1. 28. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 04. септембра 2023. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
  За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД


  - РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
  1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАШКА“ РАШКА;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
  2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
  3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 86/1 КО СУПЊЕ - ОШ СУТЈЕСКА;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 86/1 КО СУПЊЕ - ОШ СУТЈЕСКА;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 646 И СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 646 КО БЕЛА СТЕНА - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 646 И СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 646 КО БЕЛА СТЕНА - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 83/23 КО СУПЊЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 83/23 КО СУПЊЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 90/8 КО СУПЊЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 83/17 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 83/17 КО СУПЊЕ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 90/8 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/4 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/6 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/6 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/4 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 18. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;
  14. ТЕКУЋА ПИТАЊА.