Услед великог интересовања, према броју пристиглих пријава, планирана средства за реализацију јавног позива су утрошена. Обавештавамо грађане да се пријем документације за јавни позив тренутно обуставља.

Општина Рашка је ребалансом обезбедила додатна средства и у току је процедура израде анекса уговора са Министарством рударства и енергетике па ће јавни позив за грађане бити поново отворен о чему ће грађани бити благовремено обавештени.
Јавни позив за привредне субјекте се одвија несметано и без прекида, и отворен је до краја пројекта, односно до новембра 2027. године.

9.10.2023.
Рашка

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЈП 2/23
ЂОРЂЕ ГОГИЋ