email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Почетак

Чланови ОВ усвојили су Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рашка за период 1. јануар – 30. јун текуће године. Буџетски приходи у извештајном периоду су 702.488.722 динара или 90,20% од планираних за прву половину године, расходи износе 470.768.837 динара или 58,38%, тако да је суфицит буџета за 6 месеци 2021. године више од 230 милиона динара. Већници су усвојили Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Рашка“ и ЈКП „Путеви“ за друго тромесечје 2021.године. На седници је усвојена Одлука о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма. На конкурс је достављено 17 предлога, а комисија је изабрала 10 пројеката који ће бити финансирани. Општинско веће је усвојило Одлуку о додели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима. Финансијску подршку добиће 93 пољопривредна произвођача. Данас је усвојена и Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске ефикасности, односно привредних субјеката који ће реализовати мере, као и Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама. Грађани имају рок до 2. септембра да се пријаве на конкурс. Чланови Већа усвојили су Закључак Комсије за социјална питања. Комисији је у претходном периоду упућено 27 захтева за доделу једнократне помоћи. Сви захтеви су прихваћени. Веће је усвојило Записник Комисије за доделу средстава за лечење стерилитета. Комисији је упућен 1 захтев и он је одобрен.

11. 08. 2021. године

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 12) Статута општине Рашка (''Сл. гласник општине Рашка'', број 197/18), Скупштина општине Рашка, на предлог Општинске управе Рашка, а на основу спроведеног јавног конкурса, на седници одржаној 10. августа 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки

I
РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста из Супња, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки на мандатни период од 4 (четири) године.

II
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

III
Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа на снагу даном доношења.

IV
Ово Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном гласнику општине Рашка'' и на интернет страници Општине Рашка.

V
Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу ''Рашка'' у Рашки, и надлежним службама.

Образложење
Скупштина општине Рашка је расписала јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке који је објављен у „Сл. гласник РС“ број 63/2021, „Сл. гласнику општине Рашка“ број 233/21, сајту ОУ и Вечерњим новостима дана 26.06.2021. године.
На конкурс је пристигла једна пријава, која је била потпуна и благовремена, поступајући по чл. 40 ст. 1., Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), сачињена је листа од једног кандидата Јаћовић Радомира.
Након извршених тестирања у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016), комисија је поступајући по чл. 41 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), саставила следећу ранг листу:
1. РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста, из Рашке, ул. Николе Тесле бр.15, просечна оцена 2,97 од могуће максималне оцене 3.
Општинска управа Рашка је, у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16), на основу достављеног записника са ранг листом припремила предлог решења о именовању директора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Рашка је донела решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-12/2021-8
Дана: 10. августа 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

23. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 11. августа 2021. године (среда) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу је предложен следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. И 22. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Зорица Ђековић, представник ЈКП „Рашка“;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА БР. 873 ОД 08. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ - ПРЕСЕК 01. ЈУН 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије за спровођење Конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије за пољопривреду;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије за реализацију мера енергетске санације;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије за реализацију мера енергетске санације;
9. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;
11. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 32. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.


У протекла 3 дана дошло је до пораста броја заражених вирусом корона на територији општине Рашка. Од 48 обрађених узорака, код 8 је потврђено присуство вируса. Укупан број оболелих од ковида 19 у 3. таласу епидемије сада износи 2.684.
Расте и број пацијента који се са симптомима сличним ковиду 19 јављају лекару. У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у петак 6. августа прегледана су 23 пацијента. Тестирано је 13 особа. У суботу 7. августа обављено је 14 прегледа. Највећи број преглда у протекла 2 месеца забележен је у недељу, 8. августа, када је лекарску помоћ затражило 40 пацијента. Током викенда је урађен 41 пи-си-ар и антигенски тест. До сада је у Дому здравља Рашка пи-си-ар и антигенском методом тестирано 10.376 лица. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 1 пацијент са територије општине Рашка.
Прву дозу вакцине против коронавируса закључно са јучерашњим даном примило је 7.270 особа, односно 36,71% пунолетних становника општине Рашка. Ревакцинисано је њих 6.450 или 32,57% старијих од 18 година. У Рашки је вакцинисано и 7.588 лица која живе у северном делу Косова.
Због пораста броја инфицираних вирусом корона, Општински штаб апелује на грађане да се вакцинишу и да се придржавају превентивних мера донетих у циљу сузбијања ширења заразне болести ковид 19.

