email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 44, став 1, тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 55, став 1, тачка 9. Статута Општине Рашка („Службени гласник Републике Србије“, број 197/2018) и Одлуке о изради, спровођењу, праћењу и извештавању о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка (594, 12.10.2022. године), председник Општине Рашка, дана 18.10.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
о формирању секторских подгрупа за израду Средњорочног плана Општине Рашка за период 2023-2025.

I
Формирају се следеће секторске подгрупе за израду Средњорочног плана Општине Рашка за период 2023-2025.

1. Секторска група за заштиту животне средине и комуналну инфраструктуру,
2. Секторска група за економски развој,
3. Секторска група за друштвени развој.


II
Формира се секторска подгрупа за заштиту животне средине и комуналну инфраструктуру у саставу:

1. Даница Павловић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка – координаторка групе,
2. Зоран Симовић, општински већник за области заштите животне средине, образовања и удружења грађана
3. Миладија Миливојевић, Одсек за буџет, финансије и пореске послове, Општинска управа Општине Рашка,
4. Ана Минић, Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште, Општинска управа Општине Рашка
5. Марко Вукомановић, Еко-клуб „Зелени путокази“,
6. Срђан Пузовић, ЈКП „Рашка“
7. Бобан Вујовић, ЈКП Рашка.


III

Формира се секторска подгрупа за економски развој у саставу:

1. Ђорђе Радоичић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка (Координатор Координационог тима) – координатор групе,
2. Предраг Зечевић, општински већник за област привреде,
3. Тијана Пајевић Ђорђевић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка,
4. Љубинко Цветковић, Примат опрема д.о.о.,
5. Милена Савић, Одсек за привреду и друштвене делатности – пољопривреда, Општинска управа Општине Рашка,
6. Срдан Терзић, општински већник за област туризма
7. Луција Васиљевић - представница РРА Рашког и Моравичког округа
8. Милка Мијајловић, Одсек за буџет, финансије и пореске послове, Општинска управа Општине Рашка,
9. Aнђелка Маринковић, Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште, Општинска управа Општине Рашка,
10. Бранко Костић, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинска управа Општине Рашка


IV
Формира се секторска подгрупа за друштвени развој у саставу:

1. Илија Лазаревски, општински већник за област здравствене заштите – координатор групе,
2. Данијела Матовић, Центар за културу, образовање и информисање „Градац“,
3. Милка Бошњовић, општинска већница за области спорта и омладине,
4. Ивана Илић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка,
5. Срђан Васиљевић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка,
6. Загорка Шумарац, општинска већница задужена за области јавних финансија и буџета,
7. Никола Михајловић, представник КУД „Брвеница“,
8. Душица Сретеновић, удружење особа са инвалидитетом „ Срна“,
9. Весна Курандић, Одсек за привреду и друштвене делатности, Општинска управа Општине Рашка.


V
Задаци секторских подгрупа су да:
• сагледају плански оквир из своје надлежности, анализирају резултате из претходне године и израде прилоге средњорочног плана,
• разраде делове средњорочног плана у складу с областима за које су надлежне,
• дефинишу активности које би требало финансирати у оквиру расположивих средстава а у складу с планским документима,
• дефинишу нове мере и активности које би требало финансирати а у складу с расположивим ресурсима,
• континуирано сарађују са одговорним лицима из организационе јединице надлежне за послове финансија и координатором,
• организују консултације са осталим учесницима у изради и праћењу споровођења средњорочног плана,
• прате и извештавају о спровођењу средњорочног плана из своје надлежности.


VI
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Општине.


VII
Решење доставити координаторима, члановима/чланицама подсекторских група и архиви.

