Услуге за пољопривреднике се спроводе кроз институције који су под контролом државе али и кроз врло значајан општински фонд који врши прерасподелу средстава регистрованим пољопривредним газдинствима преко Комисије за развој пољопривреде села.Такође Подручни центар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде пружа саветодавне услуге и подршку у припреми кредитних апликација. Јавна ветеринарска станица у Краљеву и приватна ветеринарска станица „Рас-вет“-Баљевац покривају по 50% територије општине у пружању ветеринарских услуга из области ветеринарске медицине на терену (куратива и превентива, захвати у породиљству, споровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације).