email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
пансионског објекта 2Су+Пр+2+Пк
на катастаској парцели број 2304/12 КО Копаоник


Јавни увид трајаће 7 дана, од 23.12.2021. год. закључно са 30.12.2021.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 30.12.2021. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 Пројекат можете погледати О В Д Е!

У протекл 3 дана регистровано је 6 новооболелих од ковида 19 на територији општине Рашка. Обрађено је 66 тестова. У 4. таласу епидемије вирусом корона je заражено 1.575 особа, док су од почетка децембра потврђена 74 случаја инфекције.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у петак, 17. децембра, обављен је 51 преглед – 33 прва и 18 контролних. Тестиран је 31 пацијент. Током викенда је укупно прегледано 49 лица. Са сумњом на инфекцију коронавирусом, лекару се јавило 39 пацијената, док је њих 10 било на контролном прегледу. Урађено је 39 тестова. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је пи-си-ар и антигенском методом тестирана 16.061 особа.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 до сада је примио 9.171 становник општине Рашка, односно 46,31% пунолетних Рашчана. Ревакцинисана су 8.252 лица или 41,67% старијих од 18 година. Трећом дозом заштићене су 3.964 особе или 20,02% пунолетних. На пункту за масовну имунизацију становништа до данас је вакцинисано 10.915 становника северног дела Косова. Другу дозу примило је њих 10.339, а трећу 3.175.

 

20.12.2021. године

У протекла 3 дана ковид 19 лабораторијски је потврђен код 14 особа са територије општине Рашка. Анализирано је 95 тестова. Током 4. таласа епидемије регистрован је 1.751 случај заразе вирусом корона. Од почетка децембра од ковида 19 оболело је 68 грађана Рашке.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 14. до 16. децембра 122 прегледа – 77 првих и 45 контролних. Тестирано је 45 пацијената. До сада је у Дому здравља урађен 15.991 пи-си-ар и антигенски тест. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализована су 3 ковид пацијента из Рашке.


17.12.2021. године

На основу члана 117. Закона о спорту ( „Службени гласник РС“ број 10/16) и члана 19. и 21. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Рашка („Службени гласник општине Рашка“ број 200/2019) од 11.04.2019.год. Стручна комисија за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта Скупштине општине Рашка упућује,

ЈАВНИ ПОЗИВ
организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Рашка за достављање предлога за финансирање/суфинансирање годишњих (редовних) пројеката/програма у области спорта на подручју општине Рашка у 2022. години

I Предмет обавештења

Општина Рашка ће финансирати/суфинансирати програме и пројекте из области спорта и то:

а) такмичарски спорт,
b) организацију спортских манифестација од посебног интереса за општину Рашка
в) савези и остали облици стручног удруживања

II Циљеви

а) подизање квалитета у области свих сегмената спорта, а нарочито такмичарског спорта и млађих категорија,
б) унапређивање и омасовљавање спорта у предшколским установама и школама,
в) унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно-педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго,
г) социјална интеграција особа с посебним потребама кроз спортске активности,

III/а Предмет суфинансирања

Суфинансираће се:

б) организација спортских манифестација,
в) спортско-рекреативне активности особа с посебним потребама,
г) пројекти и годишњи програми спортских удружења(клубова) и спортских друштава
д) пројекти и годишњи програми савеза и осталих облика стручних удруживања

У оквиру програма и пројеката спортских клубова, чланова Савеза, финансијски ће бити подржани трошкови за:
1) трошкове путовања у земљи(смештаја,исхране,превоза,дневнице и остале трошкове у вези са путовањем) и иностранству (смештаја,исхране,превоза,дневнице и остале трошкове у вези са путовањем) ради обављања програмских активности лица која учествују у реализацији програма –до висине трошкова признатих у складу са прописима који важе за државне службенике и намештенике и под условом да су уговорени у складу са законом, с тим да се изузетно могу признати и трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених услуга под условом да се исхрана припремама или такмичењима услед објективних околности не може реализовати у целости или делимично у оквиру уговорених услуга (бонови на регатним стазама,стрелиштима и сл);