уторак, 18 октобар 2022 09:44

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

У организацији Националне службе за зпошљавање у Рашки је 13.октобра одржан Сајам запошљавања на коме је 10 послодаваца понудило око 100 радних места углавном у сектору туризма и угоститељства.
Током Сајма запошљавања, председник Општине Рашка Немања Поповић уручио је 23 уговора лицама која су се уз подршку НСЗ и Општине Рашка одлучила да покрену сопствени посао.
Поповић је истакао да је Општина Рашка ове године из свог буџета издвојила 15 милиона динара за суфинансирање мера активне политике запошљавања. “То нису средства само за програме самозапошљавања, већ и за програме јавних радова, стручну праксе и разне едукације како би незапослени са евиденције тржишта рада могли лакше да нађу посао. Наш главни циљ јесте да смањимо број незапослених у Рашки”, истако је председник општине Рашка.
Различити програми усмерени ка подстицању запошљавања ове године су у Рашки финансирани са укупно 30 милиона динара – поред 15 милиона динара опредељених у локалном буџету, исти износ издвојила је држава преко НСЗ. На тај начин финансиран је програм јавних радова на којима је ангажовано 27 кандидата, док је стручном праксом обухваћено 12 лица. Како сва средства из програма за стручну праксу нису утрошена, биће усмерена на подршку онима који су се одлучили за самозапошљавање. Поред 23 уговора који су уручени на Сајму запошљавања, још 20 уговора биће додељено до краја године.
На евиденцији испоставе НСЗ у Рашки тренутно се налази 1.670 активних тражилаца запослења

Шеф Одељења за сарадњу Делегације Европске уније у Србији Никола Бертолини, током своје посете западној Србији, састао се 13. октобра са председником Општине Рашка Немањом Поповићем. Током обиласка постројења за пречишћавање отпадних вода које је изграђено уз подршку ЕУ од 5,2 милиона евра, Беротлини и Поповић су разговарали о наставку сарадње и пројектима који се планирају за наредни период.
„Драго ми је да сам у посети општини Рашка и да видим како су средства европских пореских обвезника добро уложена у модерне системе за заштиту животне средине која је важна за здравље становништва али и за развој туризма”, рекао је Бертолини и додао да ће се сарадња са локалним самоуправама интензивирати, а да Рашка пружа добар пример другим општинама како треба да се ради и улаже.
„Општина Рашка је у протеклом периоду имала одличну сарадњу са Делегацијом Европске уније и реализовала више од 60 пројеката укупне вредности 8,5 милиона евра. Највећи пројекат је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и изградња 14км канализационе и водоводне мреже. Тренутно општина уз ЕУ подршку спроводи два пројекта: један је реконструкција амбуланте у Баљевцу и набавка савремених дијагностичких апарата, док се други пројекат односи на решавање стамбеног питања за 25 социјално угрожених породица”, рекао је председник општине Рашка, Немања Поповић и изразио наду у наставак добре сарадње са ЕУ и реализацију програма и пројеката који ће допринети побољшању животног стандарда грађана општине Рашка.

Председник Општине Рашка Немања Поповић примио је у четвртак, 13. октобра, амбасадора Аустралије у Републици Србији Његову екселенцију Даниела Емерија. Како је ово прва посета амбасадора Аустралије Рашком округу, председник општине Рашка је искористио прилику да свог госта упозна са историјом, привредним потенцијалима, природним и културним вредностима наше општине. Говорећи о приоритетима будућег рада, Поповић је истако да ће то бити довођење инвеститора, отварање нових радних места, већа улагања у инфраструктуру, туризам, пољопривреду и образовање, а све у циљу подизања животног стандарда и стварања услова за смањење миграција становништва, посебно младих. Захваљујући се на пријему, амбасадор Аустралије је рекао да га радује добра сарадња локалне самоуправе и аустралијских рударских компанија које врше истражне радње у општини Рашка. „Сигуран пословни амбијент је добар сигнал за инвеститоре, па се надам интензивирању економских односа између наше две земље“, рекао је Емери. У наставку посете, амбасадор Аустралије је у пратњи председника општине Рашка обишао Меморијални комплекс „Милунка Савић“ у Јошаничкој Бањи.

