ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за Јануар 2017. Љубиша Радивојевић
- План за Фебруар 2017. Љубиша Радивојевић
- План за 2018. годину
- План за 2019. годину
-
План за 2020.годину
- План за 2021. годину
- План за 2022. годину

- Извештај за 2017. годину
- Извештај за 2020. годину
- Извештај за 2021. годину

КЛ-001-01_03 Грађевинска дозвола и пријава радова
КЛ-002-01_03 Решење о одобрењу за извођење радова
КЛ-003-01_03 Пријава завршетка израде темеља
КЛ-004-01_03 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
КЛ-005-01_03 Надзор над коришћењем објекта – Употребна дозвола
КЛ-006-01_03 Надзор над коришћењем употребом високе бране и акумулације
KЛ-007-02_04 Програм одржавања зграде и опште стање зграде
KЛ-008-01_03 Безбедност зграде – стање конструктивних грађевинских елемената зграде
KЛ-009-01_03 Безбедност зграде – стање других грађевинских елемената зграде
KЛ-010-01_03 Безбедност зграде – стање уређаја и опреме зграде
KЛ-011-01_03 Безбедност зграде – стање инсталација зграде
KЛ-012-01_03 Безбедност зграде – стање опреме и других елемената изван зграде

 

Записник о ванредном испекцијском надзору од 15.03.2022. године