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Од 9. до 12. децембра регистровано је 14 новооболелих од ковида 19 на територији општине Рашка. Обрађено је 135 тестова. У 4. таласу епидемије потврђено је 1.736 случајева заразе вирусом корона.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 9. до 12. децембра обављена су 154 прегледа – 132 прва и 22 контролна. Тестирано је 96 пацијената. До сада су у Дому здравља урађена 15.902 пи-си-ар и антигенска теста. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализована су 4 ковид пацијента из Рашке.
Закључно са јучерашњим даном, прву дозу вакције против вируса корона примила су 9.093 становника општине Рашка, одосно 45,92% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.167 особа или 41,24% старијих од 18 година. Трећом дозом вакцине заштићено је 3.860 грађана Рашке.
На пункту за масовну имунизацију становништва против заразне болести ковид 19 до сада је вакцинисано 10.786 житеља северног дела Косова. Ревкцинисано је њих 10.258, док је 3. дозу примило 3.078 лица.

петак, 10 децембар 2021 12:46

Увид у бирачки списак

Написао

Ha основу члана 14, 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 104/2009 и 99/2011), тачака 3,8,9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 15/2012,88/18, 67/20, 40/21 и 90/21) и Одлуке о расписивању Републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије број PC 80/2021 од 30. новембра 2021. године , Општинска управа општине Рашка

ОБАВЕШТАВА

Грађане општине Рашка да je део бирачког списка за општину Рашка изложен на увид у згради општинске управе општине Рашка, на адреси Птредрага Вилимоновића 1, у канцеларији 14 на првом спрату .
Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 01.12.2021. године до 31.12.2021. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем , односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Рашка могу поднети општинској управи у периоду од 01.12.2021. године до 31.12.2021. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка, односно од 31.12.2021. године, na све до 72 часа пре дана одржавања избора,односно до 12. јануара 2022.године, доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Грађани могу од расписивања Републичког референдума до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка односно до 25.12.2021.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем Републичком референдуму гласати no месту боравишта на територији општине Рашка(изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица .Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству. Захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларних представништава, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка; односно до 25.12.2021. године до 24,00 часа.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка , лице за пружање техничке подршке општинске управе општине Рашка дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs, уношењем јединственог матичног борја грађана.

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, број 06-V-13/2021-19, на предлог Комисије за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, Председник општине Рашка, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2021/2022. годину и то:

1. Студентима I године високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, носиоцима дипломе "Вук Караџић" као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић'', под условом да су уписали редовне студије и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка.

2. Студентима осталих година, првог и другог степена, високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, под условом да имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка а на основу следећих критеријума:
- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања);
- да имају статус редовног студента (буџетско финансирање);
- да су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија;
- да током студија нису обнављали годину;
- да су одмах након завршетка основних студија наставили студије другог степена;
- да нису корисници стипендије или кредита из других државних институција по било ком основу, (изјава се потписује на дан потписивања уговора);
- да нису у сталном радном односу (изјава се потписује на дан потписивања уговора).

3. Кандидатима из осетљивих друштвених група, који имају статус редовног студента (буџетско финансирање), на основу поднете документације којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи и то:
- да су примаоци сталне социјалне помоћи (прилажу потврду из Центра за социјални рад);
- да су студенти из једнородитељских породица (прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или уверење Центра за социјални рад о самосталном вршењу родитељског права);
- да су припадници ромске националне мањине (доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома);
- да су студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ (доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица);
- да су избеглице и расељена лица (подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту);
- да су повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти (подносе потврду из МУП-а);
- да су студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти - особа која је на путу потпуног оздрављења (подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања);
- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.