На основу члана 44, став 1, тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 55, став 1, тачка 9. Статута Општине Рашка („Службени гласник Републике Србије“, број 197/2018) и Одлуке о изради, спровођењу, праћењу и извештавању о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка (I Број: 06-IX-21/2022-11, од 7.10.2022. год.), председник Општине Рашка, дана 12.10.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
о формирању Координационог тима за израду, спровођење, праћење и извештавање о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка


I

Формира се Координациони тим за израду, спровођење, праћење и извештавање о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка, у саставу:

1. Немања Поповић, председник – председник Tима,
2. Илија Роглић, заменик председника - заменик председника Tима,
3. Ђорђе Радоичић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка – координатор Tима,
4. Мирјана Скорић, председница Скупштине Општине Рашка,
5. Слободан Ристовић, начелник Општинске управе Општине Рашка,
6. Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“,
7. Зоран Симовић, општински већник задужен за области заштите животне средине, образовања и удружења грађана,
8. Милка Бошњовић, општинска већница задужена за области спорта и омладине
9. Миладија Миливојевић, шефица Одсека за буџет, финансије и пореске послове
10. Луција Васиљевић, директорка Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа,
11. Златан Вукосављевић, председник Удружења за помоћ лицима са посебним потребама Рашка,
12. Дејан Котурановић, директор Центра за културу, образовање и информисање „Градац“,
13. Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште, Општинска управа Општине Рашка,
14. Тијана Пајевић Ђорђевић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка
15. Даница Павловић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка
16. Срђан Васиљевић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка
17. Милена Савић, Одсек за привреду и друштвене делатности – пољопривреда, Општинска управа Општине Рашка
18. Срдан Терзић, општински већник за област туризма,
19. Загорка Шумарац, општинска већница за области јавних финансија и буџета,
20. Бранко Костић, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинска управа Општине Рашка
21. Ивана Илић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка

Координациони тим има улогу управљачке радне групе за процес средњорочног планирања у Општини Рашка. Поред тога, успостављају се и секторске радне групе које поступају у складу с одредбама и смерницама управљачке радне групе и одговорне су за средњорочно планирање у свом секторском делокругу.


II

Задаци Координационог тима су:

• координирање и надзирање процеса израде Средњорочног плана
• утврђивање обухвата секторских подгрупа и надзор над њиховим радом
• одлучивање о приоритетима локалне самоуправеу наредне три године у складу с расположивим ресурсима
• обезбеђивање благовремене укључености представника/ица свих релевантних организационих јединица органа Општине Рашка и осталих заинтересованих страна односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за израду Средњорочног плана
• Осигуравање и заступање интереса Општине и пружање информација јавности у процесу израде Средњорочног плана
• разматрање и усвајање Средњорочног плана који је усаглашен са структуром и циљевима буџетских програма
• континуирано праћење и управљање спровођењем средњорочног плана током године

Координатор за израду Средњорочног плана у сарадњи с највишим руководством институције организује организује састанке секторских подгрупа, прикупља податке и и материјал за састанке од чланова/ица секторских подгрупа и обједињује га. Координира процесом праћења и извештавања о спровођењу средњорочног плана, размењује информације са кључним актерима у изради средњорочног плана и усклађује њихов рад. За потребе средњорочног планирања Координатор остварује непосредну и континуирану сарадњу с организационом јединицом надлежном за послове финансија у Општини Рашка.

Задаци Координационог тима и координатора реализују се у складу с обавезама Општине Рашка које проистичу из Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2018) и Уредбе о методoлогији за израду средњорочних планова („Службени гласник Републике Србије“, број 8 од 8. фебруара 2019. године).

У изради првог средњорочног плана Општине Рашка за период 2023-2025., стручну подршку Координационом тиму пружиће Стална конференција градова и општина, сходно закљученом споразуму о сарадњи за спровођење пакета подршке за израду средњорочног плана у оквиру Програма Exchange 6.


III

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Општине Рашка.


IV

Решење доставити председнику Тима, заменику председника Тима, координатору Тима, члановима/ама Тима и архиви.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка, заседала је 14.10.2022. године и усвојила:

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ПРОЈЕКАТА ОЦД
УЧЕСНИЦА КОНКУРСА РАСПИСАНОГ  20.09.202
2.ГОДИНЕ

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

ПРОС. БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

ОБЛАСТ КУЛТУРА

Српска православна црквена општина Никољачка

„Обележавање завршетка радова на реконструкцији цркве Свете Петке у Кравићу“

72.00

300,000.0

Пројекат се финансира у целости

 

На прелиминарну ранг листу ОЦД учеснице конкурса имају право приговора Општинском већу у року од осам дана од дана њеног објављивања на званичној интернет страници/огласној табли Општине Рашка.