Више од месец дана није било потврђених случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Од 27. јула до 5. августа евидентирано је 9 ковид позитивних пацијената. Од почетка епидемије од ковида 19 оболело је 2.940 становника општине Рашка.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка кажу да расте број пацијената који се јављају са сумњом на инфекцију коронавирусом. Од 20. јула до 5. августа обављена су 372 прегледа – 271 први и 101 контролни. Тестирано је 245 особа. До сада су у Дому здравља Рашка урађена 10.322 пи-си-ар и антигенска теста.
Закључно са 28. јулом 1. дозу вакцине против ковида 19 примило је 7.187 грађана општине Рашка или 36,29 пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је њих 6.385. У Рашки је вакцинисано и 7.465 особа са пребивалиштем на северу Косова.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу јер је то једини начин да се спречи даље ширење вируса и обољевање од заразне болести ковид 19.

12. СЕДНИЦА ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 10. августа 2021. године (уторак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - КО НОВО СЕЛО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – МИЉАЈЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник Комисије за планове;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „РАШКА“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Белобрковић, члан Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ЈОВАНОВИЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА „КОЛУБАРА“ Д.О.О. МИОНИЦА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ТАНАСКОВИЋ МИЛАНКИ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик члана комисије за административна питања;
13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНЕ
Обавештењe

На основу члана 20 став 1 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (“Службени гласник РС”, бр. 26/2016), Скупштина општине Рашка на седници дана 10. јула 2020. године донела је Одлуку о приступњу израде ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2023. Те позива представнике академске и стручне јавности и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РАШКЕ ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНЕ и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2021–2023 одвијаће се од 03. Августа 2021 . до 18. Августа 2021. године.
Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу:
Општина Рашка ,Ибарска 2, 36350 Рашка
или електронским путем на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Документ можете преузети на сајту Општине Рашка https://www.raska.gov.rs/
По окончању поступка јавне расправе Oпштина Рашка- радна група за израду ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2021–2023 анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАШКА

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

БРОЈ 06-3/2021

ДАНА 02.08.2021. године

 

                На основу члана 20. Правилника о суфинасирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-21, од 09. јула 2021. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације утврђује

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 

 

            Мера 1. Уградња и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова

 

 1. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ МАСТЕР С ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

 

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

Контактна фасада са стиропором 10 cm

890,00

1.100,00

1.990,00

Контактна фасада са каменом вуном 10 cm

890,00

1.100,00

1.990,00

Изолација крова минералном вуном од 10 cm

890,00

1.100,00

1.990,00

Рок важења цена: 30 дана

 

 

 

 

Мера 2. Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке документације за наведене радове

 

 1. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ МАСТЕР С ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) ЦВИЈИЋЕВА 103 БЕОГРАД- ПАЛИЛУЛА

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

Контактна фасада са стиропором 10 cm

890,00

1.100,00

1.990,00

Контактна фасада са каменом вуном 10 cm

890,00

1.100,00

1.990,00

Изолација крова минералном вуном од 10 cm

890,00

1.100,00

1.990,00

Рок важења цена: 30 дана

 

 

 

 

 

Мера 3. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.

 

 1. СЛОБО МЛАДЕНОВИЋ, ПР ПРОИЗВОДЊА И УГРАДЊА АЛУ И ПВЦ СТОЛАРИЈЕ DZINAL БАЉЕВАЦ, ЈНА БР. 7, 36334 БАЉЕВАЦ

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

10.000,00

2.400,00

12.400,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

10.000,00

3.000,00

13.000,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

14.000,00

3.000,00

17.000,00

Рок важења цена: 60 дана

 

 

 

 

 1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SUNCE MARINKOVIĆ DOO, KRAGUJEVAC LEPENAČKI BULEVAR 39, 34000 KRAGUJEVAC

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

12.700,00

700,00

13.400,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

13.250,00

700,00

13.950,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

16.750,00

750,00

17.500,00

Рок важења цена: 75 дана

 

 

 

 

 1. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ МАСТЕР С ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) ЦВИЈИЋЕВА 103 БЕОГРАД- ПАЛИЛУЛА

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

6.000,00

6.500,00

12.500,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

6.500,00

6.500,00

13.000,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

12.000,00

8.000,00

20.000,00

Рок важења цена: 60 дана

 

 

 

 

 1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PVC PROFILA I STOLARIJE, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBOM, VUJIĆ-INVEST DOO, VALJEVO, ALEKSE DUNDIĆA 61/1, 14000 VALJEVO

