email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка, заседала је 8.7.2021. године и усвојила:

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ОЦД
УЧЕСНИЦА КОНКУРСА РАСПИСАНОГ 8.6.2021.ГОДИНЕ

КУЛТУРА

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

ЦО Павлица

Обележавање обнове храма Св. Петке у Радошићу

150.000,00

71,25

Предлог пројекта је одобрен у целини

ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

Дечји савез општине Рашка

Знањем против зла

300.000,00

80,00

Предлог пројекта је одобрен у целини

РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Удружење произвођача ракије Баљевац

Десет година ракијаде

150.000,00

72,25

Предлог пројекта је одобрен у целини


На прелиминарне ранг листе ОЦД учеснице конкурса имају право приговора Општинском већу у року од осам дана од дана њиховог објављивања на званичној интернет страници/огласној табли Општине Рашка.


У Рашки, 8.7.2021.г Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка

Председник општине Рашка Игњат Ракитић приредио је традиционални пријем за најбоље ученике основних и средњих школа, њихове професоре и родитеље. Честитајући ђацима на постигнутим резултатима, председник је пожелео да у наставку школовања буду још успешнији и нагласио да ће општина Рашка увек подржавати младе који се школују и који својим знањем, радом и талентом доприносе развоју и промоцији локалне заједнице. Председник је честитке упутио и наставницима, професорима и тренерима, који су упркос свим изазовима које је донела криза изазвана пандемијом заразне болести ковид 19, успешно организовали наставни процес и мотивисали ђаке да уче и да не одустају од својих циљева. На пригодној свечаности, председник је уручио ђацима вредне поклоне. Школске 2020/2021. године 48 свршених основаца и средњошколаца из 6 школа са територије општине Рашка понело је диплому „Вук Караџић“. Они су на поклон добили комплет књига и новчану награду од 10.000,00 динара. Посебне награде припале су ђацима генерације, који су поред комплета књига и монографије, награђени новчаним износом од 15.000,00 динара. Ученицима који су на републичкм такмичењима освојили једно од прва три места, председник општине је уручио књиге и новчану награду - 10.000,00 динара за освојено 3. место, 15.000,00 за освојено 2. место и 20.000,00 за освојено 1. место. Улазак на базен ове године бесплатан је за сву децу до 16 година, а старији ђаци који су током школовања забележили запажене резултате добили су на поклон и сезонску карту.


09.07.2021. године

Чланови ОВ усвојили су Одлуку о допунама Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Рашка, као и Правилник о суфинансирању мера енергетске санације. За суфинансирање мера унапређења енергетске ефикасности општина Рашка је определила 10 милиона динара, а Министарство рударства и енергетике 5 милиона динара. Средства ће моћи да се користе за набавку и уградњу материјала за термичку изолацију, набавку и уградњу прозора и спољних врата, набавку и инсталирање котлова на био масу, топлотних пумпи и соларних колектора. На седници Већа именована је и комисија која ће спроводити поступак доделе средстава за енергетску санацију. Веће је донело одлуку о расписивању јавног позива за избор привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији објеката. Након тога биће расписан јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама.


09.07.2021. године

Нема новозаражених вирусом корона на територији општине Рашка. Последњи случај обољевања од ковида 19 регистрован је 25. јуна. У 3. таласу епидемије присуство вируса корона потврђено је код 2.667особа. Током јуна ковид 19 је дијагностикован код 26 особа, а у мају код 53.
У дану за нама Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је 12 пацијената. Са сумњом на инфекцију вирусом корона лекару се јавило 11 лица, док је 1 пацијент обавио контроли преглед. Урађено је 12 пи-си-ар и антигенских тестова. До сада су у Дому здравља пи-си-ар и антигенском методом тестирана 9.964 пацијента. Од почетка јуна обављено је 129 прегледа и тестирано 90 особа.
Иако већ 13 дана нема новопотврђених случајева инфекције коронавирусом, Општински штаб за ванредне ситуације редовно прати епидемијску ситуацију и апелује на грађане да се вакцинишу.


09.07.2021. године

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
21. СЕДНИЦУ ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА


Седница ће се одржати 09. јула 2021. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. И 20. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Лештанин, енергетски менаџер у општини Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Лештанин, енергетски менаџер у општини Рашка;
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Лештанин, енергетски менаџер у општини Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Лештанин, енергетски менаџер у општини Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У РАШКИ НАМЕЊЕНОМ ЗА ПОСТАЉАЊЕ КАНТИНЕ ЗА ПРОДАЈУ БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА И КАФЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ МИШЉЕЊА ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРЕДРАГА ПАНИЋА ИЗ СУБОТИЦЕ УЛ. ШАНТИЋЕВА 43, ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: 360-952 ОД 27.04.2021.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, регистратор стамбених заједница;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа;
10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.