 

 

У Рашки, 14.10.2022.г

 Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка

ПРВА СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 13. октобра 2022. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 08,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНОВА ВЕЋА О СВОЈИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА УТВРЂЕНИМ ЗАКОНОМ, СТАТУТОМ И ДРУГИМ АКТИМА ОПШТИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
2. ДОНОШЕЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу члана 32. тачка 1., став 6, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 26. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 30/2018) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18) Скупштина Општине Рашка, на седници одржаној дана 07. октобра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак и приступа се изради Средњорочног плана Општине Рашка за период од 2023. до 2025. године.
У складу с овом одлуком и применљивим прописима, врши се израда средњорочних планова Општине Рашка и у наредним годинама, и организује спровођење, праћење и извештавање о спровођењу средњорочних планова.

Члан 2.
Средњорочни план јесте свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода.
Средњорочни план се израђује на основу важећих докумената јавних политика, уз уважавање приоритетних циљева Владе, расположивих капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика донети.
Процес израде средњорочног плана подразумева следеће фазе: а) Анализа резултата остварених у претходном периоду, б) Израда нацрта средњорочног плана, в) Израда предлога средњорочног плана – усклађивање с утврђеним лимитима тј. с предлогом финансијског плана и г) Израда коначне верзије средњорочног плана усклађене с усвојеним буџетом Општине.
У спровођењу средњорочног плана, праћењу спровођења и извештавању, поштују се рокови и захтеви прописани применљивим прописима.
Обвезник средњорочног планирања је Општина Рашка, а у изради и спровођењу средњорочног плана на организован начин учествују представници корисника буџетских средстава Општине и остали корисници јавних средстава над чијим радом Општина врши надзор.

Члан 3.
Средњорочног плана за период 2023. до 2025. године, Општина Рашка израђује уз подршку Сталне конференције градова и општина (СКГО), у оквиру Програма „EU Exchange 6“ – Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Републици Србији“ који финансира Европска унија у оквиру националног програма ИПА 2019.

Члан 4.
Председник Општине Рашка, посебним Решењем одређује координатора и чланове/ице Координационог тела одговорне за израду нацрта средњорочног плана, координацију, праћење и извештавање о његовом спровођењу.

Члан 5.
Средњорочни план Општине Рашка мора бити у сагласности с Планом развоја Општине Рашка за период 2022 – 2029. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06- IХ-21/2022-11
Дана: 07. октобра 2022. године

На основу члана 9., 20., 23., 26., 27., 28., 42., 46., 47., 48. и 53. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/18), члана 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Скупштина општине Рашка, је на седници одржаној 07. октобра 2022. године, донела


О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2029. ГОДИНЕ


Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о поступку припреме и ближој садржини плана развоја општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године („Службени гласник општине Рашка“, број 237/21).

Члан 2.
Мења се члан 10. став 3. Одлуке о поступку припреме и ближој садржини плана развоја општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године тако да гласи:
„Рок за завршетак израде Плана је 28. децембар 2022. године.“.

Члан 3.
У свему осталом Одлука о поступку припреме и ближој садржини плана развоја општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године („Службени гласник општине Рашка“, број 237/21) остаје на снази.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници општине Рашка и Службеном гласнику општине Рашка.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-21/2022-13
Дана: 07. октобра 2022. године

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЛОКАЛИТЕТ КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА ПУЊЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ГАСОМ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3646/1 КО ВАРЕВО, РАШКА

Јавни увид трајаће 7 дана, од 06.10.2022. год. закључно са 12.10.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 12.10.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/2018), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 30. септембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2022. ГОДИНЕ

I
Овим решењем одређује се висина накнаде за запремање комуналних површина у дане вашара 2022. године и то:

1. Једно продајно место (микро локација) у улицама Немањина, делу Милуна Ивановића, Ратка Луковића, и Предрага Вилимоновића
6.000,00 дин.

2. Једно продајно место (микро локација) у улици Душанова, Др. Јовановића и Саватија Милошевића
4.000,00 дин.

3. Локација за продају печења (са столовима за госте) 10.000,00 дин.

4. Локација за продају печења (без столова за госте) пљескавица, ћевапа и сл.  6.000,00 дин.

5. Локација за продају палачинки 4.000,00 дин.