II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:
- доказ о месту сталног пребивалишта, (Полицијска станица Рашка);
- Студенти I године уверење да су уписани као редовни студенти (финансирање из буџета) и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе оверена сведочанства из сва четири разреда средње школе.
Студенти осталих година прилажу:
- уверење да су редовни студенти (финансирање на терет буџета);
- уверење о просечној оцени за све године студирања које мора да садржи број остварених ЕСПБ бодова;
- фотокопија индекса (све попуњене стране);
- штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне
карте (без чипа)
- за студенте другог степена - доказ да није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у
Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду
из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа)

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије“ у року од 15 (петнаест) дан од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

IV

Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.
Одобрена стипендија исплаћује се преко текућег рачуна.
Студенту ce обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличaн облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

V

Конкурс је објављен огласној табли Општинске управе Рашка, на званичној интернет страници општине Рашка и локалној телевизији.
Пријаве за конкурс се преузимају на услужном центру Општинске управе Рашка – шалтер број 4.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 321
Дана: 10. 12. 2021. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракић

 

 

На основу Одлуке општинског већа о расписивању јавног позива за избор директних корисника III Број: 06-V-32/2021-20/1 од 08. децембра 2021. године и члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, општина Рашка

 

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

 

У оквиру реализације тачке 8. Програма заштите и унапређења животне средине у општини Рашка, број 06-V-26/2021-5, од 15. септембра 2021. године, а у складу са чланом 12. Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности породичних кућа на територији општине Рашка, број 06-V-26/2021-7 од 15. септембра 2021. године, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе. Eнергетска санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Рашка. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Рашка.

 

I ПРЕДМЕТ

 

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавном позивом.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавка, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

Oпширније у ПРИЛОГУ

У протекла 3 дана регистровано је 20 новооболелих од ковида 19 на територији општине Рашка. Обрађено је 120 тестова. Од почетка 4. таласа епидемије присуство вируса корона потврђено је код 1.722 особе.

У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 6. до 8. децембра обављено је 155 прегледа. Са симптомима сличним онима које изазива инфекција коронавирусом лекару су се јавила 94 пацијента, док је на контролном прегледу била 61 особа. Урађено је 85 тестова. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је спроведено 15.806 пи-си-ар и антигенских тестирања. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лече се 4 пацијента из општине Рашка.

 

Општинско веће је на седници одржаној 8. 12. 2021. године усвојило програме рада за 2022. годину општинских јавних предузећа и установа – ЈКП „Рашка“, ЈКП „Путеви“, Спортског центра, Туристичке организације, Центра за културу „Градац“ и Центра за социјални рад. На седници је усвојен и План зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева и улица. У надлежности ЈКП „Путеви“ је око 400 километара општинских и некатегорисаних путева, сврстаних у 1, 2. и 3. приоритет. Предузеће располаже неопходном механизациом и радном снагом, а у зависности од временских услова дефинисани су различити степени приправности чланова Штаба зимског одржавања. Општинско веће је прихватило Програм сакупљања и одвожења комуналног отпада са сеоског подручја. Отпад се одвози једном недељно из 10 месних заједница у којима је постављено укупно 165 контејнера. На седници Општинског већа донета је одлука да се не повећава износ комуналних такси за 2022. годину, како се не би додатно оптеретили привредни субјекти који послују на територији општине Рашка. Већници су усвојили нови ценовник Ски - школе „Рашка“. Цена једног часа скијања за 1 особу износи 4.200 динара, за 2 особе укупно треба издвојити 5.500 динара, за 3 полазника 6.800, за 4 особе 7.700 динра, док је за групу од петоро полазника цена часа 8.300 динара. Веће је усвојило Предлог измене и допуне ценовника ЈКП „Путеви“. Увођењем аутоматизоване наплате, услуга паркирања моћи ће да се плати по сату и то по цени од 100 динара. Дневна паркинг карта и даље кошта 500 динара. На седници Општинског већа усвојен је Локлани акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021 – 2022. година. Општина Рашка у сарадњи са Канцеларијом УН за пројектне услуге и ЕУ спроводи пројекат „Градимо и радимо за инклузивну Рашку – Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“. У складу са тим на седници Већа је усвојен Правилник о условима и мерилима за избор и откуп/куповину 2 стамбена објекта намењена социјалном становању. Чланови Већа усвојили су Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника – привредних субјеката за спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела. Општинско веће је усвојило Закључак комисије за социјална питања. У претходном периоду Комисији је упућен 31 захтева за доделу једнократне новчане помоћи. Позитивно је решено 25 предмета.

9. 12. 2021. године