31. СЕДНИЦА ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 10. октобра 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД


- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29. И 30. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА ДВ 110 KV БР. 161 ТС КРАЉЕВО 3-ТС РАШКА, УВОЂЕЊЕ У ТС КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, председник Комисије за планове општине Рашка;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА О РАСПОДЕЛИ – ДОТАЦИЈИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, секретар Спортског савеза општине Рашка;
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефана Милојевић, представник Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
6. ТЕКУЋА ПИТАЊА.