На основу члана 14.15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/12 и 88/18.67/20,40/21,90/21 и 16/22) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 95/23) који су расписани за 17. децембар 2023. године, Општинска управа општине Рашка

О Б А В Е Ш Т А В А
Грађане општине Рашка да је део Јединственог бирачког списка за Општину Рашка изложен на увид у згради Општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, канцеларија бр.14 на првом спрату.

Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 01.11.2023.године до 01.12.2023.године до 24.00 часа када се бирачки списак закључује,сваког радног дана и суботом у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем , односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Рашка могу поднети Општинској управи у периоду од 01.11.2023. године до 01.12.2023. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка,односно од 01.12.2023.године,па све до 72 часа пре дана одржавања избора доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка односно до 25.11.2023.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Рашка (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица .Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

Бирач Који има боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис податка у бирачки списак о томе да ће гласати у иностранству.Захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларних представништава најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка,односно до 25.11.2023.године до 24.00 часа.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка , лице за пружање техничке подршке општинске управе Рашка  дужни су да поступају у скпаду са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе , upit.birackispisak.gov.rs ,уношењем података о јединственом матичном броју грађана.