Општинско веће је усвојило Предлог одлуке о спровођењу конкурса за избор директора ЈКП „Рашка“ и ЈКП „Путеви“, који је 18. августа 2023. године сачинила Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Рашка. Чланови Већа усвојили су неколико одлука које се односе на решавање имовинско – правних односа и прибављања земљишта за изградњу улица. Ове одлуке наћи ће се на дневном реду наредне седнице СО Рашка.

Веће је дало сагласност на Записник Комисије за доделу новчане помоћи за лечење стерилитета, чиме су право на надокнаду трошкова остварила два подносиоца захтева. На седници је усвојена Одлука о додeли средстава регистрованим пољопривредним  газдинствима. Право на субвенције остварила су 22 пољопривредна произвођача, која су по оцени Комисије за доделу подстицајних средстава, испунила опште и посебне услове наведене у конкурсу. Њима ће укупно бити исплаћено преко 1,5 милиона динара. 

 

  1. 09. 2023. године