На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
27. СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 21. августа 2023. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 25. И 26. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИJE ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: РАШКА – ОДВРАЋЕНИЦА ОД KM 0+000 ДО KM 32+169,74;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, председник Комисије за планове општине Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, председник комисије за реализацију мера енергетске санације ЈП 2/23;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 48. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 15. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ТАТИЈАНЕ И АЛЕКСАНДРА РАДОШЕВИЋА ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА БРОЈ: 401-2103/22 ОД 5. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЗОРАНА ДЕЧОВИЋА ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНE ПРОТИВ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА БРОЈ: 401-149/23 ОД 22.05.2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић