Од укупне дужине путева у општини Рашка магистрални путеви заузимају свега 9,2%, а регионални 18,4%.  Локални путеви покривају највећи део путне мреже, а само 21,8% локалних путева је покривено савременим коловозом.

Што се тиче магистралних путева, они су у целокупној дужини направљени са савременим коловозом, док је 220 км регионалних путева без асфалта, а најчешће направљено од туцаног камена.

Према подацима из 2007. године, укупна дужина железничке мреже износи 30 км отворене пруге, и 7,2 км станичних колосека. Железничка мрежа није електрифицирана.