ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за јануар 2017. Мирко Премовић
- План за 2018. годину
- План за 2019. годину
- План за 2020. годину
- План за 2021. годину
- План за 2022. годину
- План за 2023. годину

- Извештај о раду за 2016.
- Извештај о раду за 2017.
- Извештај о раду за 2018.
- Извештај о раду за 2019.
- Извештај о раду за 2020.
- Извештај о раду за 2021.
- Избештај о раду за 2022.

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЛИНИЈСКО ГРАДСКО ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА РАШКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ОБАВЕЗЕ НОСИЛАЦА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ И ДР. ПРАВА НА ПУТУ РАШКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ТАКСИ ПРЕВОЗ РАШКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА РАШКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА РАШКА

Kontrolna lista -Obaveze suseda puta

Kontrolna lista -Zabranjene radnje na putu i obaveze suseda Raska

Kontrolna lista- odrzavanje  putnih prelaza preko pruge


Kontrolna lista -prevoz putnika za sopstvene potrebe Raska

Kontrolna lista-Poseban linijski prevoz putnika Raska