email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак

Поводом обележавања 24.марта, Дана сећања на страдале у Нато агресији, данас су у касарни "Стефан Немања" у Рашки положени венци на споменик страдалим припадницима 37.моторозоване бригаде. Венце су положили министар одбране Милош Вучевић, генерал у пензији Љубиша Диковић, председник Општине Рашка Немања Поповић са сарадницима и породице страдалих припадника 37.моторизоване бригаде. Делегација Општине Рашка положила је венац на споменик Херојима одбране у Биљановцу.

View the embedded image gallery online at:
https://raska.org.rs/index.php/itemlist?start=0#sigProIdb7c4256907

Oпштина Рашка је на јавном позиву Министарства државне управе и локалне самоуправе добила 8.200.000,00 динара за успостављање Јединственог управног места. Уговор о додели средства и реализацији пројекта потписали су 23. марта у Београду министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић и председник Општине Рашка Немања Поповић. Поред Рашке, Министарство ће у овој години финансирати успостављање Јединственог управног места у још 12 општина и градова у Србији.
Јединствено управно место предвиђено је Законом о општем управном поступку и формира се са циљем да грађанима олакша поступак остваривања одређених права која се тичу управних ствари. Захваљујући јединственом управном месту, грађани могу на једном месту да поднесу своје захтеве, добију информације и да након брзе и ефикасне сарадње свих релевантних органа за конкретан поступак, добију и одговарајуће решење.
У овој години за део Програма реформе јавне управе који се односи на успостављање Јединственог управног места Министарство је издвојило 88.000.000,00 динара.


24.03.2023. године

Програм „ПРО - Локално управљање за људе и природу” представио је 23. марта у Краљеву планиране активности које ће уз подршку Владе Швајцарске бити спроведене од 2023. до 2026. године. Укупни буџет износи деветмилиона евра. Програм ПРО ће допринети побољшању квалитета живота грађана и грађанки кроз унапређење локалног управљања, социјалне укључености и заштите животне средине у 99 градова и општина из Шумадије, западне, источне и јужне Србије који су обухваћени Програмом. Подршка за развој социјалне заштите биће пружена градовима и општинама у којима су тренутно доступне до три услуге ове врсте. „Деинституционализација ће бити посебно важна тема, као и подршка младима, старијим особама и неформалним скупљачима секундарних сровина“ – истакла је Наташа Ивановић, службеница за социјално укључивање на Програму ПРО.
Конкретне активности ће, између осталог, укључивати тренинге за запослене у локалним самоуправама, обуке за доносиоце одлука на локалном нивоу, подршку унапређењу пружања јавних услуга, еУслуга и отворених података, као и побољшању услуга социјалне заштите, здравства и образовања и локалног управљања животном средином.
Директни корисници подршке програма ПРО биће локалне самоуправе, центри за социјални рад и друге локалне институције, као и организације цивилног друштва и грађани и грађанке Србије, нарочито рањиве групе (са фокусом на Роме, особе са инвалидитетом и лица која могу да остваре подршку у складу са Законом о социјалној заштити, старе особе, деца и млади). Поред техничке подршке и активности изградње капацитета, програм ће обезбедити и бесповратна средства за пројекте локалних самоуправа и организација цивилног друштва, посебно у циљу бољег одговора на потребе осетљивих група.
Регионалном представљању које је у Краљеву организовано за Моравички, Рашки и Расински округ присуствовали су представници локалних самоуправа и центара за социјални рад из Краљева, Рашке, Горњег Милановца, Ивањице, Новог Пазара, Чачка, Крушевца и Трстеника.
Кључни партнери програма на националном нивоу су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство заштите животне средине.
Програм „ПРО - Локално управљање за људе и природу” подржава Влада Швајцарске у вредности од 9 милиона евра (и суфинансирање УН агенција – милион евра), у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Дечијим фондом Уједињених нација (УНИЦЕФ), Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА) и Програмом Уједињених нација за животну средину (УНЕП).

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу стамбене зграде-пансиона на катастарским парцелама број 2199/1, 2199/2, 2199/3, 2199/4, 2199/5, 2199,6, 2199/7 и 2199/8 КО Копаоник

Јавни увид трајаће 7 дана, од 24.03.2023.год. закључно са 30.03.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћенa лицa за давање обавештења су Даница Павловић и Миљан Савић, Одсек за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 30.03.2023.године.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општински Тим за реализацију пројекта „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“ позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају с радним текстом Нацрта Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023. до 2026. године (у даљем тексту: Нацрт Плана) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавне консултације о Нацрту Плана одржаће се од 20-24.3.2023. године.