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

12.240,00

1.360,00

13.600,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

12.582,00

1.398,00

13.980,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

17.820,00

1.980,00

19.800,00

Рок важења цена: 150 дана

 

 

 

 

 1. ТЕХНОМАГ ПРОИНГ ДОО, КРАЉЕВО, БЕОГРАДСКА 64, 36000 КРАЉЕВО

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

9.035,00

4.865,00

13.900,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

9.035,00

4.865,00

13.900,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

12.935,00

6.965,00

19.900,00

Рок важења цена: 90 дана

 

 

 

 

 1. EURO-PVC DOO RAŠKA, ŽELEZNIČKA B.B. 36350 RAŠKA

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

8.715,00

1.760,00

10.475,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

14.850,00

1.760,00

16.610,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

22.680,00

1.760,00

24.440,00

Рок важења цена: 90 дана

 

 

 

 

 

 1. RIVAL – GREEN LINE DOO, ČAČAK, FILIPA VIŠNJIĆA 17, 32000 ČAČAK

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

17.026,86

2.300,00

19.326,86

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

30.321,57

4.100,00

34.421,57

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

57.658,00

7.000,00

64.658,00

Рок важења цена: 150 дана

 

 

 

 

Мера 4. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима

 

 1. СЛОБО МЛАДЕНОВИЋ, ПР ПРОИЗВОДЊА И УГРАДЊА АЛУ И ПВЦ СТОЛАРИЈЕ DZINAL БАЉЕВАЦ, ЈНА БР. 7, 36334 БАЉЕВАЦ

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

10.000,00

2.400,00

12.400,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

10.000,00

3.000,00

13.000,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

14.000,00

3.000,00

17.000,00

Рок важења цена: 60 дана

 

 

 

 

 1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SUNCE MARINKOVIĆ DOO, KRAGUJEVAC LEPENAČKI BULEVAR 39, 34000 KRAGUJEVAC

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

12.700,00

700,00

13.400,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

13.250,00

700,00

13.950,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

16.750,00

750,00

17.500,00

Рок важења цена: 75 дана

 

 

 

 

 

 1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PVC PROFILA I STOLARIJE, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBOM, VUJIĆ-INVEST DOO, VALJEVO, ALEKSE DUNDIĆA 61/1, 14000 VALJEVO

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

12.240,00

1.360,00

13.600,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

12.582,00

1.398,00

13.980,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

17.820,00

1.980,00

19.800,00

Рок важења цена: 150 дана

 

 

 

 

 1. ТЕХНОМАГ ПРОИНГ ДОО, КРАЉЕВО, БЕОГРАДСКА 64, 36000 КРАЉЕВО

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

9.035,00

4.865,00

13.900,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

9.035,00

4.865,00

13.900,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

12.935,00

6.965,00

19.900,00

Рок важења цена: 90 дана

 

 

 

 

 1. EURO-PVC DOO RAŠKA, ŽELEZNIČKA B.B. 36350 RAŠKA

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

8.715,00

1.760,00

10.475,00

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

14.850,00

1.760,00

16.610,00

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

22.680,00

1.760,00

24.440,00

Рок важења цена: 90 дана

 

 

 

 

 

 1. RIVAL – GREEN LINE DOO, ČAČAK, FILIPA VIŠNJIĆA 17, 32000 ČAČAK

 

Назив производа

Цена материјала по метру квадратном

Цена уградње

по метру квадратном

Укупна цена

по метру квадратном

 

 

 

 

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

17.026,86

2.300,00

19.326,86

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

30.321,57

4.100,00

34.421,57

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

57.658,00

7.000,00

64.658,00

Рок важења цена: 150 дана

 

 

 

 

Мера 5.Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће

 1. TERMOKONVOJ PLUS DOO, BEOGRAD (ZEMUN), EPISKOPA NIKOLAJA 1, BEOGRAD

 

Назив производа

Јединична цена

(основна верзија)

Цена уградње

 

Укупна цена

 

Котао снаге 12 kW

143.200,00

12.000,00

155.200,00

Котао снаге 15 kW

152.300,00

12.000,00

164.300,00

Котао снаге 20 kW

147.200,00

12.000,00

159.200,00

Котао снаге 25 kW

157.100,00

12.000,00

169.100,00

Рок важења цена: 100 дана

 

 

 

 

 1. ТЕХНО ЦЕНТАР ГРЕЈАЊЕ ДОО, РАШКА, ДУШАНОВА 2, 36350 РАШКА

Назив производа

Јединична цена

(основна верзија)

Цена уградње

 

Укупна цена

 

