Старо Купатило у Јошаничкој Бањи као најстарији објекат за коришћење термалне воде, чини део бањског комплекса. Објекат је изграђен у периоду турске окупације, најкасније у XVIII веку. Реч је о објекту који има неуобичајену функционалну сажетост, са свега две просторије, а очито је саграђен за лековиту бању, каплиџу. Главни део објекта има степеничасто укопани базен и наткривен је плитком слепом куполом, а друга просторија је предвиђена за парење. Кров је четвороводан, покривен ћерамидом, а фасаде су скромно обрађене. Објекат поред архитектонских и историјских поседује и балнеолошке вредности. Старо купатило у Јошаничкој Бањи проглашено је за за споменик културе.