33. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 14. новембра 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи 
 
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефана Милојевић, представник Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА О ПРЕДЛОГУ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, представник Општинске управе Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефана Милојевић, представник Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефана Милојевић, представник Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2024. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, помоћник председника општине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ (ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ У РАШКИ ЗА 2024.ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ  БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе ЛПА;
12. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА БР. 1616 ОД 25. ОКТОБРА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА КОПАОНИКУ, НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
14. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА БР. 11-1671/23 ОД 10. ОКТОБРА 2023. ГОДИНЕ О ЦЕНАМА УСЛУГА СМЕШТАЈА У  ВИЛИ „РАС“ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, вд директор ТО Рашка;
15. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА БР. 11-1806/23 ОД 06. НОВЕМБРА 2023. ГОДИНЕ О ЦЕНАМА УСЛУГА ПАРКИНГ МЕСТА У  ВИЛИ „РАС“ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, вд директор ТО Рашка;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НАД ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 51. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 06. НОВЕМБРА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА АЛЕКСАНДРЕ АРСЕНИЈЕВИЋ ИЗ КРАГУЈЕВЦА ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР.217-2460/2022 ОД 11.04.2023.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
19. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА РАДОЈКОВИЋ КРИСТИНЕ ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР.401-247/2023 ОД 17.08.2023.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
20. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА АЛЕМПИЈЕВИЋ СЛАВКЕ ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР.217-2537/2022 ОД 17.08.2023.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
21. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ГАЈТАНОВИЋ МИЛАНКЕ ИЗ БЕОЦА ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР.217-518/2023 ОД 07.09.2023.ГОД;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
22. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА СЗР МХЦ РАДОШИЋКА РЕКА ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР.401-77/2023 ОД 17.08.2023.ГОД;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА РАЈКЕ РАДОВАНОВИЋ ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР.401-2191/2022 ОД 11.04.2023.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
24. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА „ФИНАГРО“ ДОО РАШКА ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР.217-2648/2022 ОД 11.04.2023.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
25. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА „ХИДРОЕНЕРГИЈА“ ДОО ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР.401-78/2023 ОД 18.08.2023.ГОД;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
26. ТЕКУЋА ПИТАЊА.