Учесници у јавним консултацијама су представници/ице органа Општине Рашка, грађани/ке, удружења грађана, стручна јавност, месне заједнице, приватни сектор као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Рашка - Одсеку привреду и друштвене делатности, на еmail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., или редовном поштом на следећу адресу: Општинска управа Општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, с напоменом: „За јавне консултације о Нацрту Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023. до 2026. године“. Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима/ама јавних консултација о предложеним решењима је Ђорђе Радоичић, координатор Тима за реализацију пројекта, тел. број 0648128692.

На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 11. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/18), и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Скупштина општине Рашка, је на седници одржаној 16. марта 2023. године, донела


О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025


Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у општини Рашка за период 2023 - 2025.

Члан 2.
Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у општини Рашка за период 2023 - 2025 саставни је део ове одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и објављује се на интернет страници општине Рашка и Службеном гласнику општине Рашка.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-24/2023-4
Дана: 16. марта 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/18), и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Скупштина општине Рашка, је на седници одржаној 16. марта 2023. године, донела


О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД
ОД 2023. ДО 2029. ГОДИНЕ


Члан 1.
Овом Одлуком усваја се план развоја општине Рашка за период од 2023. до 2029. године.

Члан 2.
План развоја општине Рашка за период од 2023. до 2029. године саставни је део ове одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и објављује се на интернет страници општине Рашка и „Службеном гласнику општине Рашка“.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-24/2023-3
Дана: 16. марта 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

У организацији Националне службе за запошљавање - Филијала Краљево и Општине Рашка, јуче је у Рашки одржан „Форум послодаваца“ на коме су, између осталог, представљене активне мере запошљавања које ће бити спровођене ове године. Поред програма који подразумевају финансијску помоћ за подстицање запошљавања, представљени су и нефинансијски видови подршке како лицима која се налазе на евиденицији НСЗ, тако и послодавцима.

По речима директорке Филијале НСЗ у Краљеву, Снежане Прелић, од 13 јавних позива за спровођење програма запошљавања, само 2 су намењена јавном сектору, док су остали усмерени ка приватним предузетницима. У току прошле године, како је истакла Прелић, средствима НСЗ у Рашки је запослено 100 лица и за ту сврху је издвојено 20.000.000,00 динара. „И програми које су заједно финансирале НСЗ и Општина Рашка успешно су реализовани. Скоро 30.000.000,00 динара потрошено је за реализацију 4 мере које су се односиле на доделу субвенција за запошљавање лица из категорије теже запошљивих и субвенција за самозапошљавање, финансирање јавних радова и стручне праксе“, рекла је Прелић.

Истичући добру сарадњу Општине Рашка и НСЗ, председник Општине Рашка Немања Поповић је нагласио да радује податак да је захваљујући добро дефинисаним програмима запошљавања и подршци коју пре свега добија приватни сектор, незапосленост У Рашки вишеструко смањена у последњих 10 година. „На крају 2014. године посао у Рашки чекало је 4.500 лица, док је 31. децембра 2022. године на евиденцији било 1.569 особа“, рекао је Поповић.

Општина Рашка је буџетом за 2023. годину определила 8.500.000,00 динара за спровођење мера активне политике запошљавања. Исти износ издвојила је и НСЗ. У складу са Локалним акционим планом запошљавања, новац ће ове године бити усмерен ка запошљавању лица из категорије теже запошљивих и ка самозапошљавању.

У петак 17.03.2023. године са почетком у 12 часова на Градском тргу, ученици Гимназије из Рашке ће поставити штанд у циљу прикупљања донација у оквиру хуманитарне акције „Пакет од срца“. Позивамо суграђане да узму учешће у овој акцији.

 

24. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. марта 2023. године (четвртак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
2. ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
3. ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2029. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;
4. СТРАТЕГИЈA РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025 СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, координатор тима;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
9. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, вд директор Туристичке организације „Рашка“;
13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, вд директор ЦКОИ „Градац“;
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, вд директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
15. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
16. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
17. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 3";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 7";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СУВО РУДИШТЕ'' НА КОПАОНИКУ ЗА ДЕО ЦЕЛИНЕ ЦЕНТАР - БЛОК Б7;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ “СУНЧАНА ДОЛИНА – БАЧИШТЕ” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 3756/3 И 3756/4 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
23. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 3756/2 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије за приступање прибављању;
24. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
25. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК;
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ И МОРАВИЧКОГ ОКРУГА;
ИЗВЕСТИЛАЦ од 26 до 28. тачке: Драган Миладиновић, члан комисије за административна питања;
29. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.