Котао снаге 12 kW

167.700,00

12.000,00

179.700,00

Котао снаге 15 kW

173.490,00

12.000,00

185.490,00

Котао снаге 18 kW

187.800,00

12.000,00

199.800,00

Котао снаге 20 kW

192.800,00

12.000,00

204.800,00

Котао снаге 21 kW

192.100,00

12.000,00

204.100,00

Котао снаге 23 kW

207.300,00

12.000,00

219.300,00

Котао снаге 25 kW

237.500,00

12.000,00

249.500,00

Котао снаге 27 kW

219.000,00

14.000,00

233.000,00

Рок важења цена: 35 дана

 

 

 

 

 1. ENERGY NET SERVICES DOO, KAĆ, PARTIZANSKA 160, 21241 KAĆ

 

Назив производа

Јединична цена

(основна верзија)

Цена уградње

 

Укупна цена

 

KOTAO KOMFORT TRIUMPH 24 BERGEN

292.993,00

17.700,00

310.693,00

KOTAO KOMFORT TRIUMPH 33 BERGEN

317.993,00

17.700,00

336.693,00

KOTAO KOMFORT TRIUMPH 60 BERGEN

417.993,00

17.700,00

435.693,00

KOTAO KONFORT AMICUS 15 KAMEIN BERGRN

184.993,00

17.700,00

202.693,00

Рок важења цена: 150 дана

 

 

 

 

Мера 6. Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора за стамбене зграде

Котлови и етажне пећи на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) треба да имају најмањи степен ефикасности од 85%.

 

 1. TERMOKONVOJ PLUS DOO, BEOGRAD (ZEMUN), EPISKOPA NIKOLAJA 1, BEOGRAD

 

Назив производа

Јединична цена

(основна верзија)

Цена уградње

 

Укупна цена

 

Котао снаге 12 kW

143.200,00

12.000,00

155.200,00

Котао снаге 15 kW

152.300,00

12.000,00

164.300,00

Котао снаге 20 kW

147.200,00

12.000,00

159.200,00

Котао снаге 25 kW

157.100,00

12.000,00

169.100,00

Рок важења цена: 100 дана

 

 

 

 

 1. ТЕХНО ЦЕНТАР ГРЕЈАЊЕ ДОО, РАШКА, ДУШАНОВА 2, 36350 РАШКА

Назив производа

Јединична цена

(основна верзија)

Цена уградње

 

Укупна цена

 

Котао снаге 12 kW

167.700,00

12.000,00

179.700,00

Котао снаге 15 kW

173.490,00

12.000,00

185.490,00

Котао снаге 20 kW

192.800,00

12.000,00

204.800,00

Котао снаге 21 kW

192.100,00

12.000,00

204.100,00

Котао снаге 23 kW

207.300,00

12.000,00

219.300,00

Котао снаге 25 kW

237.500,00

12.000,00

249.500,00

Котао снаге 27 kW

219.000,00

14.000,00

233.000,00

Котао снаге 32 kW

285.150,00

14.000,00

299.150,00

Рок важења цена: 35 дана

 

 

 

 

 1. ENERGY NET SERVICES DOO, KAĆ, PARTIZANSKA 160, 21241 KAĆ

 

Назив производа

Јединична цена

(основна верзија)

Цена уградње

 

Укупна цена

 

KOTAO KOMFORT TRIUMPH 24 BERGEN

292.993,00

17.700,00

310.693,00

KOTAO KOMFORT TRIUMPH 33 BERGEN

317.993,00

17.700,00

336.693,00

KOTAO KOMFORT TRIUMPH 60 BERGEN

417.993,00

17.700,00

435.693,00

KOTAO KONFORT AMICUS 15 KAMEIN BERGRN

184.993,00

17.700,00

202.693,00

Рок важења цена: 150 дана

 

 

 

               

 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

 

 

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                 Зоран Симовић

 

 

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2021.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 550-00-00077/2021 од 01.07.2021. године, а у складу са локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2021.годину број 1208-101- 1/2021 од 07.07.2021.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ
ОБУКА НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2021. ГОДИНИ

ПРИЛОЗИ:

- Јавни позив
- Захтев за учешће у финансирању
- Упутство послодавцима за израду програма обуке

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) , члана 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) ), Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2021.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 550-00-00077/2021 од 01.07.2021. године, а у складу са локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2021.годину број 1208-101- 1/2021 од 07.07.2021.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2021. ГОДИНИ

ПРИЛОЗИ:

- Јавни позив
- Захтев за бизнис планом и
- Не субвенционисане делатности