6. Остала продајна места 2.000,00 дин.

7. Забавне игре (рингишпили, стони фудбал и сл.) дневно:
- у дане вашара 10.000,00 дин.
- пре и после вашара 3.000,00 дин.

8. Место за постављање шатора 20.000,00 дин.
9. Место за постављање шатора на Зеленој пијаци ( један ниво) 60.000,00 дин.

НАПОМЕНА: У улици Милуна Ивановића за изложбену продају ракије и меда место се неће наплаћивати регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Рашка.

II
Решење доставити надлежној служби и исто истаћи на огласној табли Општинске управе Рашка.

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-56/2022-9
Дана: 30. септембра 2022. године

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/2018), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 30. септембра 2022. године, године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I
У дане вашара 12., 13. и 14. октобра 2022. године дозвољава се привремено запремање комуналних и дугих јавних површина на подручју града Рашке ради излагања и продаје робе, пружању угоститељских услуга, обављање ситних занатских услуга и постављање забавних игара на следећим површинама:
- На тротоарима и улицама Предрага Вилимоновића, Душанове, Немањине (са леве стране поред парка), Ратка Луковића (са десне стране поред парка), део ул. Др. Јовановића (од ПС Рашка до поште), Милуна Ивановића (са леве стране поред парка) и Саватија Милошевића, с тим што се у улици Милуна Ивановића од улице Немањина до улице Предрага Вилимоновића (стари улаз у биоскоп) оставља простор за програмски садржај ТО „Рашка“ и Центра за културу „Градац“, неискоришћена места у овом делу улице даће се за изложбену продају ракије и меда, произвођачима из општине Рашка,
- Извршити обележавање продајних места (микро локација) у горе поменутим улицама, а оставити улазе у пословне просторије (трговинске и угоститељске радње и др.) само у ширини улазних врата,
- Постављање шатора и пружање угоститељских услуга на зеленој пијаци у оба нивоа, на горњем крају улице Ратка Луковића од Улице Карађорђева до степеништа код цркве, у улици Предрага Вилимоновића и у улици Немањина, испод банке „Intesa“,
- На простору: тенис терена, платоа Мотела „Путник“, кошаркашком игралишту КК „Бане“ Рашка и рукометном игралишту код ОШ „Рашка“, могу се поставити забавне игре (рингишпили, флипери, стони фудбал и сл.) уз обавезно прибављање одобрења органа управе надлежног за комуналне послове.

II
Привремено запремање комуналних и других јавних површина се одобрава у периоду од 12.10.2021. године од 07:00 сати до 14.10.2022. године до 24:00 сата.
На местима где се продаје печење, роштиљ и слично обавезно у површини микро локације поставити подне облоге у циљу заштите јавних површина.

III
Сви посетиоци и учесници вашара су у обавези да се током трајања манифестације придржавају свих противепидемиолошких мера прописаних од стране републичког Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 .

IV
Ценовник и висину накнаде за запремање комуналних и других јавних површина из овог решења утврђује Општинско веће општине Рашка и исти је саставни део овог решења.

V
Средства убрана по овом основу се уплаћују на текући рачун буџета општине Рашка.

VI
Након доношења, ово Решење објавити на сајту Општине Рашка, као и све информације везане за вашар (цене микро локације, услове продаје, телефон за информације, почетак продаје места и др.).

VII
О спровођењу ове одлуке стараће се Општинска управа Рашка - Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-56/2022-8
Дана: 30. септембра 2022. године

21. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 07. октобра 2022. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРАВАЦА ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, координатор Савета за безбедност и координацију саобраћаја на путевима општине Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ИГРАОНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ БР. 337 ОД 03. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,,YU KEOPS“ DOO ИЗ КРАЉЕВА ЗА ПРОЛАЗАК КАБЛОВСКОГ ВОДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;
11. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2029. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА „РАШКА“ У НАЗИВУ СТРЕЉАЧКОГ КЛУБА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

понедељак, 03 октобар 2022 07:59

ОДРЖАНА 56. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је на седници одржаној 30. септембра усвојило Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину. Измене Плана су инициране ради усклађивања пројектне документације са важећим законима и прописима, као и актуелним променама цена на тржишту. Новину у Програму представља изградња дечјег игралишта у Супњу за шта је планирано oко 15 милиона динара. За све активности сврстане у Прогам уређења грађевинског земљишта ове године ће бити утрошено око 500 милиона динара.

