На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 99. и члана 102. Статута Општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка“, број 197/2018), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 18. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник Општине Рашка“, број 256/2024), Општинско веће Општине Рашка, на седници одржаној дана 29. Априла 2024. године, је  донело 

ОДЛУКУ
о организовању и спровођењу јавне расправе у поступку доношења локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024-2026. године

I
Организује се Јавна расправа у поступку доношења Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године, у периоду од 29.4-20.5.2024. године.

II
Предлог Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године, објавиће се дана 29.4.2024. године на веб сајту Општине Рашка.

III
Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Предлог Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године, у писаном или електронском облику у року од 20 дана од дана објављивања Предлога Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године, а најкасније до 20.5.2024. године, у 10.00 часова.
Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Предлогу  Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године, одржати дана 20.5.2024. године, у периоду од 15:30-16:30 часова, у свечаној сали Општинске управе Општине Рашка, Ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:
1.    У писаној форми, редовном поштом, на адресу Општинске управе Општине Рашка, Ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка, с назнаком: „Локални плански документ у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године ",
2.    Електронском поштом: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., с предметом: Локални плански документ у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године "

IV
Одређује се Ђорђе Радоичић, саветник за економски развој и европске интеграције Општине управе Општине Рашка, да са шефовима одељења Општинске управе Општине Рашка, одговара на питања послата електронском поштом и образлаже Предлог Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године.

V
Након спроведене Јавне расправе, Предлог Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024. до 2026. године, с Извештајем о спроведеној Јавној расправи, доставиће се Општинском већу Општине Рашка, ради разматрања и усвајања.

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Рашка".