Анализирајући извоз по земљама у 2006. години 44,6% извоза општине Рашка се пласира Црној Гори а 35,46% Словенији и 4,7% БиХ. Овај податак јасно указује да је преко 84% извоза општине Рашка усмерено ка бившим југословенским републикама. Код увоза доминирају Немачка, Шведска и Италија са 23,4%, 20,7% и 16,5% респективно.

Производи прераде и обраде метала представљају најдоминантнији извозни производ општине Рашка који учествује у извозу у 2006. и 2007. години са 26,2% и 38,7%. Производи о гуме и пластике чине 29,2% извоза у 2006. години и 19,3% извоза у 2007. години. Анализирајући увоз по производима у 2006. години 54,8% увоза чине теретна возила, грађевинске машине и приколице, док је то учешће у 2007. години 31,7%. Увоз синтетичких и осталих влакана чини 19% увоза у 2006. години и 3,8% извоза у 2007. години. Треба напоменути да значајан део увоза у 2006. години (15,6%) чине машине за текстил док преко 42,0% увоза у 2007. години чине нафтни деривати.