Већници су усвојили Извештај о остваривању Годишњег програма рада за радну 2021/22 ПУ „Весело детињство“. Вртић има 904 полазника, који су распоређени у 37 васпитно – образовних група. У извештајном периоду већи инвестициони радови односили су се на реконструкцију котларнице у централној установи у Рашки и адаптацију и опремање 3 радне собе у издвојеном одељењу у Милатковићу. На седници је усвојен и Годишњи план рада ПУ „Весело детињство“ за радну 2022/2023. годину. Општинско веће је усвојило и Одлуку о економској цени боравка деце у издвојеном одељењу ПУ „Весело детињство“ на Копаонику. Утврђена економска цена на месечном нивоу је 27.993,00 динара. У складу са Одлуком, Општина Рашка ће у економској цени учествовати са 70%, што износи 19.595,00 динара, док ће остатак, односно 8.398,00 динара издвајати родитељи. Веће се сагласило и са предлогом економских цена за програм играоница у ПУ „Весело детињство“ на Копаонику. Сат времена боравка у играоници кошта нешто мање од 1.000,00 динара, два сата су око 2.000,00 динара, 3 сата 3.350,00 динара, док се 4. и сваки наредни сат плаћају по 500 динара. Ручак и ужина коштају 740,00 динара.

Чланови Општинског већа нису у потпуности усвојили Предлог одлуке о повећању цена комуналних услуга. Сагласност је дата да се подигну цене воде, канализације и одношења смећа у Рашки, док се за подизање цена на подручју Копаоника нису стекли услови. Домаћинства у Рашки кубни метар воде убудуће ће плаћати 53,90 динара, а привреда и установе 104,87 динара. Нова цена одржавања канализационе мреже за домаћинства износи 16,17 динара по кубном метру, а за привреду и установе 31,46 динара.

На седници ОВ донета је Одлука о привременом запремању комуналних и других јавних површина у дане вашара 12, 13. и 14. октобра, а утврђене су и цене закупа простора. Цене се крећу се од 2.000,00 до 10.000,00 динара за једно продајно место по дану. Цена за постављање шатор је 20.000,00 динара, а закуп простора за забавне игре 10.000,00 динара.

Веће је усвојило Предлог допуне Програма привременог постављања објеката на подручју НП Копаоник, чиме је омогућено ЈП „Скијалишта Србије“ да у наредној зимској сезони у Долини спортова постави типске кућице са ормарићима за одлагање скијашке опреме и личних ствари скијаша. На седници је усвојена и Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и систематизацији радних места у ОУ Рашка како би била побољшана ефикасност у раду служби и одсека у ОУ. У складу са одредбама Закона о планском систему Србије, на седници ОВ донета је Одлука о покретању поступка израде Средњорочног плана општине Рашка за период 2023 –2025. година. У изради Плана учествоваће корисници буџетских и других јавних средстава над чијим радом Општина врши надзор. Већници су усвојили предлог Комисије за социјална питања о расподели једнократне помоћи. Комисији је у претходном периоду достављено 56 захтева, 47 је одобрено, 6 одбијено, док ће се у 3 предмета тражити допуна документације.

30. 09. 2022. године

 

 

 

 

 

56. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30.септембар 2022. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 55. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ИГРАОНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ БР. 334 ОД 08. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ; ( ЗБОГ ОЗНАКЕ „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ МАТЕРИЈАЛ ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕН НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА)
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ У ДАНЕ ВАШАРА 12., 13. И 14. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ ДОЗВОЉАВА ПРИВРЕМЕНО ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА РАШКЕ РАДИ ИЗЛАГАЊА И ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРУЖАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА, ОБАВЉАЊЕ СИТНИХ ЗАНАТСКИХ УСЛУГА И ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ИГАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ШЕСТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СЕДАМНАЕСТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,,YU KEOPS“ doo из КРАЉЕВА ЗА ПРОЛАЗАК КАБЛОВСКОГ ВОДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 41. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 27. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
17. ТЕКУЋА ПИТАЊА.