С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

PEПУБЛИA СРБИЈA
ОПИШТИНА РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ
БРОЈ: 463-577/17-2
ДАНА 11.06.2021.
РАШКА

 


ОПШТИНСКА УПРАВА - Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општине Рашка решавајући пo захтеву MEGA CITYTOUR ДОО Београд, за доношење допунског Решења за редовну употребу објекта, на основу члана 70 Закона о планирању и изградњи („Сл.Гласник PC" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.Гласник PC" бр. 18/16, 95/18) доноси

 

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ


1. ДОПУЊУЈУ СЕ РЕШЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - Одсек за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине број 463-577/17 од 26.04.2021.године и Рсшење број 463-577/17-1 од 18.02.2018.године у диспозитиву у ставу 1. тачка l. поред наведених парцела, треба да стоји допуна:
УСВАЈА СЕ захтев за редовну употребу објекта Клуб-А, за кат.парцелу број 1504/50, у површини 5м2, KO Копаоник.
2. УТВРЋУЈЕ СЕ престанак права коришћења досадашњем кориснику нa кат.парцсли 1504/50 KO Копаоник, компанији „Интернационал ЦГ" ДП - у реструктурирању, Београд, Владимира Поповића бр.8.

 


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


MEGA CITYTOUR ДОО Београд, се обратио са захтевом овом органу и предложио да се кат.парц. 1504/50 KO Копаоник додели за редовну употребу објекта Клуб-А, a која заједно са основном кат.парц. 4/30 површине 5696м2 и кат.парцслама 1504/47 површине 22м2, 1504/48 у површини 6м2, 1504/49 у површини 136м2 и кат.парц. 1504/51 површине 10м2 треба да чини јединствену грађевинску парцелу a на основу пројекта парцелације, и да утврди престанак права коришћења досадашњем кориснику компанији „Интернационал ЦГ ДП у реструктурирању и конституише право коришћења на предметној парцели у корист MEGA CTITTOUR ДОО Бсоград.
Уз захтев приложени су и подаци катастра непокретности за предметну парцелу.
Пo службеној дужности прибављен je и извештај Одсека за урбанизам у коме стоји „Предмстна кат.парцела 1504/50 KO Копаоник се налази у границама постојсћег плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику. По намени површина из ПДР-а предметна парцела je у зони површина јавних намена, предвиђених за саобраћајнице док je пo изводу из плана саобраћаја, регулације и нивелације ван зоне постојеће асфалтиране улице. Најмања површина за новоформирану парцелу je дата директно на основу Решења у предметном ПДР-у и за предметну формирану парцелу није потребна израда новог пројекта парцелације и могуће je њено припајање граничној главној грађевинској парцели". Обзиром да je формирање нових грађ.парцела диктирано урбанистичко планским разлозима садржаним у урбанистичким плановима и не зависи од воље и жеље корисника парцеле, које се налазе у обухвату планова, то корисници постојећих грађ.парцела су дужни да трпе промене које предвиђа план детаљне регулације, на парцелама које су у њиховом поседу.
Ha основу приложеие и прибављене документације овај орган сматра да су испуњени услови за одређивање земљишта за редовну употребу објекта те доноси Решење у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд, у року од 15дана од пријема овог Решења, таксирана еа 460,00 динара републичке административне таксе уплаћене на рачун број 840-742221843¬-57 97, позив на број 31087 и 150,00 динара општинске таксе уплаћене на рачун број 840-745 15 1-843-03 97, позив на број 31 087.

Од 29. јуна до 4. јула није било потврђених случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирана су 92 узорка. У 3. таласу епидемије регистровано је 2.667 оболелих од ковида 19.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у протеклих 6 дана обављен је 91 преглед. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекарску помоћ затражило је 66 особа, док је на контролном прегледу било 25 пацијената. Тестирано је укупно 58 лица. До сада је у Дому здравља урађено 9.907 пи-си-ар и антигенских тестова.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 закључно са 4. јулом примило је 6.999 становника општине Рашка или 35,34% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 6.245 лица, односно 31,54% старијих од 18 година. У Рашки је вакцинисано и 7.169 становника северног дела Косова.


05.07.2021. године

На основу члана 42. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18),

З А К А З У Ј Е М


11. СЕДНИЦУ ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА


Седница ће се одржати 09. јула 2021. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за капиталне инвестиције;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ У РАШКИ I БРОЈ: 06-VIII-23/2017-5 ОД 19. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ГОДИНЕ ДО 2028. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић Ђорђевић, координатор Службе локалног економског развоја;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ПРОШИРЕЊЕ СЕОСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ СЕЛУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ПРОШИРЕЊЕ СЕОСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ СЕЛУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.


С' поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за катастарску парцелу број 3889/1 КО Копаоник
комплекс апарт-хотела АРИШ на Копаонику


Јавни увид трајаће 7 дана, од 02.07.2021. год. закључно са 08.07.2021.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 08.07.2021. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Пројекат можете преузети у прилогу.

У протекла 3 дана потврђен је 1 случај заразе вирусом корона. Анализирана су 32 узорка. У 3. таласу епидемије званично је регистровано 2.667 оболелих од ковида 19 на територији општине Рашка.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је од 25. до 27. јуна 46 пацијената. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекару се обратило 27 пацијената, док је на контролном прегледу било њих 19. Тестирано је 27 особа. До сада су у Дому здравља урађена 9.834 пи-си-ар и антигенска теста. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 се лечи 1 пацијент из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона примило је 6.959 становника Рашке, или 35,14% пунолетних особа. Ревакцинисана су 6.172 лица, односно 31,17% Рашчана старијих од 18 година. У Рашки је вакцинисано 7.126 становника севера Косова.


28.06.2021. године