена у Клиничком центру Србије у Београду.
Укупан број оболелих од Ковида 19 на територији општине Рашка од почетка епидемије је 59. Од 13.априла до данас у Ковид амуланти Дома здравља Рашка тестиране су 223 особе. Ковид амбуланта ради свакога дана од 9 до 17 часова.


20.05.2020.године

На седници ОB усвојен је Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва у 2019.години, као и Програм рада правобранилаштва за 2020.годину. У прошлој години Општинско правобранилаштво је примило 307 нових предмета, што са 127 предмета пренетих из 2018.године, значи да су у раду била 434 предмета. Решено је 296 предмета. Општинско правобранилаштво било је углавном ангажовано у праничној и управној области.
Чланови Општинског већа усвојили у извештаје о раду за 2019.годину јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Рашка.
У извештају ЈКП „Путеви“ између осталог се наводи да је ово предузеће током протекле године санирало око 44 километра макадамских путева. Највише се радило на територији МЗ Казновиће, Никољача, Милатковиће и Рудница, а путна инфраструктура је реконструисана и у другим МЗ. Наплаћене су 1.432 паркинг карте, издато је 45 паркинг карата за инвалидна лица. За услуге паркирања у 2019.години фактурисано је скоро 18 милиона динара, од тога више од 8.700.000 динара на територији града и нешто преко 9 милиона динара на Копаонику.
ЈКП „Рашка“ је током протекле године санирало водоводну мрежу на местима где су примећени највећи губици и где су се дешавале хаварије. Из фабрике воде у Беоцима дистрибуирано је преко 1,5 милиона кубних метара воде за Рашку и преко 500.000 кубних метара за Баљевац. Набављен је ауто-смећар са надоградњом за потребе одвожења смећа са Копаоника. Кроз прихватилиште за напуштене животиње прошло је око 150 паса и сви су били збринути по законској процедури. Удомљено је 45 паса. Проценат наплате услуга од физичких лица је преко 90%, а код правних је виши. У извештају се констатује и неопходност реконструкције фабрике воде у Беоцима и решавање проблема са водоводном и канализационом мрежом на Копаонику.
Чланови ОВ су прихватили Извештај о раду ТО Рашка за 2019.годину. Поред редовних промотивних активности и учешћа на међународним сајмовима, ТО је уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Општине Рашка радила на унапређењу туристичке понуде, посебно у Јошаничкој бањи. Захвљујући свим улагањима Рашка је добила модеран и добро уређен балнеолошки центар, а отворена је и амбуланта за физикалну медицину.
Већници су усвојили Извештај о раду Центра за културу „Градац“. У документу се између осталог наводи да је библиотечки фонд повећан набавком преко 1.000 књига. Одржане су 2 трибине „Књиге које су ми промениле живот“. Најзначајнија музејска делатност односила се на уређење спомен – комплекса посвећеног Милунки Савић. Центар је од Министарства културе добио милион динара за реализацију мултимедијалне едукативне поставке чији је аутор Душан Јововић, мултимедијални уметник. У оквиру издавачке делатности објвљено је или припремљено за штампу 15 наслова. У галерији је приређено 10 изложби. Организоване су традиционалне манифестације као што су Смотра рецитатора, „Дани краљице Јелене“, „Дани Милунке Савић“. Манифестација „Музеји за 10“ имала је различите програме попут изложби, концерата, трибина, предавања и радионица за децу и одрасле. 26.РДС су одржане од 15.до 19.августа, а током 5 дана публика је могла да прати различите програме од трибина до позоришних представа, концерата, предавања, промоција књига, дечјих програма. РДС је претходила Међународна ликовна колонија „Академија Јелена Анжујска“ која је организована 18.пут. Прошле године било је премијерно издање Винтер Гитар Арт фестивала на Копаонику.
На седници је усвојен и Извештај о раду Спортског центра Рашка.
Општинско веће је усвојило Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2020.годину, као и Оперативни план одбране од поплава.
Чланови Већа су усвојили Одлуку о измени Одлуке о Општинском већу, чиме је извршено усклађивање овог документа са одредбама Закона о локалној самоуправи. Општинско веће чине председник општине, заменик председника, као и чланови које бира Скупштина на предлог председника. ОВ може да има од 5 до 11 чланова, што зависи од броја становника. Општина Рашка ће убудуће имати 7 већника. Ова измена ће се примењивати након избора.
На седници је усвојена и Одлука о екстерној ревизији буџета општине Рашка коју ће обавити независна ревизорска кућа. Данас је усвојен Годишњи извештај о раду Комисије за утврђивање последица елементарних непогода. У 2019.години Комисији је достављено 17 захтева. 5 је одобрено. Укупно је за санацију штете утрошено 235.000,00 динара. Веће је усвојило и Годишњи извештај о раду Комисије за социјална питања. Током 2019.години Комисији се обратило 160 грађана. 138 захтева за пружање једнократне помоћи је решено позитивно. Укупно је утрошено 2.317.000,00 динара.

 
20.05.2020.године

На седници ОB усвојен је Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва у 2019.години, као и Програм рада правобранилаштва за 2020.годину. У прошлој години Општинско правобранилаштво је примило 307 нових предмета, што са 127 предмета пренетих из 2018.године, значи да су у раду била 434 предмета. Решено је 296 предмета. Општинско правобранилаштво било је углавном ангажовано у праничној и управној области.

Чланови Општинског већа усвојили у извештаје о раду за 2019.годину јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Рашка.

У извештају ЈКП „Путеви“ између осталог се наводи да је ово предузеће током протекле године санирало око 44 километра макадамских путева. Највише се радило на територији МЗ Казновиће, Никољача, Милатковиће и Рудница, а путна инфраструктура је реконструисана и у другим МЗ. Наплаћене су 1.432 паркинг карте, издато је 45 паркинг карата за инвалидна лица. За услуге паркирања у 2019.години фактурисано је скоро 18 милиона динара, од тога више од 8.700.000 динара на територији града и нешто преко 9 милиона динара на Копаонику.

ЈКП „Рашка“ је током протекле године санирало водоводну мрежу на местима где су примећени највећи губици и где су се дешавале хаварије. Из фабрике воде у Беоцима дистрибуирано је преко 1,5 милиона кубних метара воде за Рашку и преко 500.000 кубних метара за Баљевац. Набављен је ауто-смећар са надоградњом за потребе одвожења смећа са Копаоника. Кроз прихватилиште за напуштене животиње прошло је око 150 паса и сви су били збринути по законској процедури. Удомљено је 45 паса. Проценат наплате услуга од физичких лица је преко 90%, а код правних је виши. У извештају се констатује и неопходност реконструкције фабрике воде у Беоцима и решавање проблема са водоводном и канализационом мрежом на Копаонику.

Чланови ОВ су прихватили Извештај о раду ТО Рашка за 2019.годину. Поред редовних промотивних активности и учешћа на међународним сајмовима, ТО је уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Општине Рашка радила на унапређењу туристичке понуде, посебно у Јошаничкој бањи. Захвљујући свим улагањима Рашка је добила модеран и добро уређен балнеолошки центар, а отворена је и амбуланта за физикалну медицину.

Већници су усвојили Извештај о раду Центра за културу „Градац“. У документу се између осталог наводи да је библиотечки фонд повећан набавком преко 1.000 књига. Одржане су 2 трибине „Књиге које су ми промениле живот“. Најзначајнија музејска делатност односила се на уређење спомен – комплекса посвећеног Милунки Савић. Центар је од Министарства културе добио милион динара за реализацију мултимедијалне едукативне поставке чији је аутор Душан Јововић, мултимедијални уметник. У оквиру издавачке делатности објвљено је или припремљено за штампу 15 наслова. У галерији је приређено 10 изложби. Организоване су традиционалне манифестације као што су Смотра рецитатора, „Дани краљице Јелене“, „Дани Милунке Савић“. Манифестација „Музеји за 10“ имала је различите програме попут изложби, концерата, трибина, предавања и радионица за децу и одрасле. 26.РДС су одржане од 15.до 19.августа, а током 5 дана публика је могла да прати различите програме од трибина до позоришних представа, концерата, предавања, промоција књига, дечјих програма. РДС је претходила Међународна ликовна колонија „Академија Јелена Анжујска“ која је организована 18.пут. Прошле године било је премијерно издање Винтер Гитар Арт фестивала на Копаонику.

На седници је усвојен и Извештај о раду Спортског центра Рашка.

Општинско веће је усвојило Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2020.годину, као и Оперативни план одбране од поплава.

Чланови Већа су усвојили Одлуку о измени Одлуке о Општинском већу, чиме је извршено усклађивање овог документа са одредбама Закона о локалној самоуправи. Општинско веће чине председник општине, заменик председника, као и чланови које бира Скупштина на предлог председника. ОВ може да има од 5 до 11 чланова, што зависи од броја становника. Општина Рашка ће убудуће имати 7 већника. Ова измена ће се примењивати након избора.

На седници је усвојена и Одлука о екстерној ревизији буџета општине Рашка коју ће обавити независна ревизорска кућа. Данас је усвојен Годишњи извештај о раду Комисије за утврђивање последица елементарних непогода. У 2019.години Комисији је достављено 17 захтева, 5 је одобрено. Укупно је за санацију штете утрошено 235.000,00 динара. Веће је усвојило и Годишњи извештај о раду Комисије за социјална питања. Током 2019.години Комисији се обратило 160 грађана. 138 захтева за пружање једнократне помоћи је решено позитивно. Укупно је утрошено 2.317.000,00 динара.

 

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2020. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2020. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-2260/2020-09 од 27.04.2020. године, на седници одржаној 18. маја 2020. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:
-Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
- Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2019. године;
- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

ОПШИРНИЈЕ на линку: https://drive.google.com/file/d/1L3cTqmm9286nj2njwj_TXW9oAuERT7GB/view?